Rozwiązania do ponownego wykorzystania ścieków

W kontekście niedoboru wody i wdrażania coraz wyższych standardów bezpieczeństwa, Salher stworzył rozwiązania, które oszczędzają zasoby i energię.

Systemy recyklingu i ponownego wykorzystania ścieków.

Wielcy odbiorcy wody, tacy jak hotele i kurorty, pola golfowe, osiedla mieszkaniowe, systemy mycia samochodów, powinni dysponować rozwiązaniami do ponownego wykorzystania wody.

Aby osiągnąć odpowiedzialne wykorzystanie i zużycie zasobów wodnych, Salher projektuje i produkuje systemy reutylizacji wody szarej (ze zlewów i pryszniców) oraz systemy wody deszczowej, aby umożliwić odpowiedzialne użytkowanie i zużycie zasobów wodnych.

Technologie filtracji i ultrafiltracji umożliwiają nawadnianie ogrodów i terenów zielonych przy użyciu wody wielokrotnego użytku, a także zasilanie zraszaczy lub spłuczek toaletowych.

Urządzenia Salher pomagają uzyskać certyfikaty energetyczne i zrównoważonego rozwoju, co może zwiększyć wartość budynków i nieruchomości, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi do wynajęcia lub sprzedaży.

Te kompaktowe technologie są szczególnie interesujące przy budowie budynków inteligentnych lub ,,zielonych,,.

 

Gospodarka wody deszczowej opiera się na technologii mikrofiltracji. Systemy te mają zdolność do obróbki przepływów do 20 m³ / h.

Wszystkie systemy reutylizacji mogą opierać się na systemach sterowania ostatniej generacji, jak i zdalnego monitorowania, wysyłania sygnałów cyfrowych i innych sygnałów za pośrednictwem GSM w celu uzyskania informacji za pomocą SMS.

Oczyszczalnia ścieków i stacja reutylizacji w elektrowni Mesaieed (Katar)

Mikrofiltracja i końcowa dezynfekcja chemiczna i UV.

Stacja reutylizacji w budynku La Vela, siedziba BBVA w Hiszpanii

4 systemy ponownego wykorzystania wody szarej do zasilania spłuczek i 2 systemy do ponownego wykorzystania wody deszczowej do nawadniania ogrodu.

Stacja reutylizacji do użytku domowego w górnictwie na Białorusi

Kompletny system oczyszczania ścieków i ponownego wykorzystania dzięki ultrafiltracji.

OBSZARY DZIAŁANIA

ŚCIEKI BYTOWE 
I REUTYLIZACJA

P

Małe i średnie miasta

P

Gospodarka wodno-ściekowa dla hoteli i resortów

P

Szpitale i ośrodki zdrowia

P

Zdalne instalacje obozowe

P

Reutylizacja oczyszczonych ścieków

ŚCIEKI
PRZEMYSŁOWE

P

Separacja węglowodorów

P

Rozwiązania dla przemysłu mleczarskiego

P

Rozwiązania dla przemysłu spożywczego

P

Rozwiązania dla przemysłu napojów

P

Rozwiązania w przemyśle energetycznym i chemicznym

P

Rozwiązania do oczyszczania obornika i odcieków z wysypisk

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Projektowanie

Odkryj nasz potencjał innowacji i stwórz idealne rozwiązanie przy każdym wyzwaniu.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności