Wirtualny spacer po oczyszczalni ścieków Salher dla przemysłu mleczarskiego

paź 7, 2022

Firma Salher dostarczyła instalację do oczyszczania ścieków o przepływie 2500 m3 dziennie wytwarzanych przez przemysł mleczarski. Do czasu oddania oczyszczalni do użytku firma opracowała wirtualną wycieczkę po oczyszczalni ścieków, aby ułatwić etapy instalacji i montażu, szczegółowo opisując charakterystykę głównych urządzeń.

Salher jest punktem odniesienia w sektorze oczyszczania wody przemysłowej. Nasza najnowsza instalacja ma za zadanie oczyszczać ścieki powstające przy produkcji produktów mleczarskich oraz, dzięki systemowi technologii membranowej, ponownie wykorzystywać oczyszczoną wodę do procesu.

Nowa oczyszczalnia ścieków ma na celu zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń do wartości wymaganych do odprowadzania do kanalizacji miejskiej. Ta linia uzdatniania wody opiera się na następujących etapach:

Oczyszczanie osadów i odorów dla przemysłu mleczarskiego

Osad powstały w wyniku redukcji ładunku zanieczyszczeń zostanie odwodniony za pomocą wirówki odśrodkowej w celu jego dalszego oczyszczenia przez uprawniony organ.

Przemysł mleczarski wymusza konieczność usuwania nieprzyjemnych zapachów. Podczas wstępnego projektowania zwrócono szczególną uwagę na wybraną technologię aerobową, aby uniknąć powstawania związków zapachowych (metan, siarkowodór, merkaptany itp.). Oczyszczalnia nie posiada technologii beztlenowych, więc takowe związki nie będą wytwarzane żadne gazy.

Jednak ze względów bezpieczeństwa i lokalizacji zaprojektowano punkty poboru powietrza, połączone siecią rur. Wentylator powietrza będzie zbierał gazy z różnych punktów i tłoczył je przez system dezodoryzacji składający się z wieży z aktywnym węglem. Czyste powietrze wydostanie się kanałem wentylacyjnym na zewnątrz instalacji do atmosfery.

Biuletyn Salher

Kategorie

Ostatnie wiadomości

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Usługi

Projekt i wymiarowanie

Projekt inżynieryjny i nadzór.

Produkcja

Produkcja urządzeń GRP, polipropylenu i stali.
Montaż urządzeń modułowych i koordynacja na placu budowy.

 

Dostawa

Wybór sprzętu i oprzyrządowania w celu zapewnienia integralnego rozwiązania do oczyszczania ścieków.

Uruchomienie

Pomoc techniczna w elektromechanicznym i elektrycznym montażu każdej oczyszczalni ścieków.

Konserwacja

Kontrola serwisowa po instalacji od wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

Kursy i wsparcie dokumentalne

Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz dostarczenie instrukcji obsługi, uruchomienia i konserwacji.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności