Globalne rozwiązania z zakresu gospodarki ściekowej dla przemysłu mleczarskiego

Przemysł mleczarski to przemysł zajmujący się przetwórstwem mleka i produkcją gotowych towarów, takich jak jogurty, sery, masło i śmietana... Ten sektor wytwarza dużą ilość wody technologicznej bardzo zanieczyszczonej substancją organiczną trudną do biodegradacji (BZT i ChZT), azotem i fosforem, detergentami, kwasami, olejami i tłuszczami.

Szeroka gama rozwiązań do oczyszczania wody firmy SALHER® umożliwia nieograniczone możliwości, które można dostosować do wszelkich wymagań odnośnie jakości oczyszczonej wody, a także innowacyjności wykorzystywanych urządzeń.

Powstawanie ścieków z przemysłu mleczarskiego i jego produktów ubocznych

Ścieki generowane są podczas:

 • Procesu produkcji.
 • Czyszczenia zbiorników, urządzeń, instalacji, powierzchni (mycie podłóg i ścian), przecieków i wycieków. Okresowych czynności renowacyjnych. Działania te stanowią największą część zużycia wody niezbędną do zagwarantowania wymaganych warunków higienicznych i jakościowych.
 • Wykorzystanie sanitariatów.

Istnieje kilka sposobów oczyszczania w zależności od określonej strategii, rodzaju projektu (usuwanie ścieków, ponowne wykorzystanie) oraz odprowadzana wody oczyszczonej.

Oczyszczanie ścieków mleczarskich

Rozwiązania pompowe na początku instalacji

Na podstawie przepływu zostaje określona instalacja przepompowni prefabrykowanej, bądź przepompowni budowanej od podstaw na placu budowy.

Zbiorniki Salher® produkowane są z GRP zgodnie z metodą nawijania włókien, co charakteryzuje się następującymi zaletami

 • Całkowita wodoodporność i odporność na korozję.
 • Wysoka odporność izotermiczna na zmiany temperatury.
 • Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna umożliwia podziemną instalacje w wielu sytuacjach (głębokość, wysokość wód gruntowych, itp.)
 • Długotrwałość
 • Elastyczność, która umożliwia zastosowanie wielu kształtów i wzorów zgodnie z wymaganiami projektu lub prac budowlanych.
Pretratamiento para industria láctea

Podczyszczanie 

Wymagana jest instalacja systemu przesiewowego dla grubych i drobnych substancji stałych. Salher zaleca obrotowe sito bębnowe z automatycznym systemem czyszczenia, o wielkości otworu poniżej 3 mm, model TA-RO, marka Salher®.

Zaawansowane oczyszczanie wstępne

 • Zbiorniki uśredniające, kontrola przepływu i kontrola pH.
 • Instalacja do przygotowywania polielektrolitu w celu optymalizacji procesów rozdzielania pomiędzy fazami ciał stałych i cieczy. Jest to wstępny etap oczyszczania ścieków poprzez oczyszczanie fizykochemiczne.
 • Flotacja tlenem rozpuszczonym (DAF). To fizykochemiczne oczyszczanie odpowiadające za usuwanie ze ścieków substancji flotujących poprzez zastosowanie dyfuzji mikro pęcherzyków powietrza.

Konwencjonalny II stopień oczyszczania

 • Oczyszczanie przez zastosowanie osadu czynnego (tlenowe) z procesem denitryfikacji i klarowania.
 • Oczyszczalnia ze złożem ruchomym MBBR (tlenowa). Kompaktowa technologia o niższym zużyciu energii niż oczyszczalnie na osadzie czynnym; Stabilne usuwanie BZT5 ChZT i azotu. Dodawanie soli żelaza (chlorku żelaza) jest konieczne do chemicznego usuwania fosforu.

Gospodarka osadowa

Gdy ściek zostanie należycie oczyszczony i wysłany do odbiornika, zalecamy montaż urządzeń do gospodarki osadowej.

Istnieje kilka możliwości:

 • Stabilizacja
 • Zagęszczanie
 • Odwodnienie

Deodoryzacja

Deodoryzacja na węglu aktywnym bądź poprzez zastosowanie systemu jonizacji.

III stopień oczyszczania

Szarą wodę z pryszniców i zlewozmywaków można poddawać recyklingowi i ponownie wykorzystać. W tym celu można zainstalować system ultrafiltracji (membrany), chemicznego oczyszczania (chlorowanie) i dezynfekcji UV.

Kompaktowe systemy w kontenerach

Solución compacta en contenedor

To rozwiązanie spełnia wymagania klienta i środowiska, w którym będzie zainstalowana OŚ.

Kompaktowa, kontenerowa OŚ Salher® może poradzić sobie z przepływem 150 m³/dobę, co odpowiada poziomowi zanieczyszczeń wytwarzanych przez miasto 82 000 mieszkańców.

Jedną z jej głównych zalet jest mała przestrzeń wymagana pod zabudowę. W przestrzeni tej znajdują się różne urządzenia do obróbki i sterowania, umożliwiające komfortowe użytkowanie i nadzór personelu technicznego.

40-stopowy kontener jest termicznie zaizolowany i doskonale przystosowany do warunków klimatycznych terenu.

Jego transport i instalacja są szybkie i łatwe.

Salher oferuje:
 • Koncepcje OŚ i oszacowanie kosztów
 • Inżynierie lądową
 • Inżynierie wodną
 • Uruchomienie i wsparcie techniczne na miejscu
 • Elektronikę, oprzyrządowanie, automatykę i zdalne sterowanie oczyszczalni
 • Wsparcie techniczne obsługi i sterowania
 • Wielojęzyczną dokumentację

Formularz zapytania

Proszę wypełnić poniższe pola, dzięki czemu będziemy mogli się z Państwem szybko skontaktować.

 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje