Produkty do uzdatniania wody

Doczyszczanie ścieków 

Salher proponuje systemy doczyszczania odpowiednie do ponownego wykorzystania wody, w zależności od wymaganej jakości końcowej i zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Salher projektuje również odpowiednie urządzenia do gospodarki wodą deszczową.

 
Urządzenia Salher spełniają aktualne przepisy dotyczące ponownego wykorzystania wody do różnych zastosowań, zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE, normą EN 16941-2:2021 oraz rozporządzeniem (UE) 2020/741.

Konfiguracje systemów doczyszczania.

 • Przestrzeganie jakości wymaganej w nawadnianiu prywatnych ogrodów i wody do spłukiwania toalet;
 • Zaspokojenie jakości nawadniania terenów zieleni miejskiej (parki, boiska sportowe, sprzątanie ulic itp.), lasów, upraw i czyszczenia przemysłowego pojazdów;
 • Zgodność z jakością przemysłową wody procesowej i wody do czyszczenia (z wyjątkiem przemysłu spożywczego);
 • Zgodność z jakości w zastosowaniach rekreacyjnych, takich jak nawadnianie pól golfowych;

Oraz dla każdej innej wymaganej jakości wody lub innych zamierzonych zastosowań.

System reutylizacji Salher

System ponownego wykorzystania może być częścią większego systemu bądź być niezależnym elementem.

Stacja reutylizacji wody Salher to zestaw elementów do oczyszczania szarej wody (z pryszniców, wanien i umywalek) i oczyszczonych ścieków (domowych i przemysłowych). W obu przypadkach uzyskuje się wodę o optymalnej jakości w zależności od różnych zamierzonych zastosowań i zgodności z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami ustalonymi przez obowiązujące przepisy dotyczące ponownego użycia wody.

Systemy ultrafiltracji 

Do eliminacji mikrozanieczyszczeń i uzyskiwania 100% ścieków wolnych od wirusów, bakterii i innych patogenów; woda o maksymalnej jakości do ponownego użycia. Sprzęt składający się z modułów filtracyjnych z membranami ultrafiltracjnymi (nominalna średnica porów <0,1 μm) i ramy z GRP, z zespołem filtrów wstępnych, urządzeniami peryferyjnymi, oprzyrządowaniem, systemem czyszczenia i elektrycznym panelem sterowania.

Wysokowydajne systemy filtracyjne

Do eliminacji zawieszonych ciał stałych. Sprzęt składa się z wysokowydajnych filtrów wyposażonych w materiał wypełniający o wybranych wielkościach ziarna w zależności od zastosowań, filtrów tarczowych i wkładów filtracyjnych.

Systemy filtracji z węglem aktywnym

Do usuwania materii organicznej i wolnego chloru, dezodoryzacji i odbarwiania wody. Sprzęt tworzący te systemy to wysokowydajne filtry wyposażone w materiał wypełniający (węgiel aktywny) zgodny z przeznaczeniem.

System dezynfekcji

Do eliminacji drobnoustrojów chorobotwórczych, dezynfekcji oczyszczonych ścieków o wysokich wartościach mętności lub barwy i utrzymania jakości wody w zbiorniku. Urządzenia tworzące ten system są odpowiedzialne za chlorowanie i promieniowanie ultrafioletowe.

Kompaktowa stacja reutylizacji ścieków

Kompaktowa stacja do ponownego wykorzystania ścieków oczyszczonych jest używana do usuwania zawieszonych ciał stałych, materii organicznej, nicieni jelitowych, Escherichia coli, zmętnienia i wolnego chloru, dezodoryzacji i zmiany barwy wody.

Kompaktowa instalacja ponownego wykorzystania wody szarej i ścieków oczyszczonych, do różnych zastosowań, GRISAL-AUT.

GRISAL-AUT

Kompaktowa instalacje reutylizacji szarej wody i ścieków oczyszczonych, do różnych zastosowań, GRISAL-AUT, składa się z GRP konstrukcji filtrem z automatycznym systemem czyszczenia, wypełnienia z antracytu i krzemienia, elektrozaworów, manometrów, filtrów pierścieniowych, wkładów filtracyjnych, zaworów do pobierania próbek, lamp UV.

Ponadto, dla prawidłowej pracy oczyszczalni, posiada ona zespół pomp zasilających, zbiornik odbioru wody surowej oraz tablicę elektryczną. Opcjonalnie można dołączyć zbiornik akumulacyjny na czystą wodę oraz inne wymagania zlecone przez klienta.

Kompaktowe stacja do ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków przemysłowych z automatycznych systemów czyszczenia pojazdów,   LAVA-E

LAVA-E

Kompaktowe instalacje do ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków przemysłowych z automatycznych systemów czyszczenia pojazdów LAVA-E składają się z GRP konstrukcji filtrem z automatycznym systemem czyszczenia, wypełnienia z antracytu i krzemienia, elektrozaworów, manometrów, filtrów pierścieniowych, wkładów filtracyjnych, filtra z węglem aktywnym z automatycznym systemem czyszczenia, zaworów do pobierania próbek, lampy UV.

Ponadto, dla prawidłowej pracy oczyszczalni, posiada ona zespół pomp zasilających, zbiornik odbioru wody surowej oraz tablicę elektryczną. Opcjonalnie można dołączyć zbiornik akumulacyjny na czystą wodę oraz inne wymagania zlecone przez klienta.

Kompaktowa stacja ponownego wykorzystania wody dzięki technologii ultrafiltracji.

Kompaktowa stacja technologii ultrafiltracji

W celu ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków i wody deszczowej za pomocą wysokowydajnych systemów membranowych Salher projektuje kompaktowe instalacje do ponownego wykorzystania wody przy użyciu technologii ultrafiltracji.

System ten może być stosowany do oczyszczonych ścieków z miejskich skupisk ludności (ścieki i szara woda) i automatycznego czyszczenia pojazdów.

Stacja ponownego wykorzystania ścieków Salher, która zawiera ten system, jest wyposażona w moduły ultrafiltracji z membranami ze wzmocnionymi włóknami hydrofilowymi o wielkości porów mniejszej niż 0,1 mikrona, układ czyszczący ze zbiornikiem wody surowej, zbiornik odczynnika, system dozowania i kontroli środka dezynfekującego, dmuchawę i pompę obwodu czyszczącego, system zasilania modułów filtracyjnych, wstępny filtr bezpieczeństwa, oprzyrządowanie, takie jak przepływomierze, czujniki, połączenia i armatura, panel sterowania z automatycznym lub ręcznym sterowaniem oraz ramę z GRP z hydraulicznymi i elektrycznymi połączeniami elementów.

 

materiał membrany PVDF modyfikowane
powierzchnia membrany aktywnej 38 / 55 m2
wlot / wylot dn32 / dn50
rozmiar porów (mikrony) <0,1 μm
włókno ID / OD 0.6/1.22 mm
sposób filtracji exterior/interior
Średnica 160 /250 mm
długość 1730 / 1160 mm
materiał konstrukcji ABS
materiał wiążący Żywica

SAL-PLU

Sprzęt do oczyszczania wody deszczowej SAL-PLU

Do ponownego wykorzystania wody deszczowej Salher projektuje urządzenie SAL-PLU, składające się ze zwartej konstrukcji z niezbędną armaturą hydrauliczną i elektryczną, głowicy filtra z automatycznym i ręcznym czyszczeniem, systemu dezynfekcji za pomocą membranowej pompy dozującej z napędem elektromagnetycznym, cylindrycznego zbiornika magazynowego z polietylenu do mieszania produktu, ręcznego urządzenia do pomiaru chloru i pH oraz urządzenia do pomiaru natężenia przepływu, pompy recyrkulacyjnej z pływającym wlotem ssącym i regulatorem poziomu oraz panelem sterowania do kontroli i ochrony.

 

Dodatkowo do recyklingu i oczyszczania wody deszczowej, Salher oferuje urządzenie RAP, które filtruje i przechowuje wodę deszczową do ponownego wykorzystania w nawadnianiu.

Sprzęt ten który może być dostarczony do instalacji naziemnej lub podziemnej, składa się ze zbiornika magazynowego wykonanego z GRP, który zawiera filtr z poliamidową strukturą odporną na wysokie ciśnienia, przegrodę na wlocie zbiornika magazynowego, ruchoma rurę ssącą do wypompowania czystej wody, zatapialną pompę do nawadniania tryskaczowego i opcjonalnie panel do ochrony, kontroli i sterowania.

Otrzymywanie wody ultraczystej

Systemy dające możliwość uzyskania ultraczystej wody

W połowie drogi między uzdatnianiem i ponownym użyciem Salher projektuje systemy dające możliwość uzyskania ultraczystej wody. W ten sposób powstały kompaktowe stacje udatniania wody pitnej poprzez demineralizację / elektrodejonizację (referencja PUR-EDI), dzięki któremu uzyskuje się wodę uzdatnioną o doskonałej jakości i kompaktowe stacje uzdatniania przez ciągłą elektrodejonizację (referencja PUR-CEDI).

PUR-CEDI

To urządzenie do demineralizacji lub moduł elektrodejonizacyjny do wytwarzania ultraczystej wody składa się z systemu doczyszczającego stosowanego do wód osmotycznych, z którym możliwe jest wytwarzanie wody o przewodności mniejszej niż 0,1 μs / cm. Stężenia resztkowej krzemionki mogą osiągnąć wartości do 1 g / l.

PUR-EDI

Kompaktowa instalacja PUR-EDI składa się z wysokowydajnych filtrów jonowymiennych z GRP, z automatycznym systemem czyszczenia, modułem elektrodejonizacyjnym, systemem mikrofiltracji 5 i 1 mikrona, systemu podawania do demineralizacji, miernika przewodności kontrolnej przesączu i panelu do kontroli i sterowania systemem.

Kompaktowe instalacje uzdatniania przez ciągłą elektrodejonizację zaprojektowane przez Salher reprezentują innowacyjną technologię produkcji wysokiej jakości wody. Ten system demineralizacji, który ze względu na swój własny cykl pracy nie wymaga stosowania regeneratorów takich jak kwas i soda, jest systemem, w którym woda o przewodności mniejszej niż 0,1 μs / cm może być wytwarzana w wodzie osmotycznej. Stężenia resztkowej krzemionki mogą osiągnąć wartości do 1 g / l.

Stacje te opierają się na zwartej strukturze, na której znajduje się zbiornik z modułem elektrodejonizacji przez elektryczność, selektywne membrany (kationowe i anionowe), żywice jonowymienne, 1 mikronowy system mikrofiltracji, układ zasilania do obróbki filtracyjnej, miernik przewodności do sterowania wlotem i przesączem, oraz panel elektryczny ze sterownikiem PLC do kontroli i sterowania stacją.

Więcej informacji:

Zapraszamy do konsultacji na ogólne bądź szczegółowe tematy, dotyczące tych lub innych urządzeń i rozwiązań do oczyszczania, z naszymi inżynierami.

Produkty Salher

Separatory węglowodorów

Woda pitna

 • Kompaktowa stacja uzdatniania wody.
 • Kompaktowe stacje do ultrafiltracji.
 • Instalacja odwróconej osmozy.
 • Systemy dezynfekcji.

Zagęszczacze osadu

Filtry ciśnieniowe

 • Wysokowydajne pionowe filtry przemysłowe
 • Poziome filtry przemysłowe o dużej pojemności
 • Filtry do pomieszczeń o ograniczonej wysokości

Oczyszczanie wstępne

 • Flotator Vespa.
 • Osadnik lamelowy.

Oczyszczanie biologiczne

 • Oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym.
 • Oczyszczalnia ścieków z ruchomym złożem (MBBR).
 • Oczyszczalnia ścieków z biomembranami (MBR).
 • Oczyszczalnia ścieków ze złożem zraszanym.
 • Nietypowe oczyszczalnie ścieków.

Doczyszczanie ścieków

Podczyszczanie

 • Systemy sit.
 • Piaskowniki i separatory tłuszczu.

Przepompownie ścieków

Akcesoria

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności