Produkty do uzdatniania wody

Podczyszczanie

Systemy przesiewania, piaskowniki i separatory tłuszczu są wysoce zalecanymi urządzeniami do podczyszczania do ochrony urządzeń elektromechanicznych linii oczyszczania i zapewnienia bardziej wydajnej pracy.

Systemy sit

Piaskowniki i separatory tłuszczu

Systemy sit

Systemy przesiewania Salher zostały zaprojektowane w celu wyeliminowania grubych i drobnych ciał stałych w sposób ręczny, półautomatyczny lub automatyczny.

Ręczne systemy przesiewowe

CD-ARG

 • Systemy przesiewania grubych cząstek z ręcznym czyszczeniem: CVA-ARG, CVA-ARF, CD-ARF i CD-ARG.
 • System przesiewania grubych i drobnych cząstek z ręcznym czyszczeniem, zainstalowany w kanale z GRP: CD-MA-D.

Półautomatyczne systemy przesiewowe

CD-MA-RAC

 • System przesiewania cząstek stałych i drobnych z ręcznym i automatycznym czyszczeniem, zainstalowane w kanale z GRP: CD-MA-RAC.
 • System przesiewania drobnych cząstek stałych z automatycznym czyszczeniem do instalacji w kanale wykonanym na placu budowy: RAC.

Automatyczne systemy przesiewowe

TA-HEL-S

TARO 600

 • System przesiewania gruboziarnistych cząstek, do instalacji w przepompowni lub studzience: TA-HEL-MINI.
 • System przesiewania drobnych cząstek stałych, odwadnianie i zagęszczanie odpadów, do instalacji w kanale wykonanym na placu budowy: TA-HEL.
 • System przesiewania drobnych cząstek stałych, odwadnianie i zagęszczanie odpadów, w obudowie ze stali nierdzewnej do instalacji naziemnej: TA-HEL-S.

 

 • System przesiewania dla przepompowni: TA-HEL-PB.
 • Obrotowe sito bębnowe dla małych przepływów: TARO –MINI.
 • Filtracja lub przesiewanie ciał stałych (ciało stałe-ciecz). Usuwanie ciał stałych o wielkości zawartej między 0,25 – 3 mm: TA-RO.

PPC TARO

Kompaktowa instalacja do podczyszczania (PPC) to system odwadnia i odtłuszczania do filtracji lub przesiewania ciał stałych, eliminacji drobnych ciał stałych o wielkości od 0,25-3 mm, eliminacji piasku i gęstych ciał stałych, oraz eliminacji olejów i smarów. Może posiadać sito ślimakowe (PPC-TAHEL I PPC-TAHEL-D) lub sito bębnowe (PPC-TARO I PPC-TARO-D).

Piaskowniki i separatory tłuszczu

Piaskowniki Salher i separatory tłuszczu to systemy wykonane z GRP w celu oddzielenia piasków, olejów i smaru organicznego (zwierzęcego i roślinnego) od wody dzięki różnicy gęstości.

CG-MAN

Wśród systemów osadzania i separatorów tłuszczu Salher znajdują się separator tłuszczu, który może być poziomy lub pionowy, CVC-CG i CHC-CG, poziomy osadnik cząstek stałych CHC-DES oraz zbiorniki do przechowywania ścieków CHC-E. Ponadto w sektorze hotelowym Salher proponuje ręczny system oddzielania tłuszczu CG-MAN.

Podobnym, wygodniejszym rozwiązaniem jest: automatyczny separator tłuszczu, który może być do instalacji naziemnej PSG lub automatyczny separator tłuszczu dla gastronomii CG-AUT.

Więcej informacji:

Zapraszamy do konsultacji na ogólne bądź szczegółowe tematy, dotyczące tych lub innych urządzeń i rozwiązań do oczyszczania, z naszymi inżynierami.

Produkty Salher

Separatory węglowodorów

Woda pitna

 • Kompaktowa stacja uzdatniania wody.
 • Kompaktowe stacje do ultrafiltracji.
 • Instalacja odwróconej osmozy.
 • Systemy dezynfekcji.

Zagęszczacze osadu

Filtry ciśnieniowe

 • Wysokowydajne pionowe filtry przemysłowe
 • Poziome filtry przemysłowe o dużej pojemności
 • Filtry do pomieszczeń o ograniczonej wysokości

Oczyszczanie wstępne

 • Flotator Vespa.
 • Osadnik lamelowy.

Oczyszczanie biologiczne

 • Oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym.
 • Oczyszczalnia ścieków z ruchomym złożem (MBBR).
 • Oczyszczalnia ścieków z biomembranami (MBR).
 • Oczyszczalnia ścieków ze złożem zraszanym.
 • Nietypowe oczyszczalnie ścieków.

Doczyszczanie ścieków

Podczyszczanie

 • Systemy sit.
 • Piaskowniki i separatory tłuszczu.

Przepompownie ścieków

Akcesoria

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności