Produkty do uzdatniania wody

Akcesoria

Rozwój całej naszej gamy produktów obejmuje szereg uzupełniających się akcesoriów, niezbędnych w wielu przypadkach do poprawy funkcjonalności naszych urządzeń.

Studzienki kontrolne

Akcesoria dla separatorów węglowodorów

Nadstawki włazowe i składane pokrywy dla ruchu lekkiego

Akcesoria dla dezodoryzacji

Dyfuzory drobnopęcherzykowe

Bakterie i enzymy

Prefabrykowane przepływomierze

Studzienki kontrolne

Wśród tych akcesoriów Salher produkuje studzienki do pobierania próbek CVA-ATM i studzienki kontrolne CVA-CAM na wylocie z oczyszczalni lub separatora olejowego. Ten ostatni jest zwymiarowany zgodnie z przepisami Wspólnoty Madrytu dla każdej działalności przemysłowej przed zrzutem do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Nadstawki włazowe i Składane pokrywy dla ruchu lekkiego

Nadstawki włazowe CVA-P marki Salher wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym pozwalają zainstalować zbiornik na większej głębokości, co służy lepszemu zabezpieczeniu np od mrozów lub innych czynników zewnętrznych. Dla urządzeń podziemnych Salher produkuje składane pokrywy teleskopowe dla ruchu pieszego TTAP która jest składaną pokrywą do ochrony i zamykania włazów zbiorników. Ponadto wytwarza żeliwne pokrywy klasy d 400 TAPA-D40, których obciążenie niszczące jest większe niż 400 kN.

Dyfuzory drobnopęcherzykowe

Dyfuzory DBF

Dyfuzory drobnopęcherzykowe DBF produkowane przez Salher składają się z dwóch rur PVC połączonych w literę “T”. Membrana E.P.D.M. rozwinięta wokół rur jest odpowiedzialna za rozproszenie i dystrybucję powietrza.

Mikro otwory membrany działają jak zawór, otwierają się przy przepływie powietrza i zamykają się przy przepływie wody. Z membrany otrzymujemy pęcherzyki powietrza o średnicy od 0,5 do 1,0 mm, które powoli unoszą się na powierzchnię. Efektywność procesu wzrasta ponieważ mamy większa powierzchnię wymiany tlenu oraz dłuższy czas przebywania pęcherzyka w wodzie.

Prefabrykowane przepływomierze

Wśród przepływomierzy prefabrykowanych przez Salher znajdziemy zwężkę Parshall’a, przelew trójkątny w studzience MC-VT oraz ultradźwiękowy miernik dla kanałów otwartych MC-CU.

The prefabricated Salher flumes ensure a precise relation between the level and the flow which goes through the Parshall. The models proposed by Salher are the Parshall flume MC-CP, which consists of a GFRP throat to be embedded in a civil works channel or the Parshall flume MC-CP-C, which consists of a flume built entirely in GFRP that includes measuring throat and proportional part of inlet and outlet canal, ready to connect hydraulically without the need for civil works.

The triangular weir in manhole MC-VT is a flow measurement system with the possibility of taking samples, made of polypropylene (PP) and calibrated according to ISO 1438/1, with different flow ranges. Its main advantages are that it has a low coefficient of friction, minimal water absorption and high chemical resistance. This flowmeter includes a weir manhole made up of a vertical cylindrical box, open at the top, built in GFRP (glass fiber reinforced polyester) and housed in a partition with a box built in the same material.

Więcej informacji:

Zapraszamy do konsultacji na ogólne bądź szczegółowe tematy, dotyczące tych lub innych urządzeń i rozwiązań do oczyszczania, z naszymi inżynierami.

Akcesoria dla separatorów węglowodorów

CVC-AARC

Wśród akcesoriów Salher do oddzielania węglowodorów wyróżniamy przelewy i regulatory przepływu CVC-AARC, wykonane ze stali nierdzewnej 304 l, z pierścieniem i podkładkami z brązu i mocowaniem z PEHD.

Regulator przepływu jest zainstalowany na wylocie komory przelewowej, elementu, który może być również dostarczony przez Salher. Woda jest zatrzymywana w studzience, działając jako zbiornik buforowy, a następnie przepływa zgodnie z wydajnością poprzez regulator przepływu. Za pomocą regulatora przepływu osiąga się, jak wskazuje jego nazwa, regulację przepływu wyjściowego przy stałej wartości, niezależnie od wysokości wody w zbiorniku. W ten sposób unikamy przewymiarowania instalacji oczyszczania wód opadowych.

Działanie regulatora składa się z pływaka połączonego z ramieniem przegubowym, które napędza przesłonę, poruszając się przed otworem wylotowym. Gdy poziom wody wzrasta w zbiorniku, pływak unosi się i powodując postępującą redukcję prześwitu króćca wylotowego, osiągając stałe przepływy z dokładnością do 5%. Regulator przepływu działa automatycznie, bez zużycia energii w sposób mechaniczny, zapewniając stały przepływ i umożliwiając ręczne otwieranie. Są one zaprojektowane zgodnie z charakterystyką każdego konkretnego przypadku, dla którego konieczne jest poznanie przepływu wlotowego, przepływu, który ma być uwolniony, oraz średnic rury wlotowej i wylotowej.

Ponadto w przypadku separatorów olejowych Salher oferuje inne produkty, które można sprawdzić w sekcji „Akcesoria” naszego katalogu, takie jak alarmy wykrywania węglowodorów, piasku i ciał stałych oraz poziomu maksymalnego i poziomu tlenu rozpuszczonego.

Akcesoria dla dezodoryzacji

CARBO-VENT

Akcesoria do dezodoracji Salher są bardzo efektywnym sposobem w neutralizacji odorów z oczyszczalni ścieków. CARBO-VENT to filtr odpowiedzialny za oczyszczanie gazów zanieczyszczonych z wentylacji oczyszczalni ścieków i szamb, takich jak siarkowodór, metan i inne drażniące gazy. Ten filtr pracuje w sposób ciągły z długimi okresami między serwisami, jest wypełniony różnymi rodzajami granulek o określonych funkcjach w zależności od potrzeby. Granulki zmieniają kolor w zależności od stopnia zużycia. CARBO-VENT pracuje w zakresie od -10 do 50 ° C, a jego montaż odbywa się na wylocie przewodu wentylacyjnego w układzie pionowym, poziomym lub kątowym. Ponadto umożliwia równoległe połączenie kilku urządzeń.

CARBO-SAC jest filtrem do oczyszczania gazów zanieczyszczonych takich jak: siarkowodór, merkaptany lub lotne związki organiczne (LZO), z oczyszczalni ścieków i przepompowni, idealnym do instalacji pomieszczeniach technicznych. Ten filtr jest przeznaczony do ciągłej obróbki gazów od 328 do 768 m3/h. Wewnątrz znajdziemy trzy różne rodzaje granulek o specyficznych funkcjach, aby uzyskać najwyższą wydajność i najdłuższy okres użytkowania, które można zmieniać w zależności od gazów charakterystycznych dla danego obiektu.

Bakterie y enzymy

Salher oferuje bakterie i enzymy dla skuteczniejszego oczyszczania ścieków i eliminacji tłuszczy oraz odorów (BRICK – 900 – 450), usuwania pian (CRM DEPUR), redukcji materii organicznej (SEPT), wspomagania procesów biologicznych (DOSEFOSS) oraz biologicznych aktywatorów (CLAIR).

Więcej informacji:

Zapraszamy do konsultacji na ogólne bądź szczegółowe tematy, dotyczące tych lub innych urządzeń i rozwiązań do oczyszczania, z naszymi inżynierami.

Produkty Salher

Separatory węglowodorów

Woda pitna

 • Kompaktowa stacja uzdatniania wody.
 • Kompaktowe stacje do ultrafiltracji.
 • Instalacja odwróconej osmozy.
 • Systemy dezynfekcji.

Zagęszczacze osadu

Filtry ciśnieniowe

 • Wysokowydajne pionowe filtry przemysłowe
 • Poziome filtry przemysłowe o dużej pojemności
 • Filtry do pomieszczeń o ograniczonej wysokości

Oczyszczanie wstępne

 • Flotator Vespa.
 • Osadnik lamelowy.

Oczyszczanie biologiczne

 • Oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym.
 • Oczyszczalnia ścieków z ruchomym złożem (MBBR).
 • Oczyszczalnia ścieków z biomembranami (MBR).
 • Oczyszczalnia ścieków ze złożem zraszanym.
 • Nietypowe oczyszczalnie ścieków.

Doczyszczanie ścieków

Podczyszczanie

 • Systemy sit.
 • Piaskowniki i separatory tłuszczu.

Przepompownie ścieków

Akcesoria

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności