Oczyszczalnie z osadem czynnym

Lista produktów do usuwania frakcji organicznej

Oczyszczalnie ścieków są nierozerwalnie związane z miejscami bytowania człowieka. O ile w bardzo odosobnionych, rozproszonych osadach często ciężar ten z powodzeniem może na siebie wziąć ekosystem, o tyle tam gdzie występuje jakiekolwiek skupisko ludności, problem ścieków musi wziąć na siebie człowiek. Niezależnie czy mamy na myśli małe oczyszczalnie w bezpośredniej bliskości zabudowań, czy duże obiekty przemysłowe przyjmujące ścieki z całej aglomeracji wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą przemysłową.

W mniej gęsto zaludnionych okolicach, czy to ze względu na warunki gruntowe czy rzeźbę terenu, wykonanie przyłącza do oddalonej miejskiej oczyszczalni ścieków może okazać się ekonomicznie nieuzasadnione. W takim przypadku efektywniejsze okazują się oczyszczalnie przydomowe. Przystosowane do przyjmowania niskich przepływów ścieków. Oferujemy oczyszczalnie przeznaczone do obsługi pojedynczych domostw, bądź większych skupisk ludności, jak miejscowości, szkoły, hotele, pensjonaty, restauracje i tym podobne instytucje, generujące większe lub mniejsze ilości ścieków.
 

II stopień oczyszczania

OŚ dla małych skupisk ludzkich

Pobierz broszurę

 OŚ do 50RLM

OŚ do 50RLM - CVC - OXI - DEP - TC

 

OŚ niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania) z osadnikiem stożkowym. Usuwanie materii organicznej (BZT5).
 PDF-icon.png

II stopień oczyszczania

OŚ dla małych, średnich i dużych skupisk ludzkich

 

Pobierz broszurę

 OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym

OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym - CHC-OXI – REC-A

 

OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania) z osadnikiem, zanurzoną strumienic i systemem recyrkulacji osadu.

 PDF-icon.png

 OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym

OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym - CHC-OXI – REC-C

 

OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania) z osadnikiem, kompresorem, rusztem z dyfuzorami i systemem recyrkulacji osadu.

 PDF-icon.png

 OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania) z osadnikiem stożkowym, kompresorem, rusztem z dyfuzorami

OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym - CHC-OXI – REC-DEC

 

OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym (wydłużony etap napowietrzania) z osadnikiem stożkowym, kompresorem, rusztem z dyfuzorami i systemem recyrkulacji osadu.

 PDF-icon.png

II stopień oczyszczania

OŚ z nitryfikacją i denitryfikacją

Pobierz broszurę

 OŚ do usuwania materii organicznej i azotu

 

OŚ do usuwania materii organicznej i azotu - CHC-OXI – REC-C - ANOX

 

OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym z usuwaniem azotu (nitryfikacja- denitryfikacja) z procesem klarowania w zintegrowanym osadniku wtórnym

 PDF-icon.png

 

OŚ do usuwania materii organicznej i azotu - CHC-OXI – REC-DEC - ANOX

 

OŚ z niskoobciążonym osadem czynnym z usuwaniem azotu (nitryfikacja- denitryfikacja) z procesem klarowania w osobnym osadniku stożkowym.

 PDF-icon.png

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje