Oczyszczalnie w kontenerze

Gama naszych oczyszczalni w kontenerach zapewnia sprawne rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej przy minimalnym lub całkowitym braku prac budowlanych. Oczyszczalnie są proste w użyciu, sprzęt nie wymaga wysoko wykwalifikowanego personelu do obsługi.

Kontenerowe oczyszczalnie marki SALHER® to szybkie rozwiązanie. Są przenośne, funkcjonalne i spełniają międzynarodowe standardy i zalecenia WHO (Światowej Organizacji Zdrowia).

Wszystkie urządzenia są modułowe i odpowiadają wymaganiom do 5000 osób.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW (oczyszczanie do 5.000 mieszkańców)

PODCZYSZCZANIE
 • System Pomp
 • Separator tłuszczu
 • Homogenizacja/Neutralizacja
 II STOPIEŃ OCZYSZCZANIA
 • Osad Czynny
 • Ultra/Mikrofiltracja na Membranach (MBR)
 • MZłoże Ruchome (MBBR)
 • Recyrkulowane złoża zraszane
III STOPIEŃ OCZYSZCZANIA
 • Filtracja/Desynfekcja o wysokiej sprawności
 • Mikro/Ultrafiltracja
 • Odwrócona osmoza

STACJE UZDATNIANIA (uzdatnianie do 5000 mieszkańców)

 • Zanieczyszczona woda powierzchniowa: oczyszczanie fizyczno-bakteriologiczne
 • Woda morska lub zasolona: oczyszczanie fizyczno-bakteriologiczne
 • Operacje jednostkowe* : chlorowanie, koagulacja, flokulacja, dekantacja, filtracja na złożu SILEX, filtracja na węglu, usuwanie twardości, mikro/ultrafiltracja, odwrócona osmoza.

* Procesy modyfikowalne oparte na analizie wody

contenedor_argelia.jpg bielorusia.JPG guatemala_minera.jpg

Oczyszczalnia ścieków z gospodarką osadową (Algieria)

Instalacja kontenerowej przemysłowej oczyszczalni ścieków na Białorusi (przemysł mleczarski)

OŚ z gospodarką osadową dla zakładu górniczego w Gwatemali

Formularz zapytania

Proszę wypełnić poniższe pola, dzięki czemu będziemy mogli się z Państwem szybko skontaktować.

 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com


salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje