Koalescencyjne separatory węglowodorów I klasy

Lista produktów do olejów mineralnych i usuwania węglowodorów, na podstawie różnicy gęstości i koalescencji. Nie oddziela olejów i węglowodorów zemulgowanych. Sprzęt zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą EN 858.

Separatory węglowodorów

I klasa

Pobierz broszurę

 

Separatory oleju EN Klasa I - CHC-SH-L-X-K.

Klasa I, Koalescencyjny separator węglowodorów, kompaktowy z regulowanym skimmerem i zintegrowanym zbiornikiem magazynowym

 PDF-icon.png

 

Separatory oleju EN Klasa I z regulowanym skimmerem - CHC-SH-L-K.

Klasa I, Koalescencyjny separator węglowodorów z regulowanym skimmerem i osobnym zbiornikiem magazynowym

 PDF-icon.png

 

Separatory oleju EN Klasa I z mechanicznym skimmerem - CHC-SH-L-K-M.

Klasa I, Koalescencyjny separator węglowodorów z mechanicznym skimmerem i osobnym zbiornikiem magazynowym

 PDF-icon.png

Separatory oleju EN Klasa I - CHC-SH-L-2.

Klasa I, Koalescencyjny separator węglowodorów z dwoma komorami separacji

 PDF-icon.png

Separatory oleju EN Klasa I - CHC-SH-L-3.

Klasa I, Koalescencyjny separator węglowodorów z trzema komorami separacji

PDF-icon.png

 

Separatory oleju EN Klasa I z filtrem i systemu ACD - CHC-SH-L-2-FO; CHC-SH-L-2-F; CHC-SH-L-2-O.

Klasa I, Koalescencyjny separator węglowodorów z dwoma komorami separacji, urządzeniem do automatycznego zamykania (ACD) i filtrem oleju

PDF-icon.png

 

Separatory oleju EN Klasa I z filtrem i systemu ACD - CHC-SH-L-3-FO; CHC-SH-L-3-F; CHC-SH-L-3-O.

Klasa I, Koalescencyjny separator węglowodorów z trzema komorami separacji, urządzeniem do automatycznego zamykania (ACD) i filtrem oleju

PDF-icon.png

 

Separatory oleju EN Klasa I z systemem by-pass - CHC-SHL-O-BP.

Klasa I, Koalescencyjny separator węglowodorów ze zintegrowaną komorą osadzania, automatycznym urządzeniem zamykającym (ACD) i by-passem (system zwiększania przepustowości nominalnej separatora)

 PDF-icon.png

 

Separatory oleju EN Klasa I z filtrem i systemu ACD - CVC-SH-FO; CVC-SH-F; CVC-SH-O.

Klasa I, Separator węglowodorów z automatycznym urządzeniem zamykającym (ACD) i filtrem oleju

 PDF-icon.png

 

Pionowy separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem - CVC‐SH‐FO‐DC

Separacja olejów pochodzenia mineralnego oraz substancji ropopochodnych, dzięki różnicy gęstości.

 PDF-icon.png

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje