Systemy oczyszczania w przemyśle spożywczym

Najważniejszym problemem środowiskowym tego rodzaju przemysłu, oprócz zużycia wody i energii, jest odprowadzanie ścieków.

Redukcja ścieków z przemysłu spożywczego.

Przemysłowe oczyszczanie ścieków i ich ponowne wykorzystanie do wielu zastosowań przyczynia się do poprawy jakości zasobów wodnych i zachowania rezerw.

Parametry zrzutów wynikające z przemysłu spożywczego są bardzo zmienne i zależą od procesów i bieżących działań.

Salher dostarcza globalne rozwiązania i porady dotyczące najlepszego możliwego oczyszczania.

Salher dostarcza standaryzowane systemy przeznaczone dla przemysłu rolnego, przemysłu rybnego i przetwórstwa rybnego, przemysłu cukrowniczego, przemysłu mięsnego (rzeźnie i przetwórstwo mięsne), pakowania i przetwarzania żywności, sektora gastronomicznego, piekarni i przemysłu czekoladowego i słodyczy.

EDAR para industria cárnica

Przemysł mięsny

Projekt EPC, oczyszczalnia ścieków dla fabryki kiełbas w Hiszpanii.

Przemysł rybny

Przemysłowa, kontenerowa oczyszczalnia ścieków w 40-metrowych kontenerach dla Epicai, na Kubie.

Przemysł mięsny

Kompletna oczyszczalnia ścieków do pakowania żywności, chłodnia w rzeźni w Ekwadorze.

OBSZARY DZIAŁANIA

ŚCIEKI BYTOWE 
I REUTYLIZACJA

P

Małe i średnie miasta

P

Gospodarka wodno-ściekowa dla hoteli i resortów

P

Szpitale i ośrodki zdrowia

P

Zdalne instalacje obozowe

P

Reutylizacja oczyszczonych ścieków

ŚCIEKI
PRZEMYSŁOWE

P

Separacja węglowodorów

P

Rozwiązania dla przemysłu mleczarskiego

P

Rozwiązania dla przemysłu spożywczego

P

Rozwiązania dla przemysłu napojów

P

Rozwiązania w przemyśle energetycznym i chemicznym

P

Rozwiązania do oczyszczania obornika i odcieków z wysypisk

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Projektowanie

Odkryj nasz potencjał innowacji i stwórz idealne rozwiązanie przy każdym wyzwaniu.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności