Ponowne wykorzystanie wody, zrównoważona, przyszłościowa inwestycja

Sty 31, 2020

Gospodarka o obiegu zamkniętym, kryzys klimatyczny, zrównoważony rozwój. W ciągu ostatnich kilku miesięcy koncepcje te wypełniają strony głównych mediów i są badane na uniwersytetach na całym świecie. W coraz bardziej zglobalizowanym środowisku niedobór zasobów jest faktem i chociaż w Europie potrzeba ponownego wykorzystania wody wydaje się nie do pomyślenia, według danych UNICEF, 2 100 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do wody pitnej.

Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych szacują, że do 2050 r. Co najmniej 25% światowej populacji będzie mieszkać w kraju dotkniętym niedoborem świeżej wody. Biorąc pod uwagę ten scenariusz, niezbędna jest praca nad projektami ponownego wykorzystania wody, w przypadku których Salher ma kilka rozwiązań.

 

Czym jest ponowne wykorzystanie wody?

 

Proces ponownego wykorzystania wody polega na nadaniu nowego okresu użyteczności wodzie, która wcześniej została zużyta na cele bytowe lub przemysłowe. Aby to osiągnąć wodę należy najpierw oczyścić, a później poddać procesom uzdatniania, dzięki czemu uzyskujemy wodę zregenerowaną zgodnie z wymaganymi parametrami.

Konwencjonalne oczyszczanie ścieków zapewnia jakość, która pozwala na odprowadzanie zużytej wody do środowiska, jeżeli jednak chcemy ją ponownie wykorzystać do celów rolniczych, przemysłowych lub innych zastosowań domowych, jakość wody musi być wyższa.

Czym jest ponowne wykorzystanie wody z technicznego punktu widzenia?

Kompaktowe instalacje do reutylizacji wody marki Salher oferują niezliczone konfiguracje, aby zapewnić każdą wymaganą jakość wody lub jej przeznaczenie. Są to zestawy urządzeń do uzdatniania szarej wody z pryszniców, wanien i umywalek oraz wcześniej oczyszczonych ścieków domowych i przemysłowych.

W pierwszym etapie obróbka ta obejmuje system filtrów piaskowych lub system ultrafiltracji. Gdyby ponowne wykorzystanie wody było natychmiastowe, pierwsza faza byłaby wystarczająca. Jednak przez większość czasu woda ta nie jest natychmiast wykorzystywana i gromadzi się w zbiorniku, co wymaga zastosowania kolejnego etapu.

Drugi etap jest niezbędny do odłożonego w czasie ponownego wykorzystania wody. Obejmuje on systemy dezynfekcji z zastosowaniem podchlorynu, ozonu lub promieniowania ultrafioletowego.

W przypadkach, w których ścieki nie były najpierw poddawane procesowi oczyszczania, istnieje możliwość dostarczenia bioreaktora membranowego (MBR), który połączy obie technologie: osad czynny i ultrafiltrację.

Woda zregenerowana w tych procesach może zostać wykorzystana do uzupełniania spłuczek toalet, do nawadniania (tereny rolnicze, tereny zielone i pola golfowe), czyszczenia kanalizacji, mycia ulic, systemów przeciwpożarowych, mycia pojazdów przemysłowych lub procesów przemysłowych.

Ponowne wykorzystanie wody jako paradygmat gospodarki o obiegu zamkniętym

Wdrożenie systemu ponownego wykorzystania wody oznacza ważną inwestycję ekonomiczną, amortyzowaną przez lata w obiektach, w których generowane jest wysokie zużycie szarej wody. Tak więc miejscami, w których warto byłoby zainstalować systemy do reutylizacji wody nadającej się do ponownego użycia, są hotele, siłownie i myjnie samochodowe.

Poza aspektem ekologicznym i długoterminowymi oszczędnościami, kolejną zachętą, która motywuje wiele firm do instalowania systemów ponownego wykorzystania wody Salher, jest uzyskanie odpowiednich etykiet i certyfikatów dla ich budynków. W Hiszpanii istnieje certyfikat LEED, BREEAM i zielona etykieta, które pozwalają również oszczędzać podatki, takie jak IBI (LVT) w Hiszpanii.

 

 

Przykłady stacji ponownego wykorzystania wody:

Ponowne wykorzystanie wody w Europie

Niedobory wody odczuwane przez niektóre kraje w Europie, takie jak Cypr, Hiszpania, Francja, Grecja, Włochy lub Portugalia, prowadzi je do wdrażania własnego ustawodawstwa dotyczącego reutylizacji wody. Na przykład w Hiszpanii opracowano dekret królewski 1620/2007 w celu zwiększenia zasobów wodnych. Reguluje on pozwolenia na ponowne wykorzystanie uzdatnionej wody, która z powodu braku inwestycji wynosi zaledwie 10,4% w kraju.

Ze swojej strony Komisja Europejska jest w trakcie zatwierdzania przepisów wspólnotowych dotyczących nawadniania w rolnictwie, aby zachęcać do bezpiecznego wykorzystywania odzyskanej wody dla środowiska. W końcu ponowne wykorzystanie wody jest łatwiejszą i bardziej niezawodną praktyką niż przenoszenie lub odsalanie.

Prognozy mówią, że dzięki regulacjom europejskim ilość ponownie wykorzystywanej wody wzrośnie do 6600 milionów m³ rocznie w 2025 roku, z obecnych 1100 milionów.

Salher Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Najnowsze wiadomości

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Usługi

Projekt i wymiarowanie

Projekt inżynieryjny i nadzór.

Produkcja

Produkcja urządzeń GRP, polipropylenu i stali.
Montaż urządzeń modułowych i koordynacja na placu budowy.

 

Dostawa

Wybór sprzętu i oprzyrządowania w celu zapewnienia integralnego rozwiązania do oczyszczania ścieków.

Uruchomienie

Pomoc techniczna w elektromechanicznym i elektrycznym montażu każdej oczyszczalni ścieków.

Konserwacja

Kontrola serwisowa po instalacji od wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

Kursy i wsparcie dokumentalne

Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz dostarczenie instrukcji obsługi, uruchomienia i konserwacji.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Francja / +33 1 84 16 47 84

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Filipiny / +63 (0) 977 215 4199

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności

Polityka Jakości