Oleje mineralne i węglowodory

Separador de hidrocarburos

Separatory węglowodorów firmy SALHER® instalowane są na całym świecie.

Ich wydajność, jakość i różnorodność modeli jest dobrze znana w sektorach:

  • warsztatów mechanicznych
  • myjni samochodowych
  • parkingów
  • autostrad i dróg w sąsiedztwie terenów chronionych lub parków narodowych
  • lotnisk i pasów startowych

Przykład: Separator oleju z by-pasem, marka Salher®, w Kazachstanie.

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje