Salher zainstaluje w Portugalii swój najnowszy system uzdatniania wody o wysokim przepływie

lip 6, 2021

W ramach projektu modernizacji miejskiego systemu uzdatniania wody miasta na północy Portugalii firma Salher zaprojektowała, wyprodukowała i dostarczyła kompaktowe rozwiązanie do uzdatniania wody pitnej, a zespół techniczny Salher przeprowadził rozruch urządzeń i odpowiednie szkolenie.

Ta stacja uzdatniania wody pitnej dla wód powierzchniowych z ładunkiem materii organicznej będzie oczyszczać przepływ około 4000 metrów sześciennych dziennie przy użyciu wysokowydajnej technologii filtracji z filtrami sileksowymi i antracytowymi, filtrami z węglem aktywnym i filtrami pierścieniowymi o różnych stopniach filtracji.

Zawiera również zbiornik do magazynowania wody do uzdatniania, system wstępnego chlorowania, system dozowania koagulantu, flokulantu i korektorów pH wspomagających filtrację, system kontroli jakości wody oraz stację chlorowania końcowego.

Aby uprościć cały proces, a także prace konserwacyjne, ta linia uzdatniania wody pitnej jest w pełni zautomatyzowana i obsługiwana za pomocą panelu sterowania Salher.

Salher kontynuuje swój rozwój w Portugalii

Portugalskie wyspy Azorskie znajdują się na zachód od Portugalii, na środku Oceanu Atlantyckiego, gdzie Salher niedawno uruchomił kompaktową oczyszczalnię wody procesowej dla przemysłu energetycznego.

Ta stacja uzdatniania wody pitnej będzie przetwarzać dzienny przepływ 150 metrów sześciennych, dla którego Salher zaprojektował wielowarstwowy system filtracji, odwapniania i regulacji pH, wszystko zautomatyzowane za pomocą panelu sterowania Salher.

Biuletyn Salher

Kategorie

Ostatnie wiadomości

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Usługi

Projekt i wymiarowanie

Projekt inżynieryjny i nadzór.

Produkcja

Produkcja urządzeń GRP, polipropylenu i stali.
Montaż urządzeń modułowych i koordynacja na placu budowy.

 

Dostawa

Wybór sprzętu i oprzyrządowania w celu zapewnienia integralnego rozwiązania do oczyszczania ścieków.

Uruchomienie

Pomoc techniczna w elektromechanicznym i elektrycznym montażu każdej oczyszczalni ścieków.

Konserwacja

Kontrola serwisowa po instalacji od wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

Kursy i wsparcie dokumentalne

Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz dostarczenie instrukcji obsługi, uruchomienia i konserwacji.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności