Stacje uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody , marki SALHER, do podziemnych wód, nadziemnych wód i wody morskiej, w celu spełnienia wymogów sanitarnych dla małych populacji, przemysłu i sytuacji awaryjnych Wydajność stacji uzdatniania wody jest wystarczająca dla zaopatrzenia w wodę pitną od 100 do 15.000 osób

 

Uzdatnianie wody

Stacje uzdatniania wody

Pobierz broszurę

Stacja uzdatniania wody – POT-F

Uzdatnianie wody powierzchniowej z zastosowaniem filtrów z antracytem i systemu dezynfekcji.

 PDF-icon.png

Stacja uzdatniania wody – POT-FF

Uzdatnianie wody powierzchniowej z zastosowaniem kombinacji filtrów i systemu dezynfekcji.

 PDF-icon.png

Stacja uzdatniania wody  - POT-LF

Uzdatnianie wody powierzchniowej z zastosowaniem osadnika lamelowego, filtra z antracytem i dezynfekcji

 PDF-icon.png

Stacja uzdatniania wody – POT-OI

Uzdatnianie wody powierzchniowej z zastosowaniem filtrów z antracytem, odwróconej osmozy i systemu dezynfekcji.

 PDF-icon.png

Stacja uzdatniania wody – POT-UF

Uzdatnianie wody powierzchniowej z zastosowaniem ultrafiltracji i systemu dezynfekcji.

 PDF-icon.png

salher logo

Inżynieria oczyszczalni ścieków - Urządzenia do separacji płynów/cząstek stałych  do zastosowań przemysłowych i komunalnych - Woda powierzchniowa - Woda podziemna - Reutylizacja wody - Woda do picia - Separacja z wody węglowodorów i olejów

Dane kontaktowe

O nas

Rozwiązania
Urządzenia Ostatnie wydarzenia

Publikacje