Panel sterowania do OŚ

Wrz 2, 2019

W ostatnim dziesięcioleciu czynniki polityczno-prawne, technologiczne i ekonomiczne pozwoliły na cyfryzację sektora oczyszczania wody, w celu uzyskania lepszej wydajności. Podwyższenie standardów zakłada istnienie bezpiecznego systemu pomiarowego.

Rozwój oprzyrządowania – czujników

Obecnie zaleca się wdrażanie systemów ciągłego pomiaru wykorzystujących czujniki do zbierania informacji w czasie rzeczywistym oraz działania lub dostosowania się do każdej sytuacji. Za pomocą tych elementów oprzyrządowania możemy kontrolować poziom:

 • chloru
 • potencjału redoks
 • twardości wody
 • zatykania instalacji (dzięki różnicy ciśnień)
 • temperatury
 • pH
 • mętności
 • przewodności elektrycznej
 • substancji oleistych…

Kontrola pracy OŚ

Urządzeniami elektrycznymi, zaworami, czujnikami, elektrodami, pompami, zarządza programowalny automat, który nadzoruje działanie tych elementów, zarządza procesem uruchamiania, działania, zatrzymywania i alarmowania.

Tablica synoptyczna jest dołączona do graficznej reprezentacji 3D urządzenia, w tym na rysunkach pilotów i diod, ze wskazaniem stanu działania, zatrzymania lub awarii danego sprzętu.

Do zdalnego podglądu instalacji i zarządzania nią, urządzenie sterujące oczyszczalni posiada zdalną stację z systemem SCADA lub GSM.

Systemy sterowania nie wymagają wysoko wykwalifikowanego personelu, co gwarantuje ich łatwą obsługę.

Digitalizacja danych do zdalnego monitorowania i kontroli instalacji

Cyfryzacja danych poprawia możliwość przewidywania i reakcji obsługi, a także optymalizuje konserwację. W jej skład wchodzą:

 • Monitorowanie wszystkich danych w czasie rzeczywistym
 • Bezpieczne wysyłanie raportów zgodnie z potrzebami, zawsze dostępne i z historią (linie trendu)
 • Ekran dotykowy
 • Wysyłanie alertów (SMS, e-mail) w celu dalszej uwagi i pomocy ze strony techników Salher
 • Zdalne sterowanie instalacją

Oferty Salher

 • Pełna inżynieria elektryczna, w tym projektowanie schematów elektrycznych, uruchomienie i konserwacja
 • Produkcja i montaż paneli elektrycznych
 • Instalacja elektryczna
 • Programowanie
 • Pełne zdalne zarządzanie

Salher Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Najnowsze wiadomości

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Usługi

Projekt i wymiarowanie

Projekt inżynieryjny i nadzór.

Produkcja

Produkcja urządzeń GRP, polipropylenu i stali.
Montaż urządzeń modułowych i koordynacja na placu budowy.

 

Dostawa

Wybór sprzętu i oprzyrządowania w celu zapewnienia integralnego rozwiązania do oczyszczania ścieków.

Uruchomienie

Pomoc techniczna w elektromechanicznym i elektrycznym montażu każdej oczyszczalni ścieków.

Konserwacja

Kontrola serwisowa po instalacji od wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

Kursy i wsparcie dokumentalne

Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz dostarczenie instrukcji obsługi, uruchomienia i konserwacji.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Francja / +33 1 84 16 47 84

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Filipiny / +63 (0) 977 215 4199

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności

Polityka Jakości