Systemy oczyszczania w przemyśle spożywczym

Najważniejszym problemem środowiskowym tego rodzaju przemysłu, oprócz zużycia wody i energii, jest odprowadzanie ścieków.

Redukcja ścieków z przemysłu spożywczego.

Przemysłowe oczyszczanie ścieków i ich ponowne wykorzystanie do wielu zastosowań przyczynia się do poprawy jakości zasobów wodnych i zachowania rezerw.

Parametry zrzutów wynikające z przemysłu spożywczego są bardzo zmienne i zależą od procesów i bieżących działań.

Salher dostarcza globalne rozwiązania i porady dotyczące najlepszego możliwego oczyszczania.

Salher dostarcza standaryzowane systemy przeznaczone dla przemysłu rolnego, przemysłu rybnego i przetwórstwa rybnego, przemysłu cukrowniczego, przemysłu mięsnego (rzeźnie i przetwórstwo mięsne), pakowania i przetwarzania żywności, sektora gastronomicznego, piekarni i przemysłu czekoladowego i słodyczy.

EDAR para industria cárnica

Przemysł mięsny

Projekt EPC, oczyszczalnia ścieków dla fabryki kiełbas w Hiszpanii.

Przemysł rybny

Przemysłowa, kontenerowa oczyszczalnia ścieków w 40-metrowych kontenerach dla Epicai, na Kubie.

Przemysł mięsny

Kompletna oczyszczalnia ścieków do pakowania żywności, chłodnia w rzeźni w Ekwadorze.

OBSZARY DZIAŁANIA

ŚCIEKI BYTOWE 
I REUTYLIZACJA

P

Małe i średnie miasta

P

Gospodarka wodno-ściekowa dla hoteli i resortów

P

Szpitale i ośrodki zdrowia

P

Zdalne instalacje obozowe

P

Reutylizacja oczyszczonych ścieków

ŚCIEKI
PRZEMYSŁOWE

P

Separacja węglowodorów

P

Rozwiązania dla przemysłu mleczarskiego

P

Rozwiązania dla przemysłu spożywczego

P

Rozwiązania dla przemysłu napojów

P

Rozwiązania w przemyśle energetycznym i chemicznym

P

Rozwiązania do oczyszczania obornika i odcieków z wysypisk

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Projektowanie

Odkryj nasz potencjał innowacji i stwórz idealne rozwiązanie przy każdym wyzwaniu.
Co robimy ze ściekami wytwarzanymi przez przemysł farmaceutyczny?

Co robimy ze ściekami wytwarzanymi przez przemysł farmaceutyczny?

   Liczne badania naukowe ostrzegają przed negatywnymi skutkami zanieczyszczeń generowanymi przez zakłady farmaceutyczne dla środowiska, takimi jak wymieranie niektórych gatunków lub rozprzestrzenianie się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, co może...

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności