Reutylizacja wody szarej i oczyszczonej

Lista produktów do usuwania zawiesin, materii organicznej, nicieni jelitowych, mętności, wolnego chloru i dezodoryzacji i przebarwienia wody do ponownego wykorzystania.

III stopień oczyszczania

Reutylizacja wody szarej i oczyszczonej

Pobierz broszurę

 

Kompaktowa stacja do ponownego wykorzystania wody do instalacji naziemnej - GRISAL-AUT-S

Naziemna instalacja oraz automatyczny system czyszczenia. Rozmiar zgodnie z normą R.D.1620 / 2007.

 PDF-icon.png

 

Kompaktowa stacja do ponownego wykorzystania wody do instalacji podziemnej - GRISAL-AUT -E

Podziemna instalacja i automatyczny system czyszczenia. Rozmiar zgodnie z normą R.D.1620 / 2007.

 PDF-icon.png


 

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje