Dedykowane kompaktowe rozwiązania: Najnowszy projekt Salher obejmuje kilka miejskich oczyszczalni ścieków dla przemysłu energetycznego

maj 27, 2021

Inżynierowie Salher są specjalistami w projektowaniu kompaktowych rozwiązań wodno-ściekowych dla wszelkiego rodzaju firm. Nasza najnowsza realizacja to oczyszczalnie ścieków bytowych z osiedla robotniczego przemysłu energetycznego i składa się z jedenastu instalacji o różnych natężeniach przepływu i potrzebach.

Aby sprostać różnym potrzebom w zakresie oczyszczania ścieków wytwarzanych przez pracowników dużego kompleksu przemysłowego, Salher zaprojektował trzy zestawy rozwiązań:

Po pierwsze, aby zapewnić jak najbardziej kompaktowe rozwiązanie dla małych przepływów miejskich, Salher zbadał różne opcje, ostatecznie decydując się na dziewięć małych oczyszczalni, które koncentrują różne etapy uzdatniania wody w jednym reaktorze.

 

Ta opcja obejmuje: przepompownię, systemy usuwania skratek, oczyszczanie biologiczne i końcową dezynfekcję w jednym reaktorze. Pasuje to idealnie do ograniczonej przestrzeni, a także jest najłatwiejszym rozwiązaniem w transporcie i montażu przez klienta.

 

Drugi projekt, którym zajął się Salher dla branży energetycznej, wymagał obsługi większego przepływu, niż poprzednie rozwiązanie. Zaproponowano dwie linie kompaktowych oczyszczalni, w tej samej technologii, co poprzednie, w tym pompowni, systemów usuwania skratek, oczyszczania biologicznego i dezynfekcji końcowej w jednym reaktorze.

 

Wreszcie, do oczyszczania dużych przepływów szarej wody i ścieków, Salher zdecydował się na rozwiązanie modułowe, które można transportować w standardowych kontenerach morskich i którego linia składała się z pompowni, systemów usuwania skratek, separacji tłuszczu, komory uśredniającej, reaktora biologicznego ze złożem ruchomym (MBBR), osadnik lamelowy, dezynfekcja końcowa i zagęszczacz osadu. Każdy etap zoptymalizowany pod kątem rozmiaru i wydajności.

Salher oferuje kompaktowe rozwiązania spełniające wszystkie potrzeby związane z oczyszczaniem ścieków.

 

Salher ma ponad 40-letnie doświadczenie w opracowywaniu niezależnych rozwiązań dla firm z różnych sektorów i różnej wielkości dostosowując się do potrzeb każdego klienta w zakresie oczyszczania ścieków w odległych instalacjach obozowych i w ekstremalnych klimatach.

Biuletyn Salher

Kategorie

Ostatnie wiadomości

XCORPIO to nowy DAF Salher dla dużych przepływów

XCORPIO to nowy DAF Salher dla dużych przepływów

   Salher wprowadził na rynek nową gamę urządzeń do fizykochemicznego uzdatniania wody, jednostkę flotacyjną XCORPIO z rozpuszczonym powietrzem do dużych przepływów.Systemy flotacji z...

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Usługi

Projekt i wymiarowanie

Projekt inżynieryjny i nadzór.

Produkcja

Produkcja urządzeń GRP, polipropylenu i stali.
Montaż urządzeń modułowych i koordynacja na placu budowy.

 

Dostawa

Wybór sprzętu i oprzyrządowania w celu zapewnienia integralnego rozwiązania do oczyszczania ścieków.

Uruchomienie

Pomoc techniczna w elektromechanicznym i elektrycznym montażu każdej oczyszczalni ścieków.

Konserwacja

Kontrola serwisowa po instalacji od wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

Kursy i wsparcie dokumentalne

Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz dostarczenie instrukcji obsługi, uruchomienia i konserwacji.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności