Produkty do uzdatniania wody

Gospodarka osadowa i zagęszczacze

Zobowiązując się do bardziej efektywnego zarządzania oczyszczaniem wody i ścieków, Salher projektuje specjalne urządzenia w celu zmniejszenia ilości osadów wytwarzanych podczas procesu oczyszczania.

Zagęszczacze osadów

Workownice

Prasy filtracyjne

Jednostki przygotowania polielektrolitu

Podziemny zbiornik do magazynowania osadów

Zagęszczacze osadów

CVA-E-TC

Zagęszczacze osadu Salher są produkowane z GRP (poliester wzmocniony włóknem szklanym z żywic ortoftalowych) i są stosowane do odwadniania lub zagęszczania osadu wstępnego i wtórnego. Są to urządzenia w kształcie stożka ściętego, składające się z centralnej komory zasilającej i kanału obwodowego Thompsona (przelew pilasty). Mogą być wykorzystane do instalacji podziemnej lub naziemnej, otwarte (CVA-DC-TC) lub zamknięte (CVC-DC-TC), ze stalowymi wspornikami (CVA-E-TC) lub bez. Opcjonalnie mogą być wyposażone w pomost w części górnej, drabinę z poręczami i system bezpieczeństwa EQ-P, zabezpieczenie tramex dla górnej części, górną szynę obwodową, ręczny lub automatyczny zawór odpowietrzający i mieszadło.

Workownice

FILSA

W celu odwodnienia osadów przez worki filtracyjne Salher proponuje model FILSA, wyprodukowany z polipropylenu o wewnętrznej strukturze z AISI 304. Służy do eliminacji osadów z małych i średnich oczyszczalni. Po oddzieleniu wody od szlamu worki należy przenieść do obszaru dalszego suszenia. Stosowane worki są wykonane z porowatego materiału, który umożliwia przepływ wody i powietrza, a jednocześnie zapobiega zapychaniu porów poprzez osad. Wśród innych zalet należy wspomnieć o niskim koszcie obsługi i zużycia energii oraz wysokiej wydajności, 10-20% suchej masy po kilku godzinach i 40-80% suchej masy po dalszym suszeniu.

Prasy filtracyjne

FP

Prasa filtracyjna (FP) to w pełni zautomatyzowany sprzęt marki Salher do usuwania i odwadniania osadów z małych i średnich oczyszczalni ścieków. Odwodnienie za pomocą ciśnienia pozwala osiągnąć lepsze wartości procentowe suchości osadu niż w innych systemach odwadniania (z wynikami bliskimi 30%, co jest możliwe dzięki prawidłowemu kondycjonowaniu osadu).

Jego główny korpus wykonany jest z wysokiej jakości stali Q235, piaskowany i pomalowany podkładem epoksydowym. Jego pionowe płyty i tkaniny filtracyjne są wykonane z polipropylenu. Zawiera grupę hydrauliczną do sterowania zamykaniem i otwieraniem cylindra hydraulicznego, system pomiaru ciśnienia do automatyzacji, czujnik indukcyjny do kontroli otwarcia cylindra hydraulicznego, zawór kulowy do wylotu wody oddzielonej, kanał gromadzenia wody, wykonany ze stali nierdzewnej, elementy bezpieczeństwa do zatrzymania awaryjnego i połączony detektor ciśnienia do pomiaru pompowania szlamu na  wejściu do urządzenia i do kontroli procesu filtrowania.

Opcjonalnie, automatyczny system do przygotowania polielektrolitu, zbiornik kondycjonowania osadu, pompa ślimakowa do podawania osadu, system potrząsania płyt, zbiornik do gromadzenia „placków” osadu, struktura podnoszenia urządzenia, boczny ekran ochronny z przezroczystego metakrylanu, szafa sterownicza oparta na sterowniku PLC z ekranem dotykowym.

Jednostki przygotowania polielektrolitu

UAP

Automatyczna jednostka do przygotowania polielektrolitu (UAP), marka Salher. To kompaktowe urządzenie, które umożliwia przygotowanie, dojrzewanie i dozowanie roztworu polielektrolitu w sposób ciągły i automatyczny. Sprzęt ten jest specjalnie zaprojektowany do flokulacji w ściekach, aby radykalnie poprawić procesy separacji między fazami ciało stałe-ciecz w oczyszczaniu ścieków miejskich i przemysłowych (zwłaszcza w obróbce fizykochemicznej) oraz obróbce osadu w celu poprawy wydajności prasy filtracyjnej.

Składa się z cylindrycznego zbiornika z GRP z systemem dozowania polielektrolitu w postaci granulatu, czujnika niskiego poziomu czynnika w zbiorniku, dyszy wstępnego mieszania z AISI304, elektrozaworu do napełniania i mieszania, nadajnika hydrostatycznego do monitorowania poziomów działania, mieszadła polielektrolitu, przepływomierza z wyjściem analogowym na dopływie, leja dla polielektrolitu w postaci granulatu: 25l.

Podziemny zbiornik do magazynowania osadów

Najnowszym sprzętem marki Salher do gospodarki osadowej jest podziemny zbiornik do magazynowania osadów CHC-F, który służy do zagęszczenia osadu pochodzącego z osadników wtórnych. CHC-F występuje w pojemnościach od 2500 litrów do 15 000 litrów. Jest to zbiornik z GRP do zabudowy podziemnej z zestawem przewodów wlotowych, wentylacyjnych i przelewowych, który zawiera pompę do umieszczenia w osadniku wtórnym.

Więcej informacji:

Zapraszamy do konsultacji na ogólne bądź szczegółowe tematy, dotyczące tych lub innych urządzeń i rozwiązań do oczyszczania, z naszymi inżynierami.

Produkty Salher

Separatory węglowodorów

Woda pitna

 • Kompaktowa stacja uzdatniania wody.
 • Kompaktowe stacje do ultrafiltracji.
 • Instalacja odwróconej osmozy.
 • Systemy dezynfekcji.

Zagęszczacze osadu

Filtry ciśnieniowe

 • Wysokowydajne pionowe filtry przemysłowe
 • Poziome filtry przemysłowe o dużej pojemności
 • Filtry do pomieszczeń o ograniczonej wysokości

Oczyszczanie wstępne

 • Flotator Vespa.
 • Osadnik lamelowy.

Oczyszczanie biologiczne

 • Oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym.
 • Oczyszczalnia ścieków z ruchomym złożem (MBBR).
 • Oczyszczalnia ścieków z biomembranami (MBR).
 • Oczyszczalnia ścieków ze złożem zraszanym.
 • Nietypowe oczyszczalnie ścieków.

Doczyszczanie ścieków

Podczyszczanie

 • Systemy sit.
 • Piaskowniki i separatory tłuszczu.

Przepompownie ścieków

Akcesoria

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności