Akcesoria

Przepływomierze takie jak zwężka Parshalla, przelewy trójkątne, regulatory przepływu i przepompownie.
Automatyka i panele sterowania do zarządzania oczyszczalniami.

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje