Produkty do uzdatniania wody

Woda pitna

Dzięki swojej modułowości, stacje uzdatniania wody marki Salher, mają nieograniczone możliwości konfiguracji.

Kompaktowa stacja uzdatniania wody

Kompaktowe stacje do ultrafiltracji

Instalacja odwróconej osmozy

Systemy dezynfekcji

Kompaktowa stacja uzdatniania wody

Wszystkie stacje uzdatniania wody pitnej oparte na filtracji firmy Salher są zgodne z RD 140/2003 i zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Komponenty mogą być zmontowane na ramie z GRP posiadającej wszystkie niezbędne połączenia hydrauliczne i elektryczne, a także panel elektryczny do sterowania i kontroli.

Stacje uzdatniania oparte na filtracji PUR-F

PUR-F

Stacje uzdatniania oparte na filtracji stosowane są do uzdatniania wody o niskim ładunku zanieczyszczeń, ref. PUR-F. Stosowane są do usuwania zawieszonych ciał stałych, mętności i mikroorganizmów patogennych oraz wody o średniej jakości, zwykle wody powierzchniowej z rzek i jezior. Stacja tego typu składa się z: 

 • Wysokowydajnych filtrów z GRP z automatycznym systemem czyszczenia, z wypełnieniem z silexu i antracytu. Istnieją dwie wersje dla filtra silexowo-antracytowego: filtracja za pomocą filtrów zeolitowych, PUR-F-Z i filtracja za pomocą aktywowanego złoża szklanego, PUR-F-V.
 • Filtra pierścieniowego.
 • Systemu podawania do systemów filtracyjnych.
 • System dezynfekcji i kontrola jakości wody.

Kompaktowa stacja uzdatniania oparta na filtracji węglem aktywnym,

PUR-FF-CA

PUR-FF-CA

Stacja stosowana jest do usuwania zawieszonych ciał stałych, materii organicznej, zmętnienia i mikroorganizmów patogennych, wolnego chloru, zapachów, smaków i wchłaniania określonych związków organicznych oraz uzdatniania średniej jakości wody, zwykle wód powierzchniowych z rzek i jezior. Stacja tego typu składa się z:

 

 • Wysokowydajnych filtrów z GRP z automatycznym systemem czyszczenia, z wypełnieniem z silexu i antracytu. Istnieją dwie wersje dla filtra silexowo-antracytowego: filtracja za pomocą filtrów zeolitowych, PUR-FF-ZCA i filtracja za pomocą aktywowanego złoża szklanego, PUR-FF-VCA.
 • Filtra z GRP z węglem aktywnym i automatycznym systemem czyszczenia.
 • Filtra pierścieniowego o różnych stopniach filtracji.
 • Systemu dezynfekcji i kontroli jakości wody.

  Kompaktowa stacja uzdatniania wody zanieczyszczonej frakcją organiczną, PUR-FQFF-CA

  PUR-FQFF-CA

  Przeznaczona jest do usuwania zawieszonych ciał stałych, zmętnienia, mikroorganizmów patogennych, redukcji zanieczyszczeń (Fe, Mn), wolnego chloru, zapachów, smaku i absorpcji określonych związków organicznych, takich jak pestycydy oraz uzdatniania wody o średniej-niskiej jakości, zwykle wody powierzchniowej z rzek i jezior. Stacja tego typu składa się z:

  • Systemu chlorowania.
  • Systemu dawkowania koagulantów, flokulantów i korekcji pH.
  • Wysokowydajnych filtrów z GRP, z automatycznym systemem czyszczenia, wyposażonych w złoże z silexu i antracytu. . Istnieją dwie wersje dla filtra silexowo-antracytowego: filtracja za pomocą filtrów zeolitowych, PUR-FQF-Z i filtracja za pomocą aktywowanego złoża szklanego, PUR-FQF-V.
  • Filtra z GRP z węglem aktywnym i automatycznym lub ręcznym systemem czyszczenia.
  • Filtrów pierścieniowych o różnych stopniach filtracji.
  • Systemu kontroli jakości wody.

   Do uzdatniania wód powierzchniowych o wysokiej mętności i niskiej jakości projektujemy i produkujemy kompaktowe stacje filtracyjne,

   PUR-FQLF

   PUR-FQLF

   Które usuwają zawieszone ciała stałe, materię organiczną, zmętnienie i mikroorganizmy patogenne oraz redukują zanieczyszczenia (Fe, Mn, ..). Stacja tego typu składa się z:

    

   • Systemu chlorowania.
   • Systemu dawkowania koagulantów, flokulantów i korekcji pH.
   • Osadnika lamelowego złożonego z polipropylenowego prostokątnego zbiornika i modułów lamelowych o nachyleniu 60 °, z regulowanym kanałem, przelewem, wlotem, wylotem i zaworem do opróżnienia osadnika.
   • Wysokowydajnych filtrów z GRP, z automatycznym systemem czyszczenia, wyposażonych w złoże z silexu i antracytu. Istnieją dwie wersje dla filtra silexowo-antracytowego: filtracja za pomocą filtrów zeolitowych, PUR-FQLF-Z i filtracja za pomocą aktywowanego złoża szklanego, PUR-FQLF-V.
   • Filtrów pierścieniowych o różnych stopniach filtracji.
   • Systemu kontroli jakości wody.

   Innymi opcjami w systemach filtracji Salher są: odwapnienie, denitryfikacja, demineralizacja wody, usuwanie żelaza lub remineralizacja wody. Skonsultuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać więcej informacji na temat tych zabiegów.

   Ponadto dostarczamy kompaktowe instalacje awaryjne dostosowane do każdej potrzeby lub przeznaczenia, PUR-EM. Są autonomicznymi urządzeniami mobilnymi, łatwymi w obsłudze, wymagającymi niewielkich prac konserwacyjnych i gotowymi do działania zaraz po dostarczeniu. Uzdatnianie wody odbywa się na miejscu, bez infrastruktury hydraulicznej, ani prac inżynieryjnych. Te awaryjne stacje uzdatniania wody pitnej usuwają zawieszone ciała stałe, zmętnienie i mikroorganizmy, gwarantując optymalną jakość wody pitnej.

   Kompaktowe stacje do ultrafiltracji

   Kompaktowe instalacje oczyszczania dzięki technologii ultrafiltracji PUR-UF

   PUR-UF

   Są bardzo skutecznymi systemami do usuwania zawieszonych ciał stałych, materii organicznej, zmętnienia, patogenów i niektórych metali. Zabiegi te mogą być stosowane jako system obróbki wstępnej w procesie odwróconej osmozy.

   Kompaktowe urządzenia do uzdatniania wody są zaprojektowane zgodnie z RD 140/2003 i zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Oferują one możliwość instalacji na stelażu z GRP z hydraulicznymi i elektrycznymi połączeniami elementów, a także panelem sterowania i kontroli stacji. Stacja tego typu składa się z:

    

   • Filtra pierścieniowego o różnym stopniu filtracji.
   • Pionowych modułów ultrafiltracyjnych o wysokiej wydajności z hydrofilowymi membranami rurowymi z pustych włókien o porowatości <0,1 μm.
   • Systemu czyszczenia składającego się ze zbiornika wody surowej, zbiornika odczynnika, systemu dozowania, dmuchawy i pompy obwodu czyszczącego.

   Więcej informacji:

   Zapraszamy do konsultacji na ogólne bądź szczegółowe tematy, dotyczące tych lub innych urządzeń i rozwiązań do oczyszczania, z naszymi inżynierami.

   Plantas compactas de potabilización mediante ósmosis inversa

   Wszystkie stacje uzdatniania wody pitnej Salher z odwróconą osmozą są zgodne z RD 140/2003 i zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

   Oferują one możliwość montażu na stelażu z GRP z hydraulicznymi i elektrycznymi połączeniami elementów i panelem sterowania i kontroli stacji.

   Każde system uzdatniania wody pitnej poprzez odwróconą osmozę będzie rozpatrywany indywidualnie.

   Kompaktowe stacje odwróconej osmozy dla małych przepływów PUR-MINIRO

   PUR-MINIRO

   Aby skutecznie uzdatnić małe przepływy, Salher oferuje kompaktowe instalacje oczyszczania poprzez technologię odwróconej osmozy PUR-MINIRO. System ten służy do usuwania materii nieorganicznej, zasolenia, zanieczyszczeń, stężenia jonów i mikroorganizmów patogennych. Stacja tego typu składa się z:

   • Systemu mikrofiltracji 5 mikronów.
   • Stelażu wyposażonego w spiralnie zwijane membrany (PA / PS) o wysokim stopniu usuwania soli, dostępne rozmiary 2,5 ” i 4”, dla dowolnego stężenia soli.
   • Systemu automatycznego czyszczenia z płukaniem.
   • Konduktometru do kontroli przesączu.
   • Opcjonalnie można zastosować chemiczną jednostkę czyszczącą –CIP–.

     

   Kompaktowe instalacje oczyszczania poprzez technologię odwróconej osmozy PUR-MAXIRO-BW i PUR-MAXIRO-SW

   PUR-MAXIRO

   Aby skutecznie uzdatnić duże przepływy, Salher oferuje kompaktowe instalacje oczyszczania poprzez technologię odwróconej osmozy PUR-MAXIRO-BW i PUR-MAXIRO-SW.

   PUR-MAXIRO-BW usuwa substancje nieorganiczne, zasolenie, zanieczyszczenia, stężenia jonów i mikroorganizmy patogenne. Stacja tego typu składa się z:

   • Filtra pierścieniowego o różnym stopniu filtracji.
   • Wbudowanego systemu przeciwporostowego zabezpieczającego system odwróconej osmozy i membrany przed zarastaniem.
   • Systemu mikrofiltracji 5 mikronów.
   • Stelażu wyposażonego w spiralnie zwijane membrany (PA / PS) o wysokim stopniu usuwania soli, dostępny w rozmiarach 2,5‘’, 4’’ i 8’’, dla dowolnego stężenia soli.
   • Automatycznego systemu czyszczenia poprzez – płukanie – przesączem.
   • Konduktymetru do kontroli przesączu.
   • Opcjonalnie można zastosować ręczną bądź automatyczną chemiczną jednostkę czyszczącą –CIP–.

   PUR-MAXIRO-SW uzdatnia słonawą wodę o wysokiej zawartości soli i wodę morską, posiada system płukania wodą z przesącza. Salher przeprowadza wcześniejsze badania w każdym przypadku, aby osiągnąć maksymalny współczynnik konwersji przy najniższym zużyciu energii.

   Systemy dezynfekcji

   SAL-CLPH

   Automatyczny system chlorowania z podchlorynem sodu i regulacją pH, SAL-CLPH

   Jest to urządzenie do kondycjonowania i utrzymania jakości wody uzdatnionej w zbiornikach, zgodnie z RD 140/2003 w odniesieniu do wody do spożycia przez ludzi, oraz RD 865/2003 «Sanitarne kryteria higieniczne dla zapobiegania i kontroli legionellozy».

   SAL-RX

   Automatyczna stacja redoks SAL-RX

   Jest automatycznym urządzeniem chlorowani-redoks do utrzymania jakości wody w zbiornikach przeciwpożarowych i zbiornikach do ponownego wykorzystania wody, usuwania patogenów z oczyszczonych ścieków itp. Zgodnie z RD 865/2003 «higieniczne kryteria sanitarne dla legionellozy zapobieganie i kontrola ».

   Komora chlorowania z systemem dozowania CVC-CE

   Jest to automatyczne urządzenie do chlorowania do zbiorników wody oczyszczonej i usuwania patogenów ze ścieków oczyszczonych itp. Składa się z komory kontaktowo-chlorującej z GRP, cylindrycznego układu pionowego z deflektorami kontaktowymi i dozowaniem podchlorynu.

   Automatyczny system wytwarzania ozonu SAL-OZ

   Jest stosowany jako wstępnego oczyszczania w celu usunięcia zmętnienia, detergentów, substancji powierzchniowo czynnych i utleniania związków. System ten jest bardzo skutecznym środkiem dezynfekującym przeciwko bakteriom i patogenom oraz silnym dezaktywatorem wirusów i mikroorganizmów.

    

   Dezynfekcji ultrafioletem SAL-UV

   Salher wykorzystuje automatyczny sprzęt przeznaczony do niszczenia szkodliwych bakterii i wirusów w wodzie. Lampa rtęciowa UY (promień UV-C λ = 254 nm) niszczy bakterie, ponieważ oddziałuje na poziomie molekularnym z DNA i RNA.

   Więcej informacji:

   Zapraszamy do konsultacji na ogólne bądź szczegółowe tematy, dotyczące tych lub innych urządzeń i rozwiązań do oczyszczania, z naszymi inżynierami.

   Produkty Salher

   Separatory węglowodorów

   Woda pitna

   • Kompaktowa stacja uzdatniania wody.
   • Kompaktowe stacje do ultrafiltracji.
   • Instalacja odwróconej osmozy.
   • Systemy dezynfekcji.

   Zagęszczacze osadu

   Filtry ciśnieniowe

   • Wysokowydajne pionowe filtry przemysłowe
   • Poziome filtry przemysłowe o dużej pojemności
   • Filtry do pomieszczeń o ograniczonej wysokości

   Oczyszczanie wstępne

   • Flotator Vespa.
   • Osadnik lamelowy.

   Oczyszczanie biologiczne

   • Oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym.
   • Oczyszczalnia ścieków z ruchomym złożem (MBBR).
   • Oczyszczalnia ścieków z biomembranami (MBR).
   • Oczyszczalnia ścieków ze złożem zraszanym.
   • Nietypowe oczyszczalnie ścieków.

   Doczyszczanie ścieków

   Podczyszczanie

   • Systemy sit.
   • Piaskowniki i separatory tłuszczu.

   Przepompownie ścieków

   Akcesoria

   polska@salher.com

   Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

   +48 22 737 24 95

   Polska / +48 22 737 24 95

   Hiszpania / +34 91 875 75 30

   Portugalia / +351 234 795 821

   Malezja / +60 102 452 108

   Meksyk / +52 55 5081 8437

   Peru / +51 620 0722

   Paragwaj / +52 55 5081 8437

   Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

   Polityka prywatności