Produkty do uzdatniania wody

Oczyszczanie biologiczne

Salher bada, projektuje i produkuje oczyszczalnie biologiczne o bardzo różnych konfiguracjach, w celu zaproponowania najodpowiedniejszego rozwiązania dostosowanego do potrzeb klienta.

Oczyszczalnia ścieków na osadzie czynnym

Oczyszczalnia ścieków z ruchomym złożem (MBBR)

Oczyszczalnia ścieków z biomembranami (MBR)

Oczyszczalnia ścieków ze złożem zraszanym

Nietypowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków na osadzie czynnym

CVC-OXIDEP-TC

Oczyszczalnia z niskoobciążonym osadem czynnym (przedłużone napowietrzanie) z wysokowydajnym złożem stałym CVC-OXIDEP-TC. Jest zwykle stosowana do oczyszczania ścieków małych skupisk ludzkich, jest certyfikowana zgodnie z normą EN 12566-3.

Urządzenie to wyprodukowane jest z GRP, posiada system dostarczania tlenu i mieszania poprzez dmuchawę i drobnopęcherzykową siatkę dyfuzorów z EPDM, stałe złoże z tworzywa sztucznego, do utrwalania i wzrostu biomasy, system recyrkulacji osadu poprzez Airlift, osadnik o kształcie ściętego stożka z zasilaniem centralnym i kanałem obwodowym Thompsona. Model CHC-OXIDEP jest dokładnie taki sam, ale nie obejmuje osadnika o stożkowym kształcie.

CHC–FS–OXIDEP

Oczyszczalnia z niskoobciążonym osadem czynnym (przedłużone napowietrzanie) z wysokowydajnym stałym medium i osadnikiem wstępnym CHC-FS-OXIDEP jest zwykle stosowana do oczyszczania ścieków małych populacji. Urządzenie wykonane z GRP, składa się z osadnika wstępnego do ujednolicania przepływu i eliminacji gruboziarnistych ciał stałych, posiada system dostarczania tlenu i mieszania poprzez dmuchawę i drobnopęcherzykową siatkę dyfuzorów z EPDM, stałe złoże z tworzywa sztucznego, do utrwalania i wzrostu biomasy, system recyrkulacji osadu poprzez Airlift i osadnik wtórny.

Panel elektryczny jest elementem opcjonalnym, skonsultuj się z naszymi ekspertami na temat istniejących wersji i akcesoriów

CHC-OXIREC-C

Oczyszczalnia z niskoobciążonym osadem czynnym (przedłużone napowietrzanie) z osadnikiem, kompresorem, siatką dyfuzorów i systemem recyrkulacji osadu CHC-OXIREC-C służy do oczyszczania ścieków dla średniej i dużej ilości osób. Sprawność działania urządzenia to redukcja od 80% do 90% substancji organicznych ( BZT5). Urządzenie wykonane z GRP, składa się z systemu dostarczania tlenu i mieszania poprzez dmuchawę i drobnopęcherzykową siatkę dyfuzorów z EPDM, kompaktowy osadnik i system recyrkulacji osadu czynnego przez zanurzoną pompę. Posiada także w zestawie panel sterowania do ochrony i kontroli.

Oczyszczalnia z niskoobciążonym osadem czynnym (przedłużone napowietrzanie) z osadnikiem wtórnym o kształcie ściętego stożka, sprężarką, siatką dyfuzorów drobnopęcherzykowych i systemem recyrkulacji osadu CHC-OXI-REC-DEC jest praktycznie taka sama jak poprzednia, ale posiada lepsze parametry oczyszczania (BZT5 ≥ 90 – 95%). Osiąga się to dzięki zastosowaniu osadnika o kształcie ściętego stożka z wlotem umieszczonym centralnie i kanałem obwodowym Thompsona.

 

Posiadamy dwa modele, które różnią się od siebie procesem klarowania: oczyszczalnia CHC-OXI-REC-C-ANOX przeprowadza proces klarowania we wtórnym osadniku kompaktowym i CHC-OXI-REC-DEC-ANOX w niezależnym osadniku stożkowym o ściętym kształcie.

Oba są wytwarzane z GRP i usuwają materię organiczną (BZT5 ≥ 90–95%) oraz azot i fosfor. Jego wewnętrzny układ, z wyjątkiem tego przeznaczonego do procesu klarowania, składa się z systemu mieszania komory beztlenowej przez zanurzone mieszadło, systemu dostarczania tlenu i mieszania cieczy w komorze tlenowej przez sprężarkę i siatka dyfuzorów drobnopęcherzykowych z EPDM, a także wewnętrzny i zewnętrzny system recyrkulacji przez zanurzoną pompę i zestaw tłoczny. Posiada panel sterowania.

OŚ z ruchomym złożem zawieszonym (MBBR)

CHC-BIO

Oczyszczalnia biologiczna Salher do eliminacji materii organicznej przez ruchome złoże zawieszone (MBBR) składają się z reaktorów o cylindrycznym kształcie i poziomej lub pionowej konstrukcji z GRP.

Zastosowana technologia to oczyszczanie biologiczne, w którym biomasa wzrasta na ruchomych kształtkach, w odpowiednich warunkach mieszania i natleniania. Kształtki są wykonane z tworzywa sztucznego o dużej powierzchni kolonizacyjnej (> 500 m² / m³) o gęstości zbliżonej do 1 g / cm³. Proponowana technologia ma następujące zalety w porównaniu z procesem osadu czynnego o niskim obciążeniu:

 • Duża stabilność procesów usuwania materii organicznej.
 • Zmniejszenie objętości reaktora biologicznego dla oczyszczania tej samej jakości.
 • Wymiarowanie reaktorów z elastycznymi objętościami i materiałem wypełniającym w zależności od wymaganej wydajności oczyszczania i bieżącego – przyszłego obciążenia.
 • Wysoka elastyczność w obliczu nierównomiernego dopływu zanieczyszczeń i obecności inhibitorów, przywrócenie procesu w ciągu zaledwie kilku godzin.
 • Łatwiejsze osadzanie, nie jest wymagana recyrkulacja osadu do utrzymania populacji bakterii, spadek zagrożenia pęcznieniem osadu.
 • Łatwe sterowanie i kontrola.

   

   

  Reaktor będzie miał różne układy komór i materiałów wypełniających zgodnie z wymaganiami jakości ścieków, ładunków zanieczyszczeń i przepływów do oczyszczenia:

  • Osadniki: osadzanie lub osadzanie – fermentacja (Imhoff).
  • Różne komory napowietrzające: tlenowa eliminacja ChZT i tlenowa nitryfikacja.
  • Specjalne plastikowe wypełnienie do różnych komór napowietrzających.

  System napowietrzania utrzymuje nośnik z tworzywa sztucznego w zawieszeniu (zjawisko mieszania) i zapewnia niezbędny tlen (zjawisko utleniania). Jest on zasilany przez dmuchawę bocznokanałową wyposażoną w akcesoria: tuleję antywibracyjną, kolektor, filtr, manometr, zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik.

  System dystrybucji powietrza będzie wykonany z sieci dyfuzorów, umieszczonych na dnie reaktora biologicznego w specjalnej konfiguracji, aby sprzyjać procesom napowietrzania i mieszania.

  Komunikacja między komorami odbywa się za pomocą systemu, który zapobiega zablokowywaniu i przedostawaniu się plastikowego materiału wypełniającego.

  Wtórne osadzanie będzie przeprowadzane w osadniku wtórnym, marki Salher, zintegrowanym z reaktorem lub osobnym o kształcie ściętego stożka. Osobny osadnik zostanie wyprodukowany z GRP i wyposażony we wlot umieszczony centralnie, a także kanał obwodowy Thompsona.

  Kontrola i obsługa oczyszczalni odbywać się będzie za pomocą panelu sterowania.

  Opcjonalnie oczyszczalnia może mieć miernik rozpuszczonego tlenu.

   

  Inne rodzaje oczyszczalni ścieków ze złożem zawieszonym, usuwaniem azotu i fosforu:

  CHC-FS-BIO-DEP, CHC-FS-BIO-DEP-ANOX, CHC-BIO-C, CHC-BIO-TC, CHC-FS-BIO- C, CHC-FS-BIO-TC, CHC-ANOX-BIO-C, CHC-ANOX-BIO-TC, CHC-FS-ANOX-BIO-C i CHC-FS-ANOX-BIO-TC.

   Więcej informacji:

   Zapraszamy do konsultacji na ogólne bądź szczegółowe tematy, dotyczące tych lub innych urządzeń i rozwiązań do oczyszczania, z naszymi inżynierami.

   Oczyszczalnia ścieków z biomembranami (MBR)

   MBR

   Oczyszczalnia z biomembranami CHC-OXI-MBR jest oczyszczalnią z bioreaktorem membranowym (MBR), opcjonalnie z biologiczną eliminacją azotu (nitryfikacja-denitryfikacja). Oczyszczalnia ta z oddzielaniem biomasy od klarowanej wody jest wyposażona w membrany ultrafiltracyjne pod ciśnieniem atmosferycznym (nominalna średnica porów <0,1 μm).

   CHC-OXI-MBR osiąga wysokie wydajności w usuwaniu materii organicznej, zawiesiny i azotu amonowego (BZT5: 99%, ChZT: 95%, N-NH4 +: 82%, SST: 99%, bakterie z grupy coli: 99,9%) . Składa się z urządzeń Salher wyprodukowanych z GRP, certyfikowanych przez jednostkę zewnętrzną, z rygorystycznymi kontrolami jakości w procesie produkcji. Oczyszczalnie tego typu są również kompaktowe, modułowe, wysoce wydajne i łatwe w montażu i uruchomieniu.

   Zalety tych oczyszczalni w porównaniu z innymi urządzeniami marki Salher to:

   • Wyjątkowa jakość ścieków oczyszczonych nadająca się do ponownego wykorzystania, zgodnie z rozporządzeniem RD1620 / 2007. Ścieki w 100% wolne od wirusów, bakterii i innych patogenów.
   • Zmniejszenie wymaganego obszaru w porównaniu z tradycyjnymi technologiami: 65 – 75%. Eliminacja osadnika wtórnego i zmniejszenie objętości reaktora biologicznego.
   • Zastąpienie osadnika wtórnego membranami ultrafiltracyjnymi. Technologia z doskonałym oddzielaniem klarowanej wody i osadu (frakcja ciekła cieczy mieszanej). Eliminacja problemów związanych z osiadaniem osadu.
   • Większa elastyczność w obliczu zmienności przepływów i zanieczyszczeń.
   • Brak zapachów. Brak problemów z pęcznieniem.
   • Niższa produkcja i większa stabilizacja osadu. Wzrost wieku osadów i zmniejszenie obciążeń osadu.
   • Wysoki stopień automatyzacji.

   Elementy wchodzące w skład oczyszczalni bio-membranowej CHC-OXI-MBR to:

   • MBR, składający się z zestawu modułów do ultrafiltracji, z siatką dyfuzorów i kolektorem wylotowym przesączu oraz z dwoma (1 + 1) pompami ssącymi przesącz. Ponadto zawiera system czyszczenia membran.
   • Reaktor biologiczny to zbiornik z GRP składający się z 2 jednostek(1 + 1) kompresor / dmuchawa rotacyjna, sieci dyfuzorów, pompy zasilającej MBR – recyrkulacja i pompy do usuwania osadu.
   • Panel sterowania + automat.
   • Nadzór nad instalacją i uruchomieniem na terytorium kraju.
   • Dokumentacja: plany, instrukcje i certyfikaty.

    Oczyszczanie może być również przeprowadzone za pomocą bioreaktorów membranowych (MBR), w zbiornikach wykonanych na placu budowy, z oddzielnym projektem i wyposażeniem. Symbol referencyjny urządzenia to OXI-MBR. Ma on dokładnie takie same zalety i funkcje jak kompaktowa opcja oczyszczalni, ale obejmuje również projekt niezbędnych robót budowlanych, doradztwo techniczne na miejscu, z opcjonalnym nadzorowaniem prac i regulacją sprzętu Salher.

    Złoża zraszane

    IMH-LBR-TC

    Oczyszczalnia ścieków ze złożem biologicznym lub recyrkulacyjnym złożem zraszanym IMH-LBR-TC jest urządzeniem z GRP do usuwania 85 – 90% substancji organicznych (BZT5) i 90% zawiesin (SS).

    Ten system oczyszczania składa się ze wstępnego oczyszczania poprzez osadzanie – fermentację (zbiornik Imhoff), oczyszczania biologicznego na złożu biologicznym z zasilaniem przez zraszacz rotacyjny (ramię obrotowe), systemu opróżniania w części dolnej i naturalnej wentylacji. Materiał wypełniający to tworzywo sztuczne o wysokim stosunku pustych przestrzeni (95%) i dużej powierzchni kolonizacyjnej (140 m² / m3). Przepompownia w tej oczyszczalni jest wykorzystywana jako dopływ do filtra biologicznego i zawiera pompę z systemem regulacji poziomu.

    Ponadto oczyszczalnia z recyrkulowanym złożem zraszanym zawiera osadnik o kształcie ściętego stożka z centralnym zasilaniem i kanałem obwodowym Thompsona, system uswania osadu do komory fermentacyjnej zbiornika Imhoff (składający się z pompy zatapialnej z systemem ekstrakcji poprzez autozłącze) i system recyrkulacji części lub całości oczyszczonej wody w celu zwiększenia wydajności systemu. 

    CVD

    Kolejnym urządzeniem z podobnym systemem oczyszczania jest pionowa oczyszczalnia z osadnikiem – komorą fermentacji, złożem biologicznym i komorą separacji tłuszczu CVC-D. Jest to urządzenie z GRP do eliminacji 70 – 80% materii organicznej (BZT5) i 65 – 70% zawiesiny (SS). Urządzenie to posiada wypełnienie z plastikowych kształtek o wysokim stosunku pustych przestrzeni (95%) i dużej powierzchni kolonizacyjnej (140 m² / m3).

    Kolejnym urządzeniem z podobnym systemem oczyszczania jest pozioma oczyszczalnia z osadnikiem – komorą fermentacji i złożem biologicznym CHC-D. Jest to urządzenie z GRP do eliminacji 70 – 80% materii organicznej (BZT5) i 65 – 70% zawiesiny ( SS). Urządzenie to posiada wypełnienie z plastikowych kształtek o wysokim stosunku pustych przestrzeni (95%) i dużej powierzchni kolonizacyjnej (140 m² / m3).

    Jedną z naszych oczyszczalni ścieków z filtrem biologicznym jest pozioma oczyszczalnia CHCD-D. Jest to urządzenie wykonane z GRP, posiada komorę osadzania-fermentacji, złoże zraszane i osadnik wtórny. Sprawność usuwania zanieczyszczeń oczyszczalni to 80% dla zawiesin, 70-80% dla BZT5. Ten system oczyszczania obejmuje oczyszczanie wstępne w komorze osadzania-fermentacji, oczyszczanie biologiczne na złożu zraszanym (wypełnienie z tworzywa sztucznego o dużej porowatości-95% i dużej powierzchni czynnej-140 m2 / m3) i kompaktowy osadnik wtórny.

    Ostatnim urządzeniem z podobnym systemem oczyszczania jest złoże biologiczne CVC-FB. Jest to urządzenie z GRP do eliminacji 80-90% materiału organicznego BZT5. Oczyszczanie odbywa się poprzez zraszanie wypełnienia z plastikowych kształtek o wysokim stosunku pustych przestrzeni (95%) i dużej powierzchni kolonizacyjnej (140 m² / m3).

    Nietypowe oczyszczalnie ścieków

    W Salher opracowujemy niestandardowe rozwiązania, aby zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów. Dlatego projektujemy i produkujemy przenośne i kontenerowe oczyszczalnie ścieków, modułowe oczyszczalnie oraz zbiorniki.

    Pierwsze to w pełni kompaktowe przenośne i kontenerowe oczyszczalnie, (co ułatwia transport i instalację), które mogą być instalowane na powierzchni lub pod ziemią. Są one projektowane i produkowane przez Salher do eliminacji materii organicznej (BZT5), gdy standardowa instalacja oczyszczania nie jest możliwa. Są to ustandaryzowane urządzenia produkowane z GRP umieszczone w kontenerach 20 lub 40 ”. Ponadto obejmują one możliwość zagospodarowania pomieszczenia technicznego na panel sterowania i akcesoria.

    Modułowe oczyszczalnie ze zbiornikami modułowymi są wykorzystywane do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych dla dużych przepływów. Są to mieszane systemy obróbki składające się z modułowych zbiorników z płyt o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej, łatwych do transportu i montażu w dowolnym miejscu na świecie. Gdy ten rodzaj oczyszczalni jest wymagany, Salher oferuje również projekt inżynierski, instalację i nadzór nad budową.

    Więcej informacji:

    Zapraszamy do konsultacji na ogólne bądź szczegółowe tematy, dotyczące tych lub innych urządzeń i rozwiązań do oczyszczania, z naszymi inżynierami.

    Produkty Salher

    Separatory węglowodorów

    Woda pitna

    • Kompaktowa stacja uzdatniania wody.
    • Kompaktowe stacje do ultrafiltracji.
    • Instalacja odwróconej osmozy.
    • Systemy dezynfekcji.

    Zagęszczacze osadu

    Filtry ciśnieniowe

    • Wysokowydajne pionowe filtry przemysłowe
    • Poziome filtry przemysłowe o dużej pojemności
    • Filtry do pomieszczeń o ograniczonej wysokości

    Oczyszczanie wstępne

    • Flotator Vespa.
    • Osadnik lamelowy.

    Oczyszczanie biologiczne

    • Oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym.
    • Oczyszczalnia ścieków z ruchomym złożem (MBBR).
    • Oczyszczalnia ścieków z biomembranami (MBR).
    • Oczyszczalnia ścieków ze złożem zraszanym.
    • Nietypowe oczyszczalnie ścieków.

    Doczyszczanie ścieków

    Podczyszczanie

    • Systemy sit.
    • Piaskowniki i separatory tłuszczu.

    Przepompownie ścieków

    Akcesoria

    polska@salher.com

    Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

    +48 22 737 24 95

    Polska / +48 22 737 24 95

    Hiszpania / +34 91 875 75 30

    Portugalia / +351 234 795 821

    Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

    Polityka prywatności