Zakłady opieki zdrowotnej i szpitale

Szpitale, zakłady opieki zdrowotnej i kliniki specjalistyczne wymagają specjalnego oczyszczania produkowanych ścieków. Szpitale zużywają codziennie objętości wody znacznie przewyższające przeciętną konsumpcję gospodarstw domowych.

Oprócz bakterii i organizmów odpornych są też szkodliwe substancje, takie jak rtęć, środki znieczulające, środki dezynfekujące, antybiotyki. Jest to powód, dla którego konieczne jest ocenienie zanieczyszczeń w codziennym przepływie ścieków.

Oprócz zwykłych systemów oczyszczania, SALHER dostarcza wiele specyficznych rozwiązań takich jak: ultrafiltracja, osadniki lamelarne, oczyszczanie fizyko-chemiczne, dezynfekcja, lampy UV… które zapewniają dodatkowe środki bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami odprowadzania ścieków.

Imagen6.jpg

Imagen8.jpg

Imagen9.png

Szpital w Luanda (Angola)

OŚ dla 1.000 RLM

Przepompownia i reaktor biologiczny

Szpital w Adrar (AI)

Oczyszczalnia modułowa dla 1.000 RLM

Szpital w Menongue (Angola)

OŚ dla 150 łóżek z dezynfekcją jako ostatni etap oczyszczania

Stacja oczyszczania (6 m³/h)

Formularz zapytania

Proszę wypełnić poniższe pola, dzięki czemu będziemy mogli się z Państwem szybko skontaktować.

 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com


salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje