Rozwiązania oczyszczania ścieków w przemyśle napojów

W przemyśle napojowym i spirytusowym zrzuty wykazują skrajną nieregularność pod względem przepływów, składu ścieków, stężenia zanieczyszczeń i sezonowości produkcji.

Redukcja ścieków z przemysłu produkcji napojów.

 

Woda jest podstawowym surowcem do produkcji napojów, dlatego Salher analizuje najwygodniejszy sposób oczyszczania w zależności od wielkości produkcji, metod produkcji i wymaganych parametrów.

Analizy te są wykonywane dla procesu produkcyjnego i odprowadzania ścieków.

Uzdatnianie wody w winnicach.

Produkcja jednego litra wina wymaga od 30 do 250 litrów wody. Zrzuty z produkcji wina nie są toksyczne, jednak mają duży wpływ na zanieczyszczenie ze względu na duże obciążenie organiczne.

Zrzuty z wytwórni win mogą być zmienne – stężenie i objętość zanieczyszczeń – ze względu na sezonowy charakter produkcji (zużycie wody osiąga do 60% rocznego podczas zbioru i dekantacji wina), jego wielkość produkcji, opracowanie, starzenie, przechowywanie i butelkowanie.

Istnieje kilka etapów i rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków z wytwórni win:

Podczyszczanie i zaawansowane oczyszczanie wstępne.

Oczyszczanie fizyczne.

Separacja ciecz-ciało stałe jest wymagana, aby uniknąć ryzyka zatkania rur, pomp i innych elementów uzdatniania wody.

Salher zaleca system przesiewania do oddzielania grubych i drobnych cząstek (większych niż 1 mm), takich jak nasiona, skórki, gałęzie itp.

Obróbka fizykochemiczna.

Do wstępnego oczyszczania zalecamy urządzenie DAF (Dissolved Air Flotation), przykładem naszego urządzenia jest Vespa.

Proces flotacji zostanie poprzedzony obróbką koagulacyjno-flokulacyjną znaną jako „regulacja przepływu / uśrednianie ładunków zanieczyszczeń” w celu poprawy wydajności oddzielania zawieszonych ciał stałych.

Ta fizykochemiczna obróbka pomaga zredukować zmienność wielkości zanieczyszczeń i przepływów, a także zwiększa skuteczność usuwania zawiesin stałych, olejów i smarów do ponad 95%. Oznacza to również redukcję BZT5 równą lub wyższą niż 50%.

Oczyszczanie biologiczne.

Oczyszczanie biologiczne ma na celu usunięcie materii organicznej (BZT5), zawiesiny (SM), a także utlenianie zredukowanego azotu (NTK) do fazy azotanowej (NO3) => nitryfikacja.

Salher oferuje cztery różne rodzaje oczyszczania biologicznego:

1. Oczyszczanie na niskoobciążonym osadzie czynnym

Dzięki tej obróbce usuwanie materii organicznej i koloidalnych ciał stałych obecnych w ściekach odbywa się w środowisku tlenowym poprzez interwencję mikroorganizmów.

W celu zwiększenia wydajności system dostarczania i dystrybucji tlenu jest on podawany do reaktora biologicznego poprzez sieć dyfuzorów drobnopęcherzykowych. Dyfuzory te (60 mikronów) osiągają wysoką wydajność w procesach tlenowego transportu dzięki małej średnicy i powolnemu unoszeniu ku powierzchni.

Etap klarowania, zwany również „osadzaniem wtórnym”, ma na celu oddzielenie frakcji biologicznej od wody na podstawie różnicy gęstości, uzyskując w ten sposób osad w dolnej części reaktora i sklarowaną wodę na wylocie z urządzenia.

2. Reaktor biologiczny ze złożem ruchomym (MBBR)

System ten pozwala na zmniejszenie objętości reaktorów biologicznych. W celu usunięcia osadu w zbiorniku należy zainstalować osadnik.

3. Bioreaktor membranowy (MBR)

System membran ultrafiltracyjnych zastępuje konwencjonalną obróbkę osadu czynnego i łączy filtrację, napowietrzanie i klarowanie w jednej operacji. Jego kompaktowość i modułowość są również godne uwagi. System ten jest bardzo łatwy w rozbudowie i jeśli to konieczne, może oczyścić większe przepływy, wystarczy zwiększyć liczbę wkładów filtracyjnych.

Główne zalety oczyszczania MBR w porównaniu z innymi opcjami:

  • Mniejsza objętość reaktora biologicznego,
  • Mniejsza produkcja osadu, około 50-60% w porównaniu z oczyszczaniem na niskoobciążonym osadzie czynnym,
  • Lepsza jakość oczyszczonego ścieku,
  • Możliwe ponowne wykorzystanie wody,
  • Zgodność z najsurowszymi przepisami ochrony środowiska.

4. Biologiczne oczyszczanie za pomocą systemu ultrafiltracji z wykorzystaniem membran ceramicznych

System ten składa się z połączenia reaktora biologicznego i systemu zewnętrznej ultrafiltracji z membranami nieorganicznymi.

Rozwiązania dodatkowe do gospodarki ściekami w winiarstwie.

Aby uniknąć instalacji oczyszczalni ścieków o większej objętości niż potrzebna, należy wdrożyć następujące środki:

  • Oddzielać ścieki przemysłowe od ścieków komunalnych (woda ze zlewów) i wody deszczowej do nawadniania, ponieważ nie mają takich samych wartości zanieczyszczeń.
  • Wykonywać wcześniejsze czyszczenie sprzętu na sucho, aby wyeliminować produkty takie jak ciała stałe i osady drożdżowe. Następnie używać wody pod ciśnieniem.
  • Podnosić świadomość i szkolenie pracowników w zakresie zużycia wody. Wprowadzać rozwiązania zewnętrzne w celu zmniejszenia przepływu i zanieczyszczenia ścieków w fabryce.

Wytwórnia rumu Havana Club na Kubie

Kompletna oczyszczalnia ścieków z osadnikami lamelowymi.

Morga Txakoli Winery w Hiszpanii

Kompletna oczyszczalnia ścieków z bioreaktorem membranowym i membranami ceramicznymi do ultrafiltracji.

Sumesa juicy Factory w Ekwadorze

Kompletna, kontenerowa oczyszczalnia ścieków z oczyszczaniem biologicznym na niskoobciążonym osadzie czynnym.

OBSZARY DZIAŁANIA

ŚCIEKI BYTOWE 
I REUTYLIZACJA

P

Małe i średnie miasta

P

Gospodarka wodno-ściekowa dla hoteli i resortów

P

Szpitale i ośrodki zdrowia

P

Zdalne instalacje obozowe

P

Reutylizacja oczyszczonych ścieków

ŚCIEKI
PRZEMYSŁOWE

P

Separacja węglowodorów

P

Rozwiązania dla przemysłu mleczarskiego

P

Rozwiązania dla przemysłu spożywczego

P

Rozwiązania dla przemysłu napojów

P

Rozwiązania w przemyśle energetycznym i chemicznym

P

Rozwiązania do oczyszczania obornika i odcieków z wysypisk

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Projektowanie

Odkryj nasz potencjał innowacji i stwórz idealne rozwiązanie przy każdym wyzwaniu.
Co robimy ze ściekami wytwarzanymi przez przemysł farmaceutyczny?

Co robimy ze ściekami wytwarzanymi przez przemysł farmaceutyczny?

   Liczne badania naukowe ostrzegają przed negatywnymi skutkami zanieczyszczeń generowanymi przez zakłady farmaceutyczne dla środowiska, takimi jak wymieranie niektórych gatunków lub rozprzestrzenianie się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, co może...

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności