Panel sterowania do OŚ

wrz 2, 2019

W ostatnim dziesięcioleciu czynniki polityczno-prawne, technologiczne i ekonomiczne pozwoliły na cyfryzację sektora oczyszczania wody, w celu uzyskania lepszej wydajności. Podwyższenie standardów zakłada istnienie bezpiecznego systemu pomiarowego.

Rozwój oprzyrządowania – czujników

Obecnie zaleca się wdrażanie systemów ciągłego pomiaru wykorzystujących czujniki do zbierania informacji w czasie rzeczywistym oraz działania lub dostosowania się do każdej sytuacji. Za pomocą tych elementów oprzyrządowania możemy kontrolować poziom:

 • chloru
 • potencjału redoks
 • twardości wody
 • zatykania instalacji (dzięki różnicy ciśnień)
 • temperatury
 • pH
 • mętności
 • przewodności elektrycznej
 • substancji oleistych…

Kontrola pracy OŚ

Urządzeniami elektrycznymi, zaworami, czujnikami, elektrodami, pompami, zarządza programowalny automat, który nadzoruje działanie tych elementów, zarządza procesem uruchamiania, działania, zatrzymywania i alarmowania.

Tablica synoptyczna jest dołączona do graficznej reprezentacji 3D urządzenia, w tym na rysunkach pilotów i diod, ze wskazaniem stanu działania, zatrzymania lub awarii danego sprzętu.

Do zdalnego podglądu instalacji i zarządzania nią, urządzenie sterujące oczyszczalni posiada zdalną stację z systemem SCADA lub GSM.

Systemy sterowania nie wymagają wysoko wykwalifikowanego personelu, co gwarantuje ich łatwą obsługę.

Digitalizacja danych do zdalnego monitorowania i kontroli instalacji

Cyfryzacja danych poprawia możliwość przewidywania i reakcji obsługi, a także optymalizuje konserwację. W jej skład wchodzą:

 • Monitorowanie wszystkich danych w czasie rzeczywistym
 • Bezpieczne wysyłanie raportów zgodnie z potrzebami, zawsze dostępne i z historią (linie trendu)
 • Ekran dotykowy
 • Wysyłanie alertów (SMS, e-mail) w celu dalszej uwagi i pomocy ze strony techników Salher
 • Zdalne sterowanie instalacją

Oferty Salher

 • Pełna inżynieria elektryczna, w tym projektowanie schematów elektrycznych, uruchomienie i konserwacja
 • Produkcja i montaż paneli elektrycznych
 • Instalacja elektryczna
 • Programowanie
 • Pełne zdalne zarządzanie

Biuletyn Salher

Kategorie

Najnowsze wiadomości

XCORPIO to nowy DAF Salher dla dużych przepływów

XCORPIO to nowy DAF Salher dla dużych przepływów

   Salher wprowadził na rynek nową gamę urządzeń do fizykochemicznego uzdatniania wody, jednostkę flotacyjną XCORPIO z rozpuszczonym powietrzem do dużych przepływów.Systemy flotacji z...

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Usługi

Projekt i wymiarowanie

Projekt inżynieryjny i nadzór.

Produkcja

Produkcja urządzeń GRP, polipropylenu i stali.
Montaż urządzeń modułowych i koordynacja na placu budowy.

 

Dostawa

Wybór sprzętu i oprzyrządowania w celu zapewnienia integralnego rozwiązania do oczyszczania ścieków.

Uruchomienie

Pomoc techniczna w elektromechanicznym i elektrycznym montażu każdej oczyszczalni ścieków.

Konserwacja

Kontrola serwisowa po instalacji od wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

Kursy i wsparcie dokumentalne

Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz dostarczenie instrukcji obsługi, uruchomienia i konserwacji.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności