Woda na obszarach o sezonowej populacji: rozwiązania Salher do jej uzdatniania

kwi 20, 2023

Zjawisko wyludniania się obszarów wiejskich w Europie dotyka regionów wschodnich, krajów bałtyckich, Niemiec oraz krajów śródziemnomorskich i południowych. W Hiszpanii ponad 4000 gmin cierpi z powodu tej sytuacji, a szczególną cechą jest to, że wiele z nich przyjmuje sezonową ludność w okresach wakacyjnych. Salher bada ekonomiczne i wydajne rozwiązania w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie oczyszczania ścieków.

Od dziesięcioleci wyludnianie się obszarów wiejskich w Europie pociąga za sobą skutki społeczno-kulturowe, gospodarcze i środowiskowe. Jednym z nich jest utrata tradycyjnej działalności rolniczej, hodowlanej i leśnej, która bardziej szanuje przyrodę niż przemysł intensywny i generuje więcej miejsc pracy. Ponadto stopniowy zanik wypasu powoduje, że lasy zarastają niską roślinnością, które zwiększają zagrożenie pożarowe.

Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków w małych miejscowościach wiąże się na ogół z kosztami inwestycyjnymi pięciokrotnie wyższymi, niż w miastach powyżej 2000 mieszkańców. Salher ma ponad czterdzieści lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji bardzo kompaktowych, wydajnych i ekonomicznych rozwiązań dla małych społeczności do 50 mieszkańców, domów rodzinnych, wiejskich hoteli i kempingów.

Problem sezonowości ludności na obszarach wiejskich

Демографический вариант летних и отпускных периодов является характерной чертой населения многих испанских деревень, которые в некоторых случаях увеличивают свою численность на 130%. При разработке решений для очистки городских сточных вод в этих местах вопрос сезонности является приоритетным. Salher рекомендует устанавливать оборудование с низким энергопотреблением, практически не требующее обслуживания, например, очистные сооружения LBR – реактор с рециркуляционным бактериальным слоем или биологический фильтр.

Oczyszczalnia IMH-LBR-TC Salher obejmuje oczyszczanie wstępne poprzez sedymentację – fermentację (zbiornik Imhoffa) oraz oczyszczanie wtórne poprzez recyrkulowany filtr biologiczny, system opróżniania dolnej części oraz naturalną wentylację. Dodatkowo w skład oczyszczalni wchodzi osadnik wtórny w kształcie ściętego stożka z zasilaniem centralnym i kanałem obwodowym Thompsona, system odsysania osadu do komory fermentacyjnej zbiornika Imhoffa składający się z pompy zatapialnej z systemem autozłącza oraz system recyrkulacji części lub całości oczyszczonych ścieków w celu zwiększenia wydajności systemu.

Oprócz niskiego zużycia energii tego typu rozwiązania mogą być wyposażone w panele fotowoltaiczne, co czyni je wysoce wydajnymi. Salher ma doświadczenie w instalowaniu ich w pobliżu rzek Esla, Tuela i Manzanares, w Sierra de Zamora) oraz na obszarach wiejskich Sorii, Kastylii-la Manchy, Granady i Galicji.

Biuletyn Salher

Kategorie

Ostatnie wiadomości

XCORPIO to nowy DAF Salher dla dużych przepływów

XCORPIO to nowy DAF Salher dla dużych przepływów

   Salher wprowadził na rynek nową gamę urządzeń do fizykochemicznego uzdatniania wody, jednostkę flotacyjną XCORPIO z rozpuszczonym powietrzem do dużych przepływów.Systemy flotacji z...

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Usługi

Projekt i wymiarowanie

Projekt inżynieryjny i nadzór.

Produkcja

Produkcja urządzeń GRP, polipropylenu i stali.
Montaż urządzeń modułowych i koordynacja na placu budowy.

 

Dostawa

Wybór sprzętu i oprzyrządowania w celu zapewnienia integralnego rozwiązania do oczyszczania ścieków.

Uruchomienie

Pomoc techniczna w elektromechanicznym i elektrycznym montażu każdej oczyszczalni ścieków.

Konserwacja

Kontrola serwisowa po instalacji od wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

Kursy i wsparcie dokumentalne

Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz dostarczenie instrukcji obsługi, uruchomienia i konserwacji.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności