Dedykowane kompaktowe rozwiązania: Najnowszy projekt Salher obejmuje kilka miejskich oczyszczalni ścieków dla przemysłu energetycznego

maj 27, 2021

Inżynierowie Salher są specjalistami w projektowaniu kompaktowych rozwiązań wodno-ściekowych dla wszelkiego rodzaju firm. Nasza najnowsza realizacja to oczyszczalnie ścieków bytowych z osiedla robotniczego przemysłu energetycznego i składa się z jedenastu instalacji o różnych natężeniach przepływu i potrzebach.

Aby sprostać różnym potrzebom w zakresie oczyszczania ścieków wytwarzanych przez pracowników dużego kompleksu przemysłowego, Salher zaprojektował trzy zestawy rozwiązań:

Po pierwsze, aby zapewnić jak najbardziej kompaktowe rozwiązanie dla małych przepływów miejskich, Salher zbadał różne opcje, ostatecznie decydując się na dziewięć małych oczyszczalni, które koncentrują różne etapy uzdatniania wody w jednym reaktorze.

 

Ta opcja obejmuje: przepompownię, systemy usuwania skratek, oczyszczanie biologiczne i końcową dezynfekcję w jednym reaktorze. Pasuje to idealnie do ograniczonej przestrzeni, a także jest najłatwiejszym rozwiązaniem w transporcie i montażu przez klienta.

 

Drugi projekt, którym zajął się Salher dla branży energetycznej, wymagał obsługi większego przepływu, niż poprzednie rozwiązanie. Zaproponowano dwie linie kompaktowych oczyszczalni, w tej samej technologii, co poprzednie, w tym pompowni, systemów usuwania skratek, oczyszczania biologicznego i dezynfekcji końcowej w jednym reaktorze.

 

Wreszcie, do oczyszczania dużych przepływów szarej wody i ścieków, Salher zdecydował się na rozwiązanie modułowe, które można transportować w standardowych kontenerach morskich i którego linia składała się z pompowni, systemów usuwania skratek, separacji tłuszczu, komory uśredniającej, reaktora biologicznego ze złożem ruchomym (MBBR), osadnik lamelowy, dezynfekcja końcowa i zagęszczacz osadu. Każdy etap zoptymalizowany pod kątem rozmiaru i wydajności.

Salher oferuje kompaktowe rozwiązania spełniające wszystkie potrzeby związane z oczyszczaniem ścieków.

 

Salher ma ponad 40-letnie doświadczenie w opracowywaniu niezależnych rozwiązań dla firm z różnych sektorów i różnej wielkości dostosowując się do potrzeb każdego klienta w zakresie oczyszczania ścieków w odległych instalacjach obozowych i w ekstremalnych klimatach.

Biuletyn Salher

Kategorie

Ostatnie wiadomości

Lato pełne słońca, plaży i… suszy

Lato pełne słońca, plaży i… suszy

  Wraz ze zbliżaniem się lata sektor turystyczny w Hiszpanii i innych obszarach Europy Południowej stoi przed wielkim wyzwaniem klimatycznym, jakim są rosnące temperatury, pustynnienie i...

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Usługi

Projekt i wymiarowanie

Projekt inżynieryjny i nadzór.

Produkcja

Produkcja urządzeń GRP, polipropylenu i stali.
Montaż urządzeń modułowych i koordynacja na placu budowy.

 

Dostawa

Wybór sprzętu i oprzyrządowania w celu zapewnienia integralnego rozwiązania do oczyszczania ścieków.

Uruchomienie

Pomoc techniczna w elektromechanicznym i elektrycznym montażu każdej oczyszczalni ścieków.

Konserwacja

Kontrola serwisowa po instalacji od wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

Kursy i wsparcie dokumentalne

Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz dostarczenie instrukcji obsługi, uruchomienia i konserwacji.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności