Oczyszczanie różnych rodzajów ścieków

Industrial water treatments

SALHER dostarcza systemy oczyszczania ścieków zaprojektowane dla różnych sektorów przemysłowych: spożywczego, samochodowego, petrochemicznego, itp.

Ścieki przemysłowe klasyfikowane są na podstawie szeregu różnych czynników, dzięki którym SALHER tworzy projekty ciągów technologicznych do oczyszczania.

Proponujemy naszym klientom wszelkie rozwiązania technologiczne, począwszy od badań i projektowania, aż do uruchomienia na szczeblu krajowym, a także międzynarodowym.

Nasze realizacje:

  • Przemysł mleczarski

  • Przemysł przetwórstwa mięsnego

  • Przemysł spożywczy: lody, sałatki, pieczywo

  • Produkcja napojów: soki, winiarnie i przemysł browarniczy

  • Sektor petrochemiczny

  • Oczyszczalnie odcieków

Czytaj dalej Broszurę na temat Oczyszczania Ścieków Przemysłowych

 

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje