Odkryj nasze działania

Salher activities

Jako międzynarodowy dostawca rozwiązań wodnych, SALHER skupia swoje działania wokół czterech kluczowych sektorów.

Ścieki przemysłowe 

Ścieki miejskie 

Uzdatnianie wody

Separatory ropopochodnych

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje