Rozwiązania do oczyszczania obornika i odcieków z wysypisk

Firma Salher opracowała specjalne rozwiązania na bazie membran dla najbardziej złożonych i trudnych ścieków: obornika i odcieków z wysypisk. Ścieki te są obciążone dużym ładunkiem zanieczyszczeń zagrażając wodom podziemnym, gruntom i ciekom wodnym w pobliżu składowisk i gospodarstw rolnych.

Obróbka obornika z różnych źródeł.

Ścieki pochodzące z moczu oraz odchodów stałych zwierząt w gospodarstwach rolnych i inwentarzowych to jedno z największych wyzwań związanych z oczyszczaniem ścieków. Obornik to odpady płynne zawierające materię organiczną, azot, fosfor i sole, a także wysoką zawartość części stałych. Salher projektuje dostosowane instalacje do oczyszczania tych ścieków, które obejmują:

Automatyczne systemy separacji skratek.

Takich jak obrotowe sita bębnowe do usuwania ciał stałych i ochrony urządzeń linii uzdatniania.

Flotator – jednostka flotacji rozpuszczonym powietrzem (DAF).

Po odpowiednim kondycjonowaniu chemicznym dyfuzory dostarczają powietrze do ścieków.

System ultrafiltracji.

Poziome membrany ultrafiltracyjne dla dużych przepływów wykonują ostatnią fazę linii oczyszczania.

Przed odprowadzeniem do naturalnego cieku wodnego lub miejskiego kolektora Salher bada kondycjonowanie chemiczne w oczyszczaniu gnojowicy, aby umożliwić ponowne wykorzystanie osadu jako bionawozu.

Ponadto woda odpływowa z oczyszczalni może być ponownie wykorzystana do mycia, podlewania i sprzątania ulic.

Oczyszczanie odcieków z wysypisk.

Odcieki to odpady płynne powstające w wyniku przesiąkania na składowiskach. Chociaż powodują one poważne problemy z zanieczyszczeniem środowiska, tylko 0,13% składowisk posiada odpowiednie urządzenia do ich obróbki.

 

Salher projektuje i produkuje wydajne rozwiązania do oczyszczania odcieków.

Podwójny system flotacji rozpuszczonym powietrzem i filtracji różnego stopnia, aż do końcowego etapu ultrafiltracji za pomocą membran rurowych. Na tym polega technologia Salher do oczyszczania odcieków powstających na składowiskach, choć w każdym przypadku konieczne będzie dobranie najbardziej odpowiedniego rozwiązania.

Jako producent, Salher może przeanalizować każdy indywidualny przypadek, aby zaoferować rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego klienta: różnym natężeniu przepływu, specyfiki zakładu, warunków na miejscu i ładunków zanieczyszczeń ścieków.

OBSZARY DZIAŁANIA

ŚCIEKI BYTOWE 
I REUTYLIZACJA

P

Małe i średnie miasta

P

Gospodarka wodno-ściekowa dla hoteli i resortów

P

Szpitale i ośrodki zdrowia

P

Zdalne instalacje obozowe

P

Reutylizacja oczyszczonych ścieków

ŚCIEKI
PRZEMYSŁOWE

P

Separacja węglowodorów

P

Rozwiązania dla przemysłu mleczarskiego

P

Rozwiązania dla przemysłu spożywczego

P

Rozwiązania dla przemysłu napojów

P

Rozwiązania w przemyśle energetycznym i chemicznym

P

Rozwiązania do oczyszczania obornika i odcieków z wysypisk

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Projektowanie

Odkryj nasz potencjał innowacji i stwórz idealne rozwiązanie przy każdym wyzwaniu.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności