Gospodarka ściekowa w przemyśle przetwórstwa warzywnego

Sie 2, 2019

Przemysł przetwórstwa warzywnego jest jedną z najbardziej złożonych branż w sektorze rolno-spożywczym ze względu na dużą różnorodność surowców, procesów przemysłowych, jak i produktów końcowych. Salher bada najbardziej wydajne metody oczyszczania ścieków pochodzących z tych procesów.

Oczyszczanie nieprzetworzonego materiału jest operacją, która może być prowadzona raz lub kilka razy w ciągu całego procesu w celu wyeliminowania niepożądanych substancji.

Woda wykorzystana w procesie produkcji musi być oczyszczona przed jej odprowadzeniem. Dlatego ilość generowanych ścieków jest tu ważna.

Jeśli chodzi o ładunki zanieczyszczeń, które głównie składają się z materii organicznej i zawiesiny, ich obecność i stężenie zależy od kilku aspektów: rodzaju surowca, stosowanego systemu produkcji, rodzaju przemysłu, etc.

Dla zakładu paczkowania warzyw (sałata, brokuły, szpinak, jarmuż), znajdującego się na obrzeżach Warszawy (Polska), SALHERzamontował w 2011 roku oczyszczalnie o przepustowości do 100 m³/dobę, która obejmuje:

  • Przepompownie z przepływomierzem,
  • System podczyszczania mechanicznego (sito ślimakowe: TA-HEL),
  • Reaktor biologiczny z nisko obciążonym osadem czynnym, z redukcją azotu na drodze biologicznej (nitryfikacja – denitryfikacja), oraz klarowaniem oczyszczonego ścieku, wszystko zamknięte w jednolitym zbiorniku (reaktor: CHC-OXI-REC-C ANOX),
  • Zbiornik na osad,
  • Sondy tlenu,
  • System dezodoryzacji CARBO-SAC.

Ze względu na wzrost produkcji, zakład wymagał usług modernizacyjnych firmy Salher.

Nowa oczyszczalnia ścieków zaprojektowana, wyprodukowana i skonfigurowana przez firmę SALHER, o wydajności 400 m³/dobę posiada następujące elementy:

  • Przekształcenie zainstalowanego zbiornika w komorę anoksyczną do usuwania azotu.

  • Wykorzystania istniejącej przepompowni, przepływomierza elektromagnetycznego oraz system separacji skratek z automatycznym czyszczeniem.

  • Przekształcenie istniejącego reaktora z osadem czynnym na reaktor ze złożem zawieszonym (MBBR) z komorą napowietrzania i osadnikiem lamelowym.

  • Konserwacja istniejącego zbiornika na osad.

Roztwory salher do wód przemysłowych

Poznaj zabiegi oferowane przez naszą firmę dla wód różnych branż.

Biuletyn Salher

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Najnowsze wiadomości

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Usługi

Projekt i wymiarowanie

Projekt inżynieryjny i nadzór.

Produkcja

Produkcja urządzeń GRP, polipropylenu i stali.
Montaż urządzeń modułowych i koordynacja na placu budowy.

 

Dostawa

Wybór sprzętu i oprzyrządowania w celu zapewnienia integralnego rozwiązania do oczyszczania ścieków.

Uruchomienie

Pomoc techniczna w elektromechanicznym i elektrycznym montażu każdej oczyszczalni ścieków.

Konserwacja

Kontrola serwisowa po instalacji od wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

Kursy i wsparcie dokumentalne

Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz dostarczenie instrukcji obsługi, uruchomienia i konserwacji.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Francja / +33 1 84 16 47 84

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Filipiny / +63 (0) 977 215 4199

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności

Polityka Jakości