Rozwiązania oczyszczania ścieków w przemyśle napojów

W przemyśle napojowym i spirytusowym zrzuty wykazują skrajną nieregularność pod względem przepływów, składu ścieków, stężenia zanieczyszczeń i sezonowości produkcji.

Redukcja ścieków z przemysłu produkcji napojów.

 

Woda jest podstawowym surowcem do produkcji napojów, dlatego Salher analizuje najwygodniejszy sposób oczyszczania w zależności od wielkości produkcji, metod produkcji i wymaganych parametrów.

Analizy te są wykonywane dla procesu produkcyjnego i odprowadzania ścieków.

Uzdatnianie wody w winnicach.

Produkcja jednego litra wina wymaga od 30 do 250 litrów wody. Zrzuty z produkcji wina nie są toksyczne, jednak mają duży wpływ na zanieczyszczenie ze względu na duże obciążenie organiczne.

Zrzuty z wytwórni win mogą być zmienne – stężenie i objętość zanieczyszczeń – ze względu na sezonowy charakter produkcji (zużycie wody osiąga do 60% rocznego podczas zbioru i dekantacji wina), jego wielkość produkcji, opracowanie, starzenie, przechowywanie i butelkowanie.

Istnieje kilka etapów i rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków z wytwórni win:

Podczyszczanie i zaawansowane oczyszczanie wstępne.

Oczyszczanie fizyczne.

Separacja ciecz-ciało stałe jest wymagana, aby uniknąć ryzyka zatkania rur, pomp i innych elementów uzdatniania wody.

Salher zaleca system przesiewania do oddzielania grubych i drobnych cząstek (większych niż 1 mm), takich jak nasiona, skórki, gałęzie itp.

Obróbka fizykochemiczna.

Do wstępnego oczyszczania zalecamy urządzenie DAF (Dissolved Air Flotation), przykładem naszego urządzenia jest Vespa.

Proces flotacji zostanie poprzedzony obróbką koagulacyjno-flokulacyjną znaną jako „regulacja przepływu / uśrednianie ładunków zanieczyszczeń” w celu poprawy wydajności oddzielania zawieszonych ciał stałych.

Ta fizykochemiczna obróbka pomaga zredukować zmienność wielkości zanieczyszczeń i przepływów, a także zwiększa skuteczność usuwania zawiesin stałych, olejów i smarów do ponad 95%. Oznacza to również redukcję BZT5 równą lub wyższą niż 50%.

Oczyszczanie biologiczne.

Oczyszczanie biologiczne ma na celu usunięcie materii organicznej (BZT5), zawiesiny (SM), a także utlenianie zredukowanego azotu (NTK) do fazy azotanowej (NO3) => nitryfikacja.

Salher oferuje cztery różne rodzaje oczyszczania biologicznego:

1. Oczyszczanie na niskoobciążonym osadzie czynnym

Dzięki tej obróbce usuwanie materii organicznej i koloidalnych ciał stałych obecnych w ściekach odbywa się w środowisku tlenowym poprzez interwencję mikroorganizmów.

W celu zwiększenia wydajności system dostarczania i dystrybucji tlenu jest on podawany do reaktora biologicznego poprzez sieć dyfuzorów drobnopęcherzykowych. Dyfuzory te (60 mikronów) osiągają wysoką wydajność w procesach tlenowego transportu dzięki małej średnicy i powolnemu unoszeniu ku powierzchni.

Etap klarowania, zwany również „osadzaniem wtórnym”, ma na celu oddzielenie frakcji biologicznej od wody na podstawie różnicy gęstości, uzyskując w ten sposób osad w dolnej części reaktora i sklarowaną wodę na wylocie z urządzenia.

2. Reaktor biologiczny ze złożem ruchomym (MBBR)

System ten pozwala na zmniejszenie objętości reaktorów biologicznych. W celu usunięcia osadu w zbiorniku należy zainstalować osadnik.

3. Bioreaktor membranowy (MBR)

System membran ultrafiltracyjnych zastępuje konwencjonalną obróbkę osadu czynnego i łączy filtrację, napowietrzanie i klarowanie w jednej operacji. Jego kompaktowość i modułowość są również godne uwagi. System ten jest bardzo łatwy w rozbudowie i jeśli to konieczne, może oczyścić większe przepływy, wystarczy zwiększyć liczbę wkładów filtracyjnych.

Główne zalety oczyszczania MBR w porównaniu z innymi opcjami:

  • Mniejsza objętość reaktora biologicznego,
  • Mniejsza produkcja osadu, około 50-60% w porównaniu z oczyszczaniem na niskoobciążonym osadzie czynnym,
  • Lepsza jakość oczyszczonego ścieku,
  • Możliwe ponowne wykorzystanie wody,
  • Zgodność z najsurowszymi przepisami ochrony środowiska.

4. Biologiczne oczyszczanie za pomocą systemu ultrafiltracji z wykorzystaniem membran ceramicznych

System ten składa się z połączenia reaktora biologicznego i systemu zewnętrznej ultrafiltracji z membranami nieorganicznymi.

Rozwiązania dodatkowe do gospodarki ściekami w winiarstwie.

Aby uniknąć instalacji oczyszczalni ścieków o większej objętości niż potrzebna, należy wdrożyć następujące środki:

  • Oddzielać ścieki przemysłowe od ścieków komunalnych (woda ze zlewów) i wody deszczowej do nawadniania, ponieważ nie mają takich samych wartości zanieczyszczeń.
  • Wykonywać wcześniejsze czyszczenie sprzętu na sucho, aby wyeliminować produkty takie jak ciała stałe i osady drożdżowe. Następnie używać wody pod ciśnieniem.
  • Podnosić świadomość i szkolenie pracowników w zakresie zużycia wody. Wprowadzać rozwiązania zewnętrzne w celu zmniejszenia przepływu i zanieczyszczenia ścieków w fabryce.

Wytwórnia rumu Havana Club na Kubie

Kompletna oczyszczalnia ścieków z osadnikami lamelowymi.

Morga Txakoli Winery w Hiszpanii

Kompletna oczyszczalnia ścieków z bioreaktorem membranowym i membranami ceramicznymi do ultrafiltracji.

Sumesa juicy Factory w Ekwadorze

Kompletna, kontenerowa oczyszczalnia ścieków z oczyszczaniem biologicznym na niskoobciążonym osadzie czynnym.

OBSZARY DZIAŁANIA

ŚCIEKI BYTOWE 
I REUTYLIZACJA

P

Małe i średnie miasta

P

Gospodarka wodno-ściekowa dla hoteli i resortów

P

Szpitale i ośrodki zdrowia

P

Zdalne instalacje obozowe

P

Reutylizacja oczyszczonych ścieków

ŚCIEKI
PRZEMYSŁOWE

P

Separacja węglowodorów

P

Rozwiązania dla przemysłu mleczarskiego

P

Rozwiązania dla przemysłu spożywczego

P

Rozwiązania dla przemysłu napojów

P

Rozwiązania w przemyśle energetycznym i chemicznym

P

Rozwiązania do oczyszczania obornika i odcieków z wysypisk

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Projektowanie

Odkryj nasz potencjał innowacji i stwórz idealne rozwiązanie przy każdym wyzwaniu.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności