UZDATNIANIE WODY

Stacje uzdatniania wody pitnej

Projektowanie, wdrażanie i obsługa systemów uzdatniania wody w celu usuwania soli i zanieczyszczeń z wód powierzchniowych, podziemnych, słonawych i morskich.

Aplikacje

Zgodnie z wymaganym stopniem oczyszczenia, Salher projektuje i produkuje wstępnie zmontowane systemy oczyszczania i dezynfekcji wody, gotowe do użycia (plug & play) modułowe, rozszerzalne i kontenerowe.

Działalność Salher w sektorze uzdatniania wody:

 • Woda pitna odpowiednia dla ludzi.
 • Przemysł spożywczy.
 • Przemysł farmaceutyczny.
 • Przemysł kosmetyczny.
 • Sektor energetyczny.
 • Sektor szpitalny.
 • Przemysł chemiczny.

Nasza planeta zawiera około 1 386 milionów kilometrów sześciennych wody. Jej ilość i dystrybucja nie zmieniły się znacząco w ciągu ostatnich dwóch miliardów lat, jednak zapotrzebowanie na nią stale rośnie. Poniższy film pokazuje, co możemy zrobić, aby zaradzić tej sytuacji dzięki systemom oczyszczania wody Salher w celu zmniejszenia zanieczyszczenia i stresu wodnego.

Kompaktowe i mobilne stacje uzdatniania wody

Kompaktowe stacje uzdatniania wody Salher zapewniają wodę pitną dla populacji do 15 000 mieszkańców na całym świecie.

Kompaktowe stacje uzdatniania wody o dużej modułowości.

Salher opracowuje zoptymalizowane linie technologiczne dla przepływów do 2400 m3 / dobę dla:

 • Małych i średnich populacji.
 • Sytuacji awaryjnych.

Urządzenia do uzdatniania wody pitnej zostały zaprojektowane w kontenerach lub w kompaktowych konstrukcjach, co wspomaga optymalizacje dostępnej przestrzeni.

Sprzęt pomocniczy do stacji uzdatniania wody.

Salher posiada w ofercie urządzenia pomocnicze wspomagające globalne rozwiązania i usprawniające całkowitą wydajność stacji:

 

 • Zbiorniki do magazynowania wody z GRP do 150 000 litrów dla wody surowej, wody uzdatnionej i wody odpadowej.
 • Kontenery lub wiaty przystosowane do ekstremalnych warunków.
 • Pompy wysokociśnieniowe do niezawodnego zasilania uzdatnionej wody.

Stacje odsalania

Salher projektuje stacje odwróconej osmozy (RO) do obróbki słonawej i morskiej wody, której stężenie soli przekracza 20 meq / l (1000 μS / cm).

Stacje odwróconej osmozy usuwają:

 • Jony (wydajność> 99%),
 • Azotany, azot amonowy (80-90%),
 • Bor (50-60%),
 • Bakterie i wirusy chorobotwórcze.

  Do wód z poziomem zasolenia niższym niż 20 meq / l, takim jak woda powierzchniowa i studzienna, Salher sugeruje technologię wymiany jonowej.

  Zaawansowane oczyszczanie wstępne odwróconej osmozy

  Zalecamy zainstalowanie sprzętu do obróbki wstępnej w celu usunięcia zawieszonych ciał stałych, glonów, osadów itp. Odpowiednia obróbka wstępna pozwala zoptymalizować projekt stacji i maksymalizuje jej żywotność oraz zmniejsza koszty operacyjne (nakłady inwestycyjne).

  Flotacja rozpuszczonym powietrzem (DAF).

  Uzdatnianie wody o wysokiej mętności poprzez kompaktowe wyposażenie o dużej powierzchni lamelowej.

  Osadzanie lamelowe.

  Obróbka wody o wysokiej mętności poprzez kompaktowe wyposażenie o dużej powierzchni lamelowej.

  Filtracja. 

  Kilka rodzajów filtracji o różnym stopniu działania. Całkowite usuwanie zawiesiny i odpadów, które mogą wpływać na wydajność membrany RO.

  • filtr tarczowy,
  • filtr wielowarstwowy,
  • mikrofiltracja,
  • ultrafiltracja,
  • nanofiltracja.

  Obróbka reduktorem chloru (dechloryzacja).

  Fizyczne usuwanie przez aktywny filtr węglowy. Usuwanie chemikaliów poprzez dozowanie wodorosiarczanu sodu, aby zapobiec uszkodzeniu membran.

  Zabieg przeciwporostowy.

  Skuteczny sposób zapobiegania osadzaniu fosforanu wapnia i węglanu wapnia na membranach RO.

  Systemy dodatkowe po uzdatnieniu

  Salher oferuje szereg specjalnych zabiegów utrzymujących uzdatnioną wodę na odpowiednim poziomie zgodnie z wymaganą jakością i ostatecznym wykorzystaniem wody.

  • Sprzęt do dezynfekcji poprzez automatyczną kontrolę systemu pH i chlorowanie wody uzdatnionej w zbiorniku.
  • System remineralizacji uzdatnionej wody do spożycia przez ludzi.

  Systemy sterowania i monitorowania stacji uzdatniania wody

  • Produkcja paneli sterowania, programowanie automatów (PLC) i nadzór przez SCADA wydajności linii technologicznej.

   Więcej informacji można znaleźć w: „Panel sterowania stacji uzdatniania wody”.

  Systemy konserwacji stacji

  Wszystkie kompaktowe urządzenia do oczyszczania wody oznaczone marką Salher mają dedykowane systemy czyszczenia, pozwalające na pełną automatyzację instalacji i minimalny wpływ na charakterystykę sprzętu (filtry i membrany) i działanie ciśnienia w czasie.

  Płukanie i czyszczenie chemiczne (CIP).

  Gdy woda docierająca do membran zawiera substancje takie jak tlenek metalu, krzemian glinu, materie organiczną, cząstki koloidalne, mikroorganizmy i inne mniej powszechne zanieczyszczenia, dochodzi do zanieczyszczenia układu. Specyficzne mycie membran pozwala zachować ich właściwości, aby uniknąć strat obciążenia i zmniejszenia przepływu w trakcie ich użytkowania.

  Planta compacta para aguas superficiales o de pozo

  Kompaktowa stacja uzdatniania wody powierzchniowej i podziemnej

  System dezynfekcji

  Planta potabilizadora compacta.

  Kompaktowa stacja uzdatniania

  Produkty Salher

  Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

  polska@salher.com

  Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

  +48 22 737 24 95

  Polska / +48 22 737 24 95

  Hiszpania / +34 91 875 75 30

  Portugalia / +351 234 795 821

  Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

  Polityka prywatności