Nowa oczyszczalnia ścieków Salher dla dużych przepływów dla ścieków pochodzących z rzeźni

sty 27, 2022

Salher posiada bogate doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań dla przemysłu rolno-spożywczego na całym świecie. Jednym z ostatnich dużych projektów Salher pod klucz w Europie jest oczyszczalnia ścieków dla rzeźni o wydajności 1500 metrów sześciennych na dobę.

Zakres dostawy Salher w tym projekcie był następujący:

  • Szczegółowe opracowanie inżynierskie i projekt instalacji 3D linii ścieków, osadów i dezodoryzacji;
  • Dostawa zbiorników płytowych,
  • Dostawa mechanicznych, elektrycznych i oprzyrządowania linii ściekowej, osadów, dezodoryzacji i sprężonego powietrza,
  • Dostawa rur ciśnieniowych, elektrycznych i dezodoryzujących,
  • Nadzór nad montażem urządzeń mechanicznych i rurociągów,
  • Uruchomienie instalacji.

System oczyszczania zaproponowany przez Salher składa się z linii ściekowej, linii osadu i systemu dezodoryzacji, który jest obsługiwany przez wieże wypełnione aktywnym węglem.

Linia oczyszczania ścieków składa się z systemu przesiewania zgrubnego z systemem odwadniania i zagęszczania odpadów, przepompowni, systemu dokładnego przesiewania z odwadnianiem i zagęszczaniem odpadów, zbiornika homogenizacyjnego, czterech flotatorów rozpuszczonego powietrza (DAF) jako oczyszczania wstępnego, oczyszczanie wtórne z systemem eliminacji azotu, system wtórnej separacji osadu poprzez flotację, system rurociągów oraz niezbędne akcesoria i oprzyrządowanie dla tej linii technologicznej.

Jeśli chodzi o linię osadową to posiada system usuwania osadu pierwotnego i wtórnego złożonego ze zbiorników osadu pierwotnego i wtórnego, zbiornika i systemu kondycjonowania osadu, ekstraktora odśrodkowego do odwadniania, systemu rurociągów, akcesoriów i oprzyrządowania niezbędnego dla tej linii osadu.

Cała stacja oczyszczania jest automatycznie sterowana za pomocą panelu elektrycznego z systemem Scada.

Rozwiązania Salher dla ścieków powstających w przemyśle

Przemysł rolno-spożywczy jest coraz bardziej świadomy ekologicznie. Dowodem na to jest wzrost inwestycji w odpowiednie systemy oczyszczania jej zrzutów i ponowne wykorzystanie uzdatnionej wody w zadaniach firmowych, takich jak nawadnianie ogrodu, czyszczenie lub do spłukiwania toalet.

Generalnie przemysł rolno-spożywczy charakteryzuje się wysokimi ładunkami zanieczyszczeń w materii organicznej (o dobrym współczynniku biodegradowalności: BZT5/ChZT) oraz zawiesin. Aby osiągnąć wysoką wydajność oczyszczania tych ścieków, procesy biologiczne są bardzo interesującą opcją, która nie generuje zapachów ani toksycznych gazów i ma znacznie bardziej kontrolowaną przepustowość.

Salher projektuje i produkuje oczyszczalnie ścieków w różnych technologiach: oczyszczanie osadu czynnego, systemy SBR, systemy MBR czy systemy MBBR.

Ponadto Saher projektuje i produkuje różne elementy do oczyszczania ścieków i zwiększania wydajności operacji jednostkowych: oczyszczania wstępne, zaawansowane oczyszczanie wstępne (DAF), doczyszczanie (ultrafiltracja), gospodarka osadowa i dezodoryzacja.

Oprócz wody z przemysłu spożywczego Salher oferuje rozwiązania do uzdatniania wody ze wszystkich gałęzi przemysłu: m.in. energetycznego, chemicznego, produkcji napojów, mleczarskiego czy kosmetycznego.

Dzięki doświadczeniu i zdobytej wiedzy, firma zajmująca się oczyszczaniem bada zrzuty z każdej branży, nie tylko w celu ich oczyszczenia, ale także w celu uzyskania wymaganych parametrów zrzutów w czasie, jakości i formie. Innymi słowy, łatwo, przy minimalnych kosztach i maksymalnej wydajności.

Biuletyn Salher

Ostatnie wiadomości

Produkty Salher

Zaprojektowany i opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków.

Usługi

Projekt i wymiarowanie

Projekt inżynieryjny i nadzór.

Produkcja

Produkcja urządzeń GRP, polipropylenu i stali.
Montaż urządzeń modułowych i koordynacja na placu budowy.

 

Dostawa

Wybór sprzętu i oprzyrządowania w celu zapewnienia integralnego rozwiązania do oczyszczania ścieków.

Uruchomienie

Pomoc techniczna w elektromechanicznym i elektrycznym montażu każdej oczyszczalni ścieków.

Konserwacja

Kontrola serwisowa po instalacji od wykwalifikowanego personelu technicznego.

 

Kursy i wsparcie dokumentalne

Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz dostarczenie instrukcji obsługi, uruchomienia i konserwacji.

polska@salher.com

Łubna 62, Baniocha 05-532, Polska.

+48 22 737 24 95

Polska / +48 22 737 24 95

Hiszpania / +34 91 875 75 30

Portugalia / +351 234 795 821

Malezja / +60 102 452 108

Meksyk / +52 55 5081 8437

Peru / +51 620 0722

Paragwaj / +52 55 5081 8437

Inżynieria - Oczyszczanie ścieków - Uzdatnianie - Urządzenia do oddzielania cieczy / ciał stałych w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych - Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Ponowne wykorzystanie wody - Woda pitna - Separacja węglowodorów i wody

Polityka prywatności