Jak wydłużyć cykl życia oczyszczalni?

Lis 12, 2019

Salher oferuje szeroki zakres usług technicznych zwiększających skuteczność i wydłużających żywotność dostarczonych urządzeń.

Nadzór specjalistów Salher ma istotne znaczenie przy uruchamianiu instalacji, konserwacji zapobiegawczej oraz organizowaniu kursów teoretycznych i praktycznych osobom odpowiedzialnym za utrzymanie instalacji. Ma także wkład w przygotowywanie instrukcji technicznych i informacyjnych.

Codziennie pracujemy nad doskonaleniem naszych projektów i procesem produkcji, aby osiągnąć w pełni zoptymalizowany i trwały sprzęt

Projektowanie oczyszczalni/stacji wymaga ogromnych nakładów czasu, a produkcja sprzętu, który ją tworzy, oznacza nie mniej istotną inwestycję pieniędzy. Dlatego w Salher kładziemy nacisk na zatrudnienie profesjonalistów z branży lub szkolenia dotyczące prawidłowego funkcjonowania układów i ich oprzyrządowania.

Konserwacja oczyszczalni/stacji gwarantuje ich maksymalną wydajność i dłuższy okres użytkowania, zmniejszając koszty zużycia energii i eksploatacji przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących parametrów wyjściowych. Personel odpowiedzialny za konserwację musi być wykwalifikowany i przygotowany do wykonywania prac zgodnie z wymaganiami oczyszczalni, przeprowadzając prace zapobiegawcze, regulacyjne, a także rozwiązywać problemy w szybki i skuteczny sposób.

Jednym z najważniejszych punktów dla właściwej konserwacji jest unikanie długotrwałych przestojów w oczyszczalniach, które powodują niepożądane koszty i zrzuty, które wiążą się z sankcjami i zagrożeniami dla środowiska. Dlatego wydatki na utrzymanie należy uznać za opłacalną inwestycję w perspektywie średnio- i krótkoterminowej.

Dlaczego wskazane jest przeprowadzenie szkoleń z obsługi i konserwacji oczyszczalni/stacji uzdatniania Salher?

Chociaż instrukcje urządzeń oczyszczających wyjaśniają zasadę ich działania, to najlepiej zrozumieć pracę urządzeń bezpośrednio na obiekcie. Uruchomienie instalacji przez naszych techników ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia osobliwości każdego procesu.

Podobnie, przekazanie tej wiedzy klientowi na miejscu jest niezbędne do codziennej pracy oczyszczalni/stacji i długoterminowej ochrony jej komponentów.

Inne usługi, które można zlecić firmie Salher w celu poprawy trwałości lub efektywności naszych systemów:

 

  • Techniczna usługa telefoniczna lub czatowa, dołączona do wszystkich produktów marki Salher.

  • Punktualne wizyty kontrolne.

  • Kursy szkoleniowe.

  • Wizje lokalne na istniejących obiektach celem wprowadzenia zmian i innowacji.

  • Włączenie nowych etapów w linii oczyszczania takich jak: gospodarka osadowa, oczyszczanie wstępne (usuwanie skratek, usuwanie piasku, odtłuszczanie), modernizacja polegająca na przejściu z niskoobciążonego osadu czynnego na złoże fluidalne MBBR.

  • Pozwolenia i operaty wodno-prawne.

  • Dopasowywanie ciągów technologicznych do niewielkich przestrzeni.

  • Studia nad nowymi projektami dla poprawienia efektywności energetycznej urządzeń.

  • Automatyzacja istniejących instalacji.

Salher Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Najnowsze wiadomości

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Usługi

Projekt i wymiarowanie

Projekt inżynieryjny i nadzór.

Produkcja

Produkcja urządzeń GRP, polipropylenu i stali.
Montaż urządzeń modułowych i koordynacja na placu budowy.

 

Dostawa

Wybór sprzętu i oprzyrządowania w celu zapewnienia integralnego rozwiązania do oczyszczania ścieków.

Uruchomienie

Pomoc techniczna w elektromechanicznym i elektrycznym montażu każdej oczyszczalni ścieków.

Konserwacja

Kontrola serwisowa po instalacji od wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

Kursy i wsparcie dokumentalne

Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz dostarczenie instrukcji obsługi, uruchomienia i konserwacji.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Francja / +33 1 84 16 47 84

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Filipiny / +63 (0) 977 215 4199

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności

Polityka Jakości