Reutylizacja wody deszczowej, oczyszczonej i przemysłowej

Produkt, który umożliwia ponowne wykorzystanie wody przez zastosowanie ultrafiltracji, z membranami rurowymi i hydrofilowymi, zapewniający wysoką jakość wody na odpływie.

III stopień oczyszczania

Reutylizacja wody deszczowej, oczyszczonej i przemysłowej poprzez system membranowy o wysokiej sprawności

Pobierz broszurę

 

Stacja do ultrafiltracji- MBR-AUT i MBR-MAN

Kompaktowa stacja do ponownego wykorzystania wody poprzez system membranowy o wysokiej sprawności.

 PDF-icon.png

 

Uzdatnianie wody deszczowej – SAL- PLU

Kompaktowe urządzenie do oczyszczania wody deszczowej

 PDF-icon.png

 

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje