Rozwiązania do oczyszczania ścieków z sanitariatów obozowych

Urządzenia Salher do oczyszczania ścieków z sanitariatów obozowych są projektowane z uwzględnieniem tego, czy zużycie zależy od zmian sezonowych, tygodniowych, dziennych i godzinowych.

Prefabrykowane oczyszczalnie ścieków.

Obozy te są zazwyczaj zlokalizowane z dala od miast bez dostępu do podstawowych usług sanitarnych. W takich przypadkach uzasadnione są rozwiązania dostosowane do aktualnych potrzeb.

Prefabrykowane oczyszczalnie Salher mogą być zlokalizowane w odległych obszarach bez dostępu do podstawowych usług.

Dostarczone rozwiązania są przeznaczone do łatwego transportu morskiego i drogowego. Sprzęt jest łatwy w obsłudze przy niskich kosztach konserwacji, a wydajność zależy od potrzeb każdej sytuacji.

Cruz Roja Obóz dla uchodźców w Tinduf (Algieria)

Oczyszczalnia ścieków dla 350 RLM.

Rafineria w Boliwii

Modułowa oczyszczalnia ścieków dla 2.000 pracowników.

Obóz dla pracowników w Algierii

Rozwiązanie dla 600 RLM.

OBSZARY DZIAŁANIA

ŚCIEKI BYTOWE 
I REUTYLIZACJA

P

Małe i średnie miasta

P

Gospodarka wodno-ściekowa dla hoteli i resortów

P

Szpitale i ośrodki zdrowia

P

Zdalne instalacje obozowe

P

Reutylizacja oczyszczonych ścieków

ŚCIEKI
PRZEMYSŁOWE

P

Separacja węglowodorów

P

Rozwiązania dla przemysłu mleczarskiego

P

Rozwiązania dla przemysłu spożywczego

P

Rozwiązania dla przemysłu napojów

P

Rozwiązania w przemyśle energetycznym i chemicznym

P

Rozwiązania do oczyszczania obornika i odcieków z wysypisk

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Projektowanie

Odkryj nasz potencjał innowacji i stwórz idealne rozwiązanie przy każdym wyzwaniu.
Co robimy ze ściekami wytwarzanymi przez przemysł farmaceutyczny?

Co robimy ze ściekami wytwarzanymi przez przemysł farmaceutyczny?

   Liczne badania naukowe ostrzegają przed negatywnymi skutkami zanieczyszczeń generowanymi przez zakłady farmaceutyczne dla środowiska, takimi jak wymieranie niektórych gatunków lub rozprzestrzenianie się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, co może...

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności