Produkcja

  • Pełny proces produkcyjny

  • 5 lat gwarancji na urządzenia z GRP

  • Do 2 lat gwarancji na urządzenia elektromechaniczne

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje