Panel sterowania oczyszczalni ścieków

Water treatment plant control panel
W ciągu ostatnich dziesięciu lat czynniki polityczne, prawne, technologiczne i ekonomiczne pozwoliły na digitalizację sektora oczyszczania wody w celu poprawy wydajności stosowanych systemów.
Wzrost wymagań stawianych tym systemom zachęca do stosowania rzeczowego i bezpiecznego systemu pomiarowego


Rozwój oprzyrządowania urządzeń (sensory).

Obecnie zaleca się używać ciągłych systemów pomiarowych z pomocą czujników, w celu zbierania informacji w czasie rzeczywistym oraz działania lub dostosowania się do zaistniałej sytuacji.
Elementy oprzyrządowania pozwalają na kontrolę:

 • chloru
 • potencjału redox
 • twardości
 • zanieczyszczenia (dzięki różnicy ciśnienień)
 • temperatury
 • pH
 • mętności
 • przewodności elektrycznej
 • zawartości ropopochodnych…

painel sinóptico

Kontrola pracy OŚ

 Podzespoły takie jak urządzenia elektryczne, zawory, czujniki, elektrody, pompy, itp. są zarządzane z poziomu panelu sterowania, który nadzoruje funkcjonowanie tych elementów (rozruch, praca, zatrzymanie działania, alarmy).

Tablica synoptyczna jest dołączona do graficznej prezentacji sprzętu oraz lampek kontrolnych, a także diod sygnalizujących prace, zatrzymanie lub złe działanie określonego urządzenia.

Do wizualizacji i zdalnej kontroli, panel wyposażony jest w moduł GSM i SCADA.

Łatwa obsługa i eksploatacja panelu sterowania nie wymaga wyspecjalizowanego personelu.

Digitalizacja danych dla monitoringu i zdalnego sterowania oczyszczalnią.

Digitalizacja pozwala na odpowiednią reakcję personelu technicznego odpowiedzialnego za prawidłowa pracę oczyszczalni. Pozwala to na:

 • Monitorowanie danych w czasie rzeczywistym,
 • Bezpieczne wysyłanie raportów w zależności od potrzebnej częstotliwości, ciągła dostępność, historia pracy,
 • Panel dotykowy,
 • Wysyłanie powiadomień (SMS, email) dla późniejszego wsparcia technicznego przez personel firmy SALHER,
 • Zdalna kontrola oczyszczalni,

Firma Salher zapewnia:

 • Kompletną instalacje elektrotechniczną, łącznie z projektem, szkicami elektrycznymi, uruchomieniem i konserwacją,
 • Produkcje i montaż panelu sterowania,
 • Instalacje elektryczną,
 • Programowanie,
 • Całkowity teleprocesing OŚ.

cuadro_terciario.JPG

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje