Salher® kompaktowa stacja uzdatniania wody powierzchniowej w Afryce.

Posted on marzec 21, 2016

Woda do picia jest dobrem w zasięgu nie wszystkich ludzi. Woda występująca w przyrodzie nie spełnia wszystkich wymagań narzucanych przez standardy jakościowe wody pitnej, wtedy potrzebna jest stacja uzdatniania wody.

Salher Ibérica dostarcza swoją technologię w celu ułatwienia ludziom dostępu do wody pitnej. Jego doświadczenie w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemysłowych pozwala na poprowadzenie inwestycji od fazy projektu poprzez produkcję i uruchomienie, aż do eksploatacja i konserwacja instalacji.

Salher Ibérica oferuje kompletną ofertę kompaktowych prefabrykowanych stacji uzdatniania wody dla małych populacjach, instytucji publicznych i firm prywatnych. Urządzenia marki Salher są wzorcem jakości zarówno na rynkach krajowych jak i międzynarodowych na kilku kontynentach.

Instalacje stacji uzdatniania wody dla szpitali – Afryka zachodnia i środkowa.

Kompaktowe stacje firmy Salher® są skutecznym rozwiązaniem technicznym o niskich kosztach zarówno instalacji jak i eksploatacji, spełniającym wymogi określone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dla wody pitnej.

Projekt kompletnej OŚ i SUW dla szpitala Menongue (Angola).

System oczyszczania zwymiarowany dla przepływu 42m3 / dobę.

Oczyszczalnia ścieków składa się z:

  • Podczyszczanie: przesiewanie grubych i drobnych skratek.

  • Drugi stopień oczyszczania: OŚ z osadem czynnym o wydajności 95% do usuwania zanieczyszczeń i materii organicznej.

Kompaktowa stacja uzdatniania wody (SUW) oparta o obróbkę fizykochemiczną + osadnik lamelowy + filtracja, zwymiarowany dla przepływu 5,4 m3 / h.

Stacja uzdatniania wody jest w pełni automatyczna. Składa się ona z elementów ochronnych dla pomp i płyty panelu sterowania i eksploatacji.

Realizacja stacji uzdatniania wody dla szpitala w Malabo (Gwinea Równikowa)

Zaprojektowany dla codziennego przepływu 20 m3, moce produkcyjne stacji zostały obliczone na uzdatnianie 2,5 m³ / h (max).

Ciąg technologiczny stacji uzdatniania składa się z następujących elementów:

  • Pobór wody do uzdatnienia

  • Utlenianie / wcześniejsze chlorowanie

  • Obróbka fizyko-chemiczna

  • Dostosowanie pH

  • Osadnik lamelowy

  • Filtracja wielowarstwowa i dechlorynacja

  • Ostateczna dezynfekcja wraz ze zbiornikiem magazynowym o pojemności 40 m³.

Wszystkie mechaniczne, elektryczne i sterujące komponenty są zamontowane w kontenerze 20 stopowym, gotowe do natychmiastowego uruchomienia.

b_250_0_16777215_00_images_Noticias_Menongue.JPG
Kompaktowa stacja uzdatniania (Menongue Hospital)

Kompaktowa stacja uzdatniania (Malabo Hospital).

Zbiornik na wodę pitną o pojemności 40m3.

 

 

 

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje