Ścieki z gospodarstw domowych i woda deszczowa

Domestic wastewater treatment plant

Nasze realizacje dla ścieków miejskich sięgają przepływów do 2.000 m3/dobę.

Nasze doświadczenie pozwala nam zaoferować rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów biorąc pod uwagę parametry takie jak: zużycie wody, parametry zanieczyszczeń na dopływie i odpływie i cechy szczególne jak lokalizacja, gęstość zaludnienia, wahania liczby ludności sezonowość.

Już ponad 3.000 naszych oczyszczalni zostało zainstalowanych na całym świecie.

Przykład: Kompletna oczyszczalnia ścieków bytowych dla supermarketu.

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje