Jak usunąć odory i gazy zanieczyszczające w oczyszczalniach ścieków?

kw. 8, 2022

W oczyszczalniach ścieków powstają nieprzyjemne odory, które również mogą stanowić zanieczyszczenia i niebezpieczeństwo dla zdrowia operatorów oczyszczalni. Aby skutecznie wyeliminować te toksyczne gazy, Salher projektuje specjalne akcesoria do dezodoryzacji dla oczyszczalni ścieków.

Odory powstają na różnych etapach procesu oczyszczania, a ich wytwarzanie zależy od składu ścieków i warunków środowiskowych procesu oczyszczania. Jednym z głównych problemów związanych z eliminacją zapachów w tego typu infrastrukturze jest to, że substancje, które je wytwarzają, są zróżnicowane i wymagają różnych zabiegów.

Z tego powodu Salher w swoim katalogu akcesoriów do dezodoryzacji posiada model CARBO-VENT, który jest filtrem odpowiedzialnym za oczyszczanie gazów zanieczyszczających z wentylacji oczyszczalni ścieków i szamb, takich jak siarkowodór, metan i inne uciążliwe gazy.

Ten filtr, który pracuje nieprzerwanie z długimi czasami użytkowania, wypełniony jest różnymi rodzajami granulek o określonych funkcjach w zależności od potrzeb, zmieniając ich kolor w zależności od stopnia wyczerpania.

CARBO-VENT pracuje w temperaturze od -10 do 50°C i jest montowany na wylocie ciągu wentylacyjnego w układzie pionowym, poziomym lub kątowym. Dodatkowo umożliwia podłączenie kilku urządzeń równolegle w celu neutralizacji większych ilości zanieczyszczeń.

Ostatnio Salher uruchomił stację uzdatniania wody w przemyśle rolno-spożywczym, w którym generowane były duże ilości toksycznych gazów. W efekcie instalacja obejmuje zaprojektowanie i montaż linii dezodoryzacji dla budynku, w którym zlokalizowana jest oczyszczalnia. Linia ta posiada wyposażenie CARBO-VENT wypełnione jedną toną węgla aktywnego do chemicznej adsorpcji zapachów.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące możliwości tych akcesoriów do dezodoryzacji lub sposobów radzenia sobie z problemami związanymi z nieprzyjemnymi zapachami w oczyszczalni ścieków, napisz do nas.

Filtr CARBO-SAC

Kolejnym urządzeniem Salher, które oferuje większą wydajność w zakresie eliminacji zapachów, jest CARBO-SAC. Jest to filtr do oczyszczania gazów zanieczyszczających, takich jak siarkowodór, tiole czy lotne związki organiczne (LZO), z oczyszczalni ścieków i przepompowni, idealny do montażu w halach maszynowych.

Filtr ten jest przeznaczony do ciągłego oczyszczania powietrza z gazów o wydajności od 328 do 768 m³/h. Wewnątrz działają trzy różne rodzaje granulek o określonych funkcjach, aby uzyskać najwyższą wydajność i najdłuższy okres użytkowania. Granulki te można zmieniać w zależności od obecnych gazów w procesie.

Inżynierowie Salher badają w każdym przypadku najbardziej odpowiednie rozwiązanie do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, a także toksycznych gazów i nieprzyjemnych zapachów wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków, w celu maksymalnego ograniczenia możliwości zanieczyszczenia środowiska.

Biuletyn Salher

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Ostatnie wiadomości

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Usługi

Projekt i wymiarowanie

Projekt inżynieryjny i nadzór.

Produkcja

Produkcja urządzeń GRP, polipropylenu i stali.
Montaż urządzeń modułowych i koordynacja na placu budowy.

 

Dostawa

Wybór sprzętu i oprzyrządowania w celu zapewnienia integralnego rozwiązania do oczyszczania ścieków.

Uruchomienie

Pomoc techniczna w elektromechanicznym i elektrycznym montażu każdej oczyszczalni ścieków.

Konserwacja

Kontrola serwisowa po instalacji od wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

Kursy i wsparcie dokumentalne

Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz dostarczenie instrukcji obsługi, uruchomienia i konserwacji.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności