Rozwiązania do oczyszczania ścieków w przemyśle mleczarskim

Przemysł mleczarski zajmuje się przetwórstwem mleka i produkcją produktów pośrednich, takich jak jogurty, sery, masło, śmietana … Sektor ten wytwarza dużą ilość wody technologicznej bardzo zanieczyszczonej materią organiczną, a także azotem i fosforem, detergentami, kwasami, olejami i tłuszczem.

Gama rozwiązań do oczyszczania marki Salher umożliwia nieograniczone opcje, które dostosowują się do każdego wyzwania jakości i innowacji.

 Odkryj dogłębnie rozwiązania Salher dla wód przemysłu mleczarskiego.

Pochodzenie zrzutu z przemysłu mleczarskiego i jego produktów pośrednich

Ścieki są generowane przez:

 • Proces produkcyjny.
 • Czyszczenie zbiorników, sprzętu i instalacji, powierzchni (podłóg, ścian) i wycieków.
 • Okresowe operacje opróż Operacje te stanowią największą część zużycia wody w celu zagwarantowania wymaganych warunków higieny i jakości.
 • Zastosowania sanitarne.

Istnieje kilka opcji oczyszczania w zależności od zdefiniowanej strategii, rodzaju projektu (usuwanie ścieków, ponowne użycie) i odprowadzania oczyszczonej wody.

Systemy oczyszczania ścieków z mleczarni.

1. Systemy pompowe przed instalacją.

W zależności od przepływu, przepompownia może być prefabrykowana lub wybudowana na placu budowy.

Zbiorniki są produkowane z GRP zgodnie z metodą nawijania włókien i posiadają poniższe zalety:

 • Kompletna wodoodporność i odporność na korozję,
 • Wysoka odporność izotermiczna na zmiany temperatury,
 • Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna umożliwia montaż podziemny w wielu sytuacjach (głębokość, zwierciadło wody itp.),
 • Lekki sprzęt,
 • Długa trwałość,
 • Elastyczność, która oferuje wiele kształtów i wzorów zgodnie z wymaganiami projektu lub prac.

2. Podczyszczanie.

Konieczne jest zainstalowanie systemu przesiewania dla gruboziarnistych, drobnych i nie gnijących ciał stałych. Salher zaleca obrotowe sito bębnowe z automatycznym czyszczeniem i wielkości otworu mniejszej niż 3 mm, takie jak marka Salher TA-RO.

3. Zaawansowane oczyszczanie wstępne.

 • Zbiorniki uśredniające, aby uśrednić i ujednolicić natężenie przepływu i parametry ścieku.
 • Flotacja tlenem rozpuszczonym, obróbka fizykochemiczna w celu oddzielenia tłuszczy przez flotację z zastosowaniem dyfuzji mikro pęcherzyków. Wydajność tego procesu może ulec poprawie dzięki dodaniu koagulantów i flokulantów przygotowanych w urządzeniu przygotowania polielektrolitu UAP.

4. Konwencjonalne oczyszczanie biologiczne.

 • Obróbka na osadzie czynnym z procesem nitryfikacji-denitryfikacji i klarowania
 • Oczyszczanie za pomocą ruchomego złoża lub systemu MBBR. Kompaktowa technologia o niższym zużyciu energii niż obróbka osadu czynnego; stabilne usuwanie BZT5 i ChZT i azotu. Dodatek soli żelaza (chlorku żelaza) jest konieczny do chemicznego usunięcia fosforu.

5. Gospodarka osadowa.

Po oczyszczeniu ścieku zalecamy zmniejszenie maksymalnej objętości osadu. Istnieje kilka możliwości:

 • Stabilizacja.
 • Zagęszczanie.
 • Odwodnienie.

  6. Dezodoryzacja.

  Instalacja dezodoryzująca za pomocą węgla aktywnego i systemów jonizacji.

  Kompaktowe rozwiązanie kontenerowe.

  Kontenerowe rozwiązania Salher zostaną dostosowane do wymagań wszystkich klientów i środowiska, w którym będzie zainstalowana oczyszczalnia.

  Kompaktowa i kontenerowa oczyszczalnia ścieków Salher może poradzić sobie z przepływem do 150 m³ / d.

  Jedną z głównych zalet jest zmniejszona przestrzeń, w której znajdują się różne urządzenia do obróbki i kontroli, aby umożliwić komfortowe korzystanie i nadzór przez personel techniczny.

  Kontener o długości 40 stóp jest izolowany termicznie i doskonale dostosowany do klimatu panującego w danym miejscu.

  Jego transport i instalacja są szybkie i proste.

  Salher oferuje:

  • Projekt i wycenę.
  • Inżynieria lądowa.
  • Inżynieria wodna.
  • Uruchomienie, pomoc i wsparcie techniczne na placu budowy.
  • Elektronika, oprzyrządowanie, automatyzacja i zdalne sterowanie instalacjami.
  • Wsparcie techniczne w zakresie obsługi i kontroli.
  • Dokumentacja wieloj.

  OBSZARY DZIAŁANIA

  ŚCIEKI BYTOWE 
  I REUTYLIZACJA

  P

  Małe i średnie miasta

  P

  Gospodarka wodno-ściekowa dla hoteli i resortów

  P

  Szpitale i ośrodki zdrowia

  P

  Zdalne instalacje obozowe

  P

  Reutylizacja oczyszczonych ścieków

  ŚCIEKI
  PRZEMYSŁOWE

  P

  Separacja węglowodorów

  P

  Rozwiązania dla przemysłu mleczarskiego

  P

  Rozwiązania dla przemysłu spożywczego

  P

  Rozwiązania dla przemysłu napojów

  P

  Rozwiązania w przemyśle energetycznym i chemicznym

  P

  Rozwiązania do oczyszczania obornika i odcieków z wysypisk

  Produkty Salher

  Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

  Projektowanie

  Odkryj nasz potencjał innowacji i stwórz idealne rozwiązanie przy każdym wyzwaniu.
  Co robimy ze ściekami wytwarzanymi przez przemysł farmaceutyczny?

  Co robimy ze ściekami wytwarzanymi przez przemysł farmaceutyczny?

     Liczne badania naukowe ostrzegają przed negatywnymi skutkami zanieczyszczeń generowanymi przez zakłady farmaceutyczne dla środowiska, takimi jak wymieranie niektórych gatunków lub rozprzestrzenianie się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, co może...

  polska@salher.com

  Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

  +48 22 737 24 95

  Polska / +48 22 737 24 95

  Hiszpania / +34 91 875 75 30

  Portugalia / +351 234 795 821

  Malezja / +60 102 452 108

  Meksyk / +52 55 5081 8437

  Peru / +51 620 0722

  Paragwaj / +52 55 5081 8437

  Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

  Polityka prywatności