Odzysk i ponowne wykożystanie wody

terciary equipment

Wody ściekowe, dawniej uważane za odpad, dzisiaj brane są pod uwagę jako cenne zasoby.

SALHER posiada doświadczenie w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych wód technologicznych, w celu umożliwienia ponownego wykorzystania lub spożycia przez ludzi.

Rodzaj wody:

  • Woda deszczowa
  • Szara woda (z umywalek i prysznicy)
  • Oczyszczone ścieki
  • Ścieki przemysłowe, w tym z dużym obciążeniem zanieczyszczeń

Cele:

  • Kontrolowane zagospodarowanie ścieków
  • Reutylizacja: podlewanie ogrodów i terenów zielonych, rolnictwo, przygotowywanie wód procesowych.

Przykład: Nowa siedziba Banku BBVA, posiadająca zintegrowany system mikrofiltracji i ponownego wykorzystania wody szarej marki SALHER®

Przykład: Salher® kompaktowa stacja uzdatniania wody w Afryce do uzdatniania wód powierzchniowych.

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje