Najnowsza stacja uzdatniania wody pitnej Salher będzie wykorzystywana w przemyśle rolno-spożywczym w Paragwaju

kwi 18, 2024

Salher uruchomił stację uzdatniania wody pitnej w nowej fabryce Bimbo w Paragwaju. Dzięki dostarczonym technologiom wiodąca międzynarodowa piekarnia konsoliduje swoje cele zrównoważonego rozwoju w zakresie wody.

Niedobór dostępnej wody pitnej jest jednym z głównych problemów związanych z zasobami wodnymi w Paragwaju. Sytuacja ta wynika z erozji spowodowanej wylesianiem dorzeczy, wprowadzaniem pestycydów, wpływem zapór wodnych na środowisko oraz zanieczyszczeniami pochodzącymi z odpadów domowych i przemysłowych.

W zakresie oczyszczania wody zanieczyszczonej odpadami przemysłowymi w Paragwaju Salher współpracuje z RB Ingeniería. Obie firmy współpracowały ostatnio przy projekcie uzdatniania wody pitnej w procesach przemysłowych.

Aby mieć pewność, że woda używana w przemyśle piekarniczym Bimbo jest bezpieczna i wysokiej jakości, Salher zdecydował się na linię obejmującą kompaktową stację uzdatniania wody pitnej wykorzystującą technologię odwróconej osmozy.

Salher dodał również automatyczną stację dezynfekcji z podchlorynem sodu i regulacją pH, aby zapewnić jakość wody zgodnie z przepisami RD 140/2003 i RD 865/2003 w sprawie wody pitnej i zapobiegania legionellozie.

Czy oczyszczanie wody w przemyśle jest możliwe?

Zużycie czystej wody w przemyśle jest bardzo wysokie i będzie uzależnione od rodzaju działalności produkcyjnej. Salher od ponad 45 lat opracowuje rozwiązania do oczyszczania ścieków we wszystkich gałęziach przemysłu.

Kiedy mówimy o rozwiązaniach w zakresie uzdatniania wody pitnej w przemyśle, zawsze będą one zależeć od przepisów i standardów każdego kraju oraz wskazań Światowej Organizacji Zdrowia. Jednak najczęściej odnoszą się one do rozwiązań do uzdatniania wód powierzchniowych lub gruntowych i spełniają one standardy jakości wymagane w każdym procesie produkcyjnym.

Znaczenie oczyszczania wody w sektorze przemysłowym rośnie. Dostęp do czystej wody jest coraz bardziej ograniczony, dlatego coraz więcej firm poszukuje skutecznych rozwiązań w zakresie oczyszczania wody, które zagwarantują, że nie będzie to miało wpływu na jakość i bezpieczeństwo produktu końcowego.

Z drugiej strony rządy i instytucje na całym świecie nakładają sankcje prawne i wysokie kary na firmy, które nie przestrzegają przepisów dotyczących odpowiedzialności za środowisko.

PONOWNE WYKORZYSTANIE WODY PRZEMYSŁOWEJ

Salher angażuje się w zrównoważony rozwój i współpracuje z firmami na całym świecie, aby go osiągnąć. Dlatego zawsze zalecamy, aby przemysł polegał na naszych systemach ponownego wykorzystania wody.

Biuletyn Salher

Kategorie

Ostatnie wiadomości

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Usługi

Projekt i wymiarowanie

Projekt inżynieryjny i nadzór.

Produkcja

Produkcja urządzeń GRP, polipropylenu i stali.
Montaż urządzeń modułowych i koordynacja na placu budowy.

 

Dostawa

Wybór sprzętu i oprzyrządowania w celu zapewnienia integralnego rozwiązania do oczyszczania ścieków.

Uruchomienie

Pomoc techniczna w elektromechanicznym i elektrycznym montażu każdej oczyszczalni ścieków.

Konserwacja

Kontrola serwisowa po instalacji od wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

Kursy i wsparcie dokumentalne

Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz dostarczenie instrukcji obsługi, uruchomienia i konserwacji.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności