Rozwiązania do oczyszczania ścieków w przemyśle energetycznym i chemicznym

Zużycie wody, transformacja materiałów i produkcja energii zawsze były ze sobą powiązane. Niezależnie od tego, czy metodą produkcji energii jest węgiel, ropa naftowa i gaz, geotermia, hydroelektrownie, elektrownie jądrowe i w mniejszym stopniu energia słoneczna i wiatrowa, woda jest nieodzownym składnikiem produkcji. Również wydobycie, przetwarzanie i transport surowców wymaga znacznych wydatków na wodę.

Salher jako firma inżynierska i konsultingowa uczestniczy w projektach EPC i PPP.

Jako firma z doświadczeniem w oczyszczaniu ścieków, Salher jest zaangażowany w wspieranie międzynarodowych firm inżynieryjnych i budowlanych w sektorze naftowym i gazowym, zapewniając skuteczne rozwiązania dla ich projektów oczyszczania wody i jej ponownego wykorzystania w ramach EPC (Inżynieria, Zaopatrzenie i Budownictwo) i PPP (Publiczne Partnerstwo Prywatne).

Usługi konsultingowe:

Analiza i wyszukiwanie rozwiązań.

Usługi inżynieryjne:

Projekty koncepcyjne 3D, podstawowe projekty (schematy 3D, przegląd paneli elektrycznych 3D, P&ID) i projekty budowlane (wyskalowany projekt oczyszczalni), korekty projektu.

Produkcja i dostawa dostosowanych do indywidualnych potrzeb systemów dla każdego projektu.

Salher posiada własne linie produkcyjne w Hiszpanii, Portugalii i Polsce, dzięki czemu może projektować urządzenia zgodnie z potrzebami każdego projektu. Firma ma cel „zero wypadków”, co oznacza, że dział badawczo-rozwojowy projektuje swoje pionierskie technologie i systemy produkcyjne z myślą o bezpiecznej i optymalnej pracy.

Określają nas następujące technologie:

  • Krzyżowy system nawijania włókien (system MA),
  • System ultra-wzmocniony (system UR),
  • System izotermiczny dwuścienny.

Salher dobiera sprzęt, instrumenty i różne procesy, aby stworzyć integralne rozwiązanie do oczyszczania ścieków.

Gama produktów dla przemysłu energetycznego i chemicznego.

  • Podczyszczanie: przepompownie, sita z automatycznym czyszczeniem.
  • Zaawansowane oczyszczanie wstępne: DAF.
  • Biologiczne oczyszczanie ścieków: system niskoobciążonego osadu czynnego, MBBR, MBR …
  • Doczyszczania poprzez mikrofiltrację, ultrafiltrację i nanofiltrację do ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków.
  • Oczyszczanie i uzdatnianie wody pitnej przez ultrafiltrację i odwróconą osmozę.
  • Rozwiązania awaryjne do produkcji wody pitnej lub ultra czystej.
  • Separacja węglowodorów i olejów mineralnych.

Przemysł farmaceutyczny w Paragwaju

Kompletna oczyszczalnia ścieków z systemem ponownego wykorzystania wody do nawadniania terenów zielonych.

Przemysł farb i lakierów w Kuala Lumpur, Malezja

Kompletna oczyszczalnia ścieków z bioreaktorem membranowym z ultrafiltracyjną membraną ceramiczną.

Instalacja fotowoltaiczna w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Projekt EPC z mikrofiltracją i odwróconą osmozą.

OBSZARY DZIAŁANIA

ŚCIEKI BYTOWE 
I REUTYLIZACJA

P

Małe i średnie miasta

P

Gospodarka wodno-ściekowa dla hoteli i resortów

P

Szpitale i ośrodki zdrowia

P

Zdalne instalacje obozowe

P

Reutylizacja oczyszczonych ścieków

ŚCIEKI
PRZEMYSŁOWE

P

Separacja węglowodorów

P

Rozwiązania dla przemysłu mleczarskiego

P

Rozwiązania dla przemysłu spożywczego

P

Rozwiązania dla przemysłu napojów

P

Rozwiązania w przemyśle energetycznym i chemicznym

P

Rozwiązania do oczyszczania obornika i odcieków z wysypisk

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Projektowanie

Odkryj nasz potencjał innowacji i stwórz idealne rozwiązanie przy każdym wyzwaniu.
Co robimy ze ściekami wytwarzanymi przez przemysł farmaceutyczny?

Co robimy ze ściekami wytwarzanymi przez przemysł farmaceutyczny?

   Liczne badania naukowe ostrzegają przed negatywnymi skutkami zanieczyszczeń generowanymi przez zakłady farmaceutyczne dla środowiska, takimi jak wymieranie niektórych gatunków lub rozprzestrzenianie się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, co może...

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności