Salher opracowuje zrównoważone rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych

Lis 30, 2020

Przemysł jest jedną z form działalności człowieka, która generuje najbardziej zanieczyszczające odpady. Właściwe oczyszczanie ścieków przemysłowych jest niezbędne do kontrolowania ich wpływu na środowisko. Salher tworzy indywidualnie dopasowane rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych.

Do oczyszczania ścieków przemysłowych często wybiera się oczyszczanie biologiczne w celu usunięcia materii organicznej (BZT5), zawiesiny (SS) i zanieczyszczającego azotu. Biologiczne oczyszczalnie z niskoobciążonym osadem czynnym marki Salher, to oczyszczalnie, które usuwają materię organiczną i ciała stałe koloidalne ze ścieków w środowisku tlenowym, poprzez interwencję mikroorganizmów zdolnych do ich degradacji. Oczyszczalnie ze złożem ruchomym (MBBR) marki Salher to oczyszczalnie wymagające mniej miejsca w porównaniu ze standardowym osadem czynnym. W oczyszczalniach tych biomasa jest utrwalona i rośnie na ruchomych kształtkach, dzięki zastosowaniu odpowiednich warunków mieszania i natleniania. Biologiczne oczyszczalnie biomembranowe (MBR) firmy Salher łączą w sobie filtrację, napowietrzanie i klarowanie wody w jednym kroku. Wreszcie, procesy biologiczne z pomocą systemu ultrafiltracji z membranami ceramicznymi firmy Salher łączą reaktor biologiczny i ultrafiltrację zewnętrzną z membranami nieorganicznymi.

Biologiczne oczyszczanie ścieków jest bardzo skuteczne w przemyśle, jednak charakteryzuje się dużym zużyciem energii. Aby obniżyć koszty i zaoferować bardziej zrównoważone rozwiązania, Salher zainwestował znaczne środki w optymalizację procesów oczyszczania ścieków, w tym efektywność energetyczną uzyskaną dzięki dodaniu chemicznych systemów wstępnego oczyszczania przed fazą oczyszczania ścieków.

Salher szczególnie poleca swój sprzęt Vespa jako system fizyko-chemicznego oczyszczania przed linią biologiczną. Ten cylindryczny system flotacji rozpuszczonym powietrzem zawiera automatyczny zespół przygotowania polielektrolitu, który umożliwia przygotowywanie, dojrzewanie i dozowanie roztworu chemicznego z polielektrolitem w sposób ciągły i automatyczny.

To połączenie chemicznego oczyszczania wstępnego lub fizyczno-chemicznego oczyszczania z biologicznymi oczyszczalniami ścieków Salher pozwala nie tylko kontrolować zużycie energii, ale także zmniejszyć wielkość sprzętu, ułatwiając kontrolę i konserwację przemysłowych oczyszczalni ścieków.

Poznaj rozwiązania Salher dla wód przemysłowych

Posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu uzdatniania wody dla przemysłu spożywczego i napojów oraz przemysłu energetycznego i chemicznego

Biuletyn Salher

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Ostatnie wiadomości

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Usługi

Projekt i wymiarowanie

Projekt inżynieryjny i nadzór.

Produkcja

Produkcja urządzeń GRP, polipropylenu i stali.
Montaż urządzeń modułowych i koordynacja na placu budowy.

 

Dostawa

Wybór sprzętu i oprzyrządowania w celu zapewnienia integralnego rozwiązania do oczyszczania ścieków.

Uruchomienie

Pomoc techniczna w elektromechanicznym i elektrycznym montażu każdej oczyszczalni ścieków.

Konserwacja

Kontrola serwisowa po instalacji od wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

Kursy i wsparcie dokumentalne

Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz dostarczenie instrukcji obsługi, uruchomienia i konserwacji.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Francja / +33 1 84 16 47 84

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Filipiny / +63 (0) 977 215 4199

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności

Polityka Jakości