Gospodarka ściekowa w przemyśle przetwórstwa warzywnego

Posted on luty 02, 2017

Przemysł przetwórstwa warzywnego jest jedną z najbardziej złożonych branż w sektorze rolno-spożywczym ze względu na dużą różnorodność surowców, procesów przemysłowych, jak i produktów końcowych.

Oczyszczanie nieprzetworzonego materiału jest operacją, która może być prowadzona raz lub kilka razy w ciągu całego procesu w celu wyeliminowania niepożądanych substancji.

Woda wykorzystana w procesie produkcji musi być oczyszczona przed jej odprowadzeniem. Dlatego ilość generowanych ścieków jest tu ważna.

Jeśli chodzi o ładunki zanieczyszczeń, które głównie składają się z materii organicznej i zawiesiny, ich obecność i stężenie zależy od kilku aspektów: rodzaju surowca, stosowanego systemu produkcji, rodzaju przemysłu, etc.

Dla zakładu paczkowania warzyw (sałata, brokuły, szpinak, jarmuż), znajdującego się na obrzeżach Warszawy (Polska), SALHER zamontował w 2011 roku oczyszczalnie o przepustowości do 100 m³/dobę, która obejmuje:

  • Przepompownie z przepływomierzem,
  • System podczyszczania mechanicznego (sito ślimakowe: TA-HEL),
  • Reaktor biologiczny z nisko obciążonym osadem czynnym, z redukcją azotu na drodze biologicznej (nitryfikacja - denitryfikacja), oraz klarowaniem oczyszczonego ścieku, wszystko zamknięte w jednolitym zbiorniku (reaktor: CHC-OXI-REC-C ANOX),
  • Zbiornik na osad,
  • Sondy tlenu,
  • System dezodoryzacji CARBO-SAC.

Ze względu na wzrost produkcji, zakład wymagał usług modernizacyjnych firmy SALHER.

Installation of lamellar decantador

Nowa oczyszczalnia ścieków zaprojektowana, wyprodukowana i skonfigurowana przez firmę SALHER, o wydajności 400 m³/dobę posiada następujące elementy:

  • Przekształcenie zainstalowanego zbiornika w komorę anoksyczną do usuwania azotu.

  • Wykorzystania istniejącej przepompowni, przepływomierza elektromagnetycznego oraz system separacji skratek z automatycznym czyszczeniem.

  • Przekształcenie istniejącego reaktora z osadem czynnym na reaktor ze złożem zawieszonym (MBBR) z komorą napowietrzania i osadnikiem lamelowym.

  • Konserwacja istniejącego zbiornika na osad.

Obiekt ten jest nową referencją firmy SALHER w sektorze rolno-spożywczym. 
Wypełnienie reaktora MBBR Wkład lamelowy

Wypełnienie reaktora MBBR

Wkład lamelowy

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje