Stacje uzdatniania wody

Projektowanie, wdrażanie i eksploatacja systemów oczyszczania w celu usunięcia soli i zanieczyszczeń z wód powierzchniowych, podziemnych, słonawych i morskich.

ico-telefono3_PL.png Aplikacje

Zgodnie z wymaganym stopniem czystości Salher® projektuje i produkuje wstępnie zamontowane systemy oczyszczania i dezynfekcji wody, gotowe do pracy (moduł plug & play) modułowe, łatwe w rozbudowie i nadające się do transportu w kontenerach.

W tej dziedzinie Salher® obejmuje następujące sektory:

 • Woda pitna przeznaczona do spożycia przez ludzi,
 • Przemysł spożywczy,
 • Przemysł farmaceutyczny,
 • Przemysł kosmetyczny,
 • Sektor energetyczny,
 • Szpitalnictwo,
 • Przemysł chemiczny.

Kompaktowe i mobilne stacje uzdatniania wody

Kompaktowe stacje uzdatniania Salher® lub WPP zapewniają wodę pitną dla mieszkańców do 15.000 RLM.

Kompaktowe stacje uzdatniania, z możliwością kompleksowej rozbudowy.

Salher® opracowuje zoptymalizowane linie oczyszczania dla przepływów do 2400 m³/dzień:

 • Małe i średnie skupiska ludzkie
 • Ciągłe sytuacje awaryjne
 • Natychmiastowe sytuacje awaryjne

Zaprojektowany w kontenerze lub na kompaktowej ramie, aby optymalnie zagospodarować dostępną przestrzeń. Modułowa konstrukcja. Łatwe do przyszłej rozbudowy.

>Pomocnicze wyposażenie stacji uzdatniania.

Salher® dodaje pomocnicze wyposażenie zapewniające globalność rozwiązań i wydajną prace urządzeń:

 • Zbiorniki magazynowe z GRP do 150.000L. Dla wody surowej, wody oczyszczonej i wody odpadowej
 • Kontener lub barak transportowy przygotowany na ekstremalne warunki.
 • Pompy wysokociśnieniowe zapewniające niezawodne dostarczanie oczyszczonej wody.

Stacje odsalania

Salher® projektuje układy odwróconej osmozy (RO) w celu oczyszczania wody słonej i morskiej, w których stężenie soli przekracza 20 meq / l (1000 μS / cm).

Stacje odwróconej osmozy usuwają:

 • Jony (efektywność >99%).
 • Azotany, amoniowe (80-90%).
 • Bor (50-60%).
 • Wirusy bakterie i patogeny.
Dla poziomów zasolenia poniżej 20 meq / l, takich jak woda powierzchniowa i woda ze studni, Salher® sugeruje technologię wymiany jonowej.

Zaawansowane podczyszczanie przed odwrócona osmozą

Water purification process

Rekomendujemy instalowanie urządzeń do podczyszczania w celu usunięcia zawiesiny, glonów, osadów itd. Właściwa obróbka wstępna pozwala na optymalizację projektu stacji i maksymalizuje jej żywotność oraz zmniejsza koszty eksploatacji.

Flotacja rozpuszczonym powietrzem (DAF).

Obróbka wody o dużej mętności poprzez kompaktowy sprzęt o dużej powierzchni lamelarnej.

Osadnik lamelowy.

Oczyszczanie wody o dużej mętności przy użyciu kompaktowych wkładów o dużej powierzchni lamelarnej.

Filtracja.

Filtracja kilku typów o różnych zakresów filtracji. Kompletne usuwanie zawiesin odpadów, które mogą zaburzać skuteczność pracy membrany RO.

 • filtry pierścieniowe,
 • filtr multimedialny,
 • mikro filtracjia,
 • ultrafiltracjia,
 • nanofiltracjia.

Usuwanie chloru (dechloryzacja).

Fizyczne usuwanie przez filtr z węglem aktywnym. Usuwanie chemikaliów z użyciem wodorosiarczanu sodu w celu uniknięcia uszkodzenia membran.

Zabezpieczenie membran.

Skuteczny sposób zapobiegania wytrącaniu się fosforanu wapnia i węglanu wapnia na membranach RO.

Systemy po stacjach uzdatniania

Salher® oferuje szereg specyficznych sposobów oczyszczania wody w zależności od wymaganej jakości i końcowego wykorzystania wody.

 • Ostatni stopień dezynfekcji poprzez automatyczną kontrolę pH i chlorowanie wody oczyszczonej w zbiorniku.
 • System remineralizacji oczyszczonej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Systemy kontroli i monitorowania stacji

Produkcja panelów sterowania, programowanie automatów (PLC) oraz nadzór efektywności linii oczyszczania za pomocą SCADA.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz: "Panel sterowania oczyszczalni ścieków"

Systemy konserwacji stacji uzdatniania

Wszystkie urządzenia do oczyszczania wody marki Salher® posiadają wymagane systemy czyszczące, umożliwiające ich całkowitą automatyzacje i gwarantujące minimalny wpływ na właściwości urządzenia (filtry i membrany).

Płukanie i czyszczenie chemiczne (CIP).

Kiedy woda dociera do membran zawiera takie substancje, jak tlenki metali, krzemian glinu, materię organiczną, cząstki koloidalne, mikroorganizmy i inne mniej powszechne zanieczyszczenia. Specjalne czyszczenie membran pozwala na dłuższe zachowanie ich właściwości użytkowych i zapewnienie odpowiednich wielkości przepływu.

Kompaktowa stacja do wody powierzchniowej i wody ze studni. System dezynfekcji Kompaktowa stacja uzdatniania

Kompaktowa stacja do wody powierzchniowej i wody ze studni.

System dezynfekcji

Kompaktowa stacja uzdatniania

Pojemność zbiornika na wodę pitną: 40m³

Formularz zapytania

Proszę wypełnić poniższe pola, dzięki czemu będziemy mogli się z Państwem szybko skontaktować.

 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com


salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje