Oczyszczanie wody w przemyśle napojowym

W przemyśle napojowym i alkoholowym zrzuty zanieczyszczeń wykazują ekstremalną nieregularność w stosunku do przepływów, składu ścieków, koncentracji zanieczyszczeń i produkcji (sezonowość).

ico-telefono3_PL.pngOgraniczenie ilości ścieków w przemyśle napojowym.

Woda jest podstawowym surowcem do produkcji napojów. Firma SALHER dobiera najbardziej optymalny system oczyszczania w zależności od wielkości produkcji, metod produkcji i wymaganych parametrów.

Analiza przeprowadzana jest dla wody na procesy produkcyjne i odprowadzanych ścieków.

Oczyszczanie wody w przemyśle winiarskim.

Produkcja 1L wina wymaga od 30 do 250L wody. Zanieczyszczenia produkcyjne nie są toksyczne, jednakże posiadają wysokie ładunki organiczne.

Ponadto ścieki z winiarni mogą mieć zmienne stężenia i objętości zanieczyszczeń - ze względu na sezonowość produkcji (zużycie wody osiąga do 60% rocznego zużycia podczas zbioru i dekantacji wina), wielkość produkcji i operacje, takie jak opracowywanie, starzenie, przechowywanie i butelkowanie.

Istnieje kilka etapów i rozwiązań dla oczyszczania ścieków winiarskich.

Podczyszczanie i zaawansowana obróbka wstępna

Oczyszczanie fizyczne

Separacja cieczy od ciał stałych jest konieczna, aby uniknąć zatkania rur, pomp i innych elementów oczyszczalni.

Salher zaleca stosowanie sit w celu oddzielenia grubych i drobnych cząstek (większych niż 1 mm), takich jak nasiona, skórki, gałązki, itp.

Oczyszczanie fizyko-chemiczne

Jako zaawansowaną obróbkę wstępną zalecamy system DAF (flotacja powietrzem rozpuszczonym) w celu usunięcia najmniejszych cząstek stałych i zanieczyszczeń pływających obecnych w wodzie (oleje, smary itd.).

Proces flotacji powietrzem rozpuszczonym będzie poprzedzony systemem koagulacji i flokulacji znanym jako "regulacja przepływu / zbiornik uśredniający ładunki zanieczyszczeń", aby poprawić wydajność separacji zawiesin.

To fizyko-chemiczne oczyszczanie pomaga zredukować różnice w przepływie i zwiększa skuteczność usuwania zawiesin stałych, olejów i smarów do ponad 95%. Oznacza to również zmniejszenie BZT5 równe lub wyższe niż 50%.

II stopień oczyszczania lub oczyszczanie biologiczne

Oczyszczanie biologiczne ma na celu usunięcie materii organicznej (BZT5), zawiesin (ZO), a także utlenienie pozostałości zredukowanego azotu (NTK) do azotanu (NO3) =>faza nitryfikacji.

Nisko obciążony osad czynny

Usunięcie materii organicznej i koloidalnych substancji stałych obecnych w ściekach odbywające się w środowisku aerobowym poprzez interakcję mikroorganizmów.

Dla zagwarantowania lepszej wydajności systemu reaktor biologiczny wyposaża się w system dystrybucji tlenu za pośrednictwem sieci dyfuzorów drobnopęcherzykowych. Te dyfuzory (60 mikronów) osiągają wysokie parametry w procesach dostarczania tlenu dzięki małej średnicy i powolnemu podnoszeniu ku powierzchni.

Etap klarowania

Etap klarowania, zwany także "osadzaniem wtórnym" ma na celu oddzielenie na podstawie różnicy gęstości zanieczyszczeń biologicznych od wody, uzyskując w dolnej części reaktora szlam i w górnej klarowną wodę wypływającą z urządzenia.

Bioreaktory ze złożem zawieszonym (MBBR)

System ten pozwala na zmniejszenie objętości reaktorów biologicznych. W celu separacji szlamu w zbiorniku, należy zainstalować osadnik.

Membrane bioreactor process (MBR)

System membran ultrafiltracyjnych zastępuje tradycyjną obróbkę na osadzie czynnym i łączy filtrację, napowietrzanie i klarowanie w pojedynczej operacji.

Jego kompaktowość i modularność są również niezwykłe. Ten system jest bardzo zwarty, a jeśli to konieczne, może obsługiwać większe przepływy, wystarczy zwiększyć w szybki i łatwy sposób liczbę wkładów filtracyjnych.

Zalety systemu MBR:

  • mniejsze objętości reaktora biologicznego,
  • mniejsza ilość powstającego osadu, o około 50-60% w porównaniu z osadem czynnym,
  • lepsza jakość wody na odpływie,
  • możliwość ponownego wykorzystania wody,
  • spełnianie najsurowszych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Zbiegi uzupełniające w gospodarce ściekowej dla winiarni.

Aby uniknąć instalacji oczyszczalni ścieków o większej objętości niż to konieczne, należy wprowadzić następujące kroki:

  • Oddzielenie ścieków przemysłowych od ścieków bytowych (woda z umywalek) i ścieków deszczowych do nawadniania, ponieważ posiadają różne wartości zanieczyszczeń.
  • Przeprowadzić wstępne czyszczenie urządzenia na sucho, w celu wyeliminowania zanieczyszczeń poprodukcyjnych (ciał stałych i osadów winiarskich). Następnie używać wody pod ciśnieniem.
  • Podnoszenie świadomości i szkolenie pracowników w zakresie wykorzystania wody.

bodega_neos.jpg

cervecera_damm.png

heineken.png

Kompaktowa oczyszczalnia fizyko-chemiczna z oczyszczaniem biologicznym

Piwnica Ribera del Duero (Hiszpania)

Filtracja i odwrócona osmoza

Browar Damm (Hiszpania)

Filtracja na węglu aktywnym i odwadnianie osadu

Browar Heineken (Hiszpania)

Formularz zapytania

Proszę wypełnić poniższe pola, dzięki czemu będziemy mogli się z Państwem szybko skontaktować.

 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com


salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje