Salher opracowuje systemy zdalnego sterowania w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa stacji uzdatniania wody

mar 7, 2022

Stacje uzdatniania wody to złożone instalacje, których prawidłowa konserwacja wymaga systematycznego monitorowania w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów. W tym celu Salher oferuje swoje systemy zdalnego sterowania, które umożliwiają podgląd w czasie rzeczywistym, co dzieje się w instalacjach.

Dział elektryczny Salher oferuje kompleksową usługę: projekt schematu elektrycznego wraz z instalacją do późniejszej rozbudowy panelu sterowania i instalacji elektrycznej układu.

W celu lepszego nadzoru w oczyszczalniach ścieków Salher wszystkie sygnały są gromadzone w PLC (Programmable Logic Controller) i wizualizowane za pomocą systemu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

Jak działa system zdalnego sterowania Salher?

Dzięki oprzyrządowaniu terenowemu możliwa jest wizualizacja w czasie rzeczywistym tego, co dzieje się w instalacjach, ponieważ informacje o funkcjonowaniu procesów wysyłane są ze stacji do systemu sterowania. Sprzęt składa się z różnych ekranów, na których można obserwować sygnały stanów wchodzących w jego skład urządzeń wraz z ich rejestrami alarmów, mając na celu zapewnienie bardziej wydajnej i bezpiecznej kontroli.

Zdalne sterowanie stacjami uzdatniania wody Salher umożliwia modem, który w bezpieczny sposób zapewnia technikom dostęp do danych urządzenia, zdalny odczyt parametrów, jak i zdalne sterowanie. Stosowana technologia stale się rozwija i zależy od budżetu dostępnego dla każdego klienta.

System zdalnego sterowania pozwala technikom Salher na wygodny podgląd wszystkich parametrów instalacji, aby zapewnić prawidłowe działanie, zoptymalizować utrzymanie jakości uzdatnianej wody i zminimalizować koszty operacyjne. Niektóre z wizualizowanych parametrów to:

  • Stany uruchomienia/zatrzymania pompy
  • Stany otwarcia i zamknięcia zaworu

  • Poziomy napełnienia (m)

  • Ciśnienia (bar)

  • Godziny pracy

  • Odczyty parametrów (przepływ, pH, ChZT, mętność, tlen, ORP, …)

  • Awarie podzespołów

  • Alarmy

Biuletyn Salher

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Ostatnie wiadomości

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Usługi

Projekt i wymiarowanie

Projekt inżynieryjny i nadzór.

Produkcja

Produkcja urządzeń GRP, polipropylenu i stali.
Montaż urządzeń modułowych i koordynacja na placu budowy.

 

Dostawa

Wybór sprzętu i oprzyrządowania w celu zapewnienia integralnego rozwiązania do oczyszczania ścieków.

Uruchomienie

Pomoc techniczna w elektromechanicznym i elektrycznym montażu każdej oczyszczalni ścieków.

Konserwacja

Kontrola serwisowa po instalacji od wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

Kursy i wsparcie dokumentalne

Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz dostarczenie instrukcji obsługi, uruchomienia i konserwacji.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności