Salher angażuje się w produkcję energii fotowoltaicznej na potrzeby własne

sty 16, 2024

Mając na uwadze bardziej zrównoważone i ekonomiczne podejście, Salher zainstalował panele fotowoltaiczne w swojej siedzibie w Arganda del Rey w Madrycie. Celem hiszpańskiej firmy jest rozwój swojej działalności w sposób przyjazny dla środowiska. Początkiem działań jest ujęcie instalacji fotowoltaicznych zapewniających pokrycie własnej konsumpcji dla wszystkich swoich projektów.

Zużycie energii jest jednym z największych wyzwań dla firm na całym świecie. Oprócz wydatków związanych z dostępem do energii istnieje ślad węglowy przemysłu – jego wkład w globalne ocieplenie i efekt cieplarniany.

Wysokie koszty tych dostaw pogłębił kryzys energetyczny wywołany wojną na Ukrainie. W rezultacie co trzecia hiszpańska firma – według danych z września 2023 r. – przeszła na produkcję własną energii elektrycznej. Salher przyłącza się do tej zrównoważonej inicjatywy, aby zminimalizować emisję CO2, jednocześnie oszczędzając na rachunkach za energię elektryczną.

Konsumpcja własna, nowa wartość dla marki Salher

Po ocenie korzyści wynikających z podjęcia takiej inwestycji, Salher zainstalował panele fotowoltaiczne na dachu swojej siedziby w Madrycie. W ciągu dnia wytwarzana jest energia niezbędna do zasilenia działalności budynku, dzięki czemu pokrywana jest amortyzacja systemu.

Salher stopniowo studiuje zastosowanie tych systemów w swoich różnych obiektach.

Biuletyn Salher

Kategorie

Ostatnie wiadomości

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Usługi

Projekt i wymiarowanie

Projekt inżynieryjny i nadzór.

Produkcja

Produkcja urządzeń GRP, polipropylenu i stali.
Montaż urządzeń modułowych i koordynacja na placu budowy.

 

Dostawa

Wybór sprzętu i oprzyrządowania w celu zapewnienia integralnego rozwiązania do oczyszczania ścieków.

Uruchomienie

Pomoc techniczna w elektromechanicznym i elektrycznym montażu każdej oczyszczalni ścieków.

Konserwacja

Kontrola serwisowa po instalacji od wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

Kursy i wsparcie dokumentalne

Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz dostarczenie instrukcji obsługi, uruchomienia i konserwacji.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności