Separator substancji ropopochodnych, z by-passem, Salher®, Kazachstan

Posted on lipiec 09, 2014
KAZ

Firma Salher dostarczyła do Kazachstanu separator typu CHC-L-O-BP. Jest on separatorem Klasy I (<5mg/l na wyjściu), wyposażonym w bypass, co pozwala mu pracować z przepływem nominalnym rzędu 30l/s, oraz dysponować przepływem maksymalnym rzędu 150l/s. Zamontowany na króćcu wyjściowym filtr absorpcyjny znacząco zmniejsza ilość wydostających się węglowodorów.

Najlepszym zastosowaniem dla takiego separatora jest obsługa spływu wód deszczowych z dużych powierzchni, takich jak lotniska, autostrady czy parkingi przed centrami handlowymi. Dzięki systemu by-pass posiada on zdolność samodzielnej regulacji obsługiwanego przepływu.Co więcej, wyposażony jest we wbudowaną komorę sedymentacji, przedział magazynowania odseparowanych substancji oraz płytki koalescencyjne o optymalnej powierzchni dla danej objętości zbiornika.

Separatory marki Salher opatrzone są znakiem CE, świadczącym o zgodności z Europejską Normą EN-858/1:2002/A1. Norma ta zawiera definicje pojęć oraz opisuje wymagania odnośnie przepływów nominalnych, zasad projektowania, wymogów sprawności separacji, wzór znaku CE oraz wytyczne pomiarów i kontroli jakości systemów rozdzielających ciecze lekkie.

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje