Oczyszczanie ścieków przemysłowych i separacja węglowodorów

Separatory węglowodorów marki Salher są instalowane na całym świecie. 
Mają wydajność oczyszczania do 5 ppm (klasa I) lub 100 ppm (klasa II).

Oddzielanie wody od oleju.

Wydajność, jakość i szeroka gama naszych modeli w celu uzyskania maksymalnej separacji wody są wykorzystywane przez warsztaty mechaniczne, myjnie samochodowe, parkingi w supermarketach, autostrady i drogi na wrażliwych obszarach lub parkach narodowych, torach i parkingach samolotów na całym świecie.

Mamy ponad 18 różnych modeli separatorów posiadających certyfikat CE zgodnie z europejską normą EN-858. Norma ta zawiera definicje i określa rozmiary nominalne, zasady projektowania, wymagania dotyczące wydajności, znakowanie, testowanie i kontrolę jakości systemów separatorów cieczy lekkich.

Elektrownia, Kolumbia Brytyjska (Kanada)

Lotnisko Tenerife North 525 l / s (Hiszpania)

Projekt EPC w elektrowni NODO w Ilo (Peru)

OBSZARY DZIAŁANIA

ŚCIEKI BYTOWE 
I REUTYLIZACJA

P

Małe i średnie miasta

P

Gospodarka wodno-ściekowa dla hoteli i resortów

P

Szpitale i ośrodki zdrowia

P

Zdalne instalacje obozowe

P

Reutylizacja oczyszczonych ścieków

ŚCIEKI
PRZEMYSŁOWE

P

Separacja węglowodorów

P

Rozwiązania dla przemysłu mleczarskiego

P

Rozwiązania dla przemysłu spożywczego

P

Rozwiązania dla przemysłu napojów

P

Rozwiązania w przemyśle energetycznym i chemicznym

P

Rozwiązania do oczyszczania obornika i odcieków z wysypisk

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Projektowanie

Odkryj nasz potencjał innowacji i stwórz idealne rozwiązanie przy każdym wyzwaniu.
Co robimy ze ściekami wytwarzanymi przez przemysł farmaceutyczny?

Co robimy ze ściekami wytwarzanymi przez przemysł farmaceutyczny?

   Liczne badania naukowe ostrzegają przed negatywnymi skutkami zanieczyszczeń generowanymi przez zakłady farmaceutyczne dla środowiska, takimi jak wymieranie niektórych gatunków lub rozprzestrzenianie się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, co może...

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności